Wybierz, czy przycisk E jest potrzebny do kompensacji ekspozycji.

  • Włączona (automatyczne resetowanie) : W trybach P , S i A kompensację ekspozycji można ustawić, obracając pokrętłem sterowania, które nie jest obecnie używane do ustawiania czasu otwarcia migawki lub wartości przysłony (łatwa kompensacja ekspozycji nie jest dostępna w innych trybach). Ustawienie wybrane za pomocą pokrętła sterowania jest resetowane po wyłączeniu aparatu lub po upływie czasu czuwania (ustawienia kompensacji ekspozycji wybrane za pomocą przycisku E nie są resetowane).
  • On : Jak powyżej, z tą różnicą, że wartość kompensacji ekspozycji wybrana za pomocą pokrętła sterowania nie jest resetowana po wyłączeniu aparatu lub upływie czasu czuwania.
  • Off : Kompensację ekspozycji ustawia się, naciskając przycisk E i obracając głównym pokrętłem sterowania.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/błysk

f: Sterowanie

g: Film