Wybierz jedną z następujących opcji wyświetlania punktu ostrości:

  • Tryb ręcznego ustawiania ostrości : Wybierz Włącz , aby wyświetlić aktywny punkt ostrości w trybie ręcznego ustawiania ostrości, lub Wyłącz , aby wyświetlić punkt ostrości tylko podczas wyboru punktu ostrości.
  • Wspomaganie AF z dynamicznym wyborem pola : Jeśli wybrane jest Włączony , zarówno wybrany punkt ostrości, jak i otaczające go punkty ostrości będą wyświetlane w trybie dynamicznego wyboru pola AF. Wybierz Wyłącz , aby wyświetlić tylko wybrany punkt ostrości.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/błysk

f: Sterowanie

g: Film