Wybierz szybkość ustawiania ostrości dla trybu filmowania. Aby określić, kiedy wybrana opcja ma zastosowanie, wyróżnij Kiedy zastosować i naciśnij 2 . Wybierz Zawsze (wybrana opcja obowiązuje zawsze, gdy aparat jest w trybie filmowania) i Tylko podczas nagrywania (wybrana opcja obowiązuje tylko podczas nagrywania; w innych przypadkach szybkość ustawiania ostrości wynosi „+5” lub innymi słowy szybko możliwe).

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/błysk

f: Sterowanie

g: Film