Po zrobieniu zdjęcia aparat nadaje nazwę plikowi, dodając jeden do ostatniego użytego numeru pliku. Ta opcja określa, czy numeracja plików jest kontynuowana od ostatniego użytego numeru po utworzeniu nowego folderu, sformatowaniu karty pamięci lub włożeniu nowej karty pamięci do aparatu.

Opcja Opis
Na Numeracja plików jest kontynuowana od ostatniego użytego numeru. Upraszcza to zarządzanie plikami, minimalizując występowanie zduplikowanych nazw plików.
Wyłączony Numerowanie plików rozpoczyna się od 0001 lub od największego numeru pliku w bieżącym folderze (jeśli wyłączysz i ponownie włączysz sekwencyjne numerowanie plików, numerowanie plików zostanie wznowione od ostatniego użytego numeru).
Resetowanie Podobnie jak w przypadku opcji Włącz , z tą różnicą, że następne zdjęcie wykonane po wybraniu opcji Resetuj ma przypisany numer pliku poprzez dodanie jednego do największego numeru pliku w bieżącym folderze. Jeśli folder jest pusty, numeracja plików jest resetowana do 0001.

Sekwencja numerów plików

Jeśli zdjęcie zostanie zrobione, gdy bieżący folder zawiera 5000 zdjęć lub zdjęcie o numerze 9999, zostanie utworzony nowy folder, a numeracja plików zostanie wznowiona od 0001. Nowemu folderowi jest przypisywany numer o jeden wyższy niż numer bieżącego folderu lub, jeśli folder o tym numerze już istnieje, najniższy dostępny numer folderu. Jeśli bieżący folder ma numer 999, aparat nie będzie mógł utworzyć nowego folderu, a spust migawki zostanie wyłączony (dodatkowo nagrywanie filmu może zostać wyłączone, jeśli aparat obliczy, że liczba plików potrzebnych do nagrania filmu wynosi 999). maksymalna długość spowoduje, że folder będzie zawierał ponad 5000 plików lub plik o numerze ponad 9999). Aby wznowić fotografowanie, wybierz Resetuj dla ustawienia osobistego d6 ( Kolejność numerów plików ), a następnie sformatuj bieżącą kartę pamięci lub włóż nową kartę pamięci.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/błysk

f: Sterowanie

g: Film