Maksymalną liczbę zdjęć, które można zrobić w jednej serii w trybie zdjęć seryjnych, można ustawić na dowolną wartość z zakresu od 1 do 100. Należy pamiętać, że niezależnie od wybranej opcji nie ma ograniczenia liczby zdjęć, które można zrobić w trybie zdjęć seryjnych. pojedyncza seria po wybraniu czasu otwarcia migawki 1 s lub dłuższego w trybie S lub M .

Bufor pamięci

Niezależnie od opcji wybranej dla ustawienia osobistego d2, fotografowanie będzie wolniejsze, gdy zapełni się bufor pamięci ( r00 ).

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/błysk

f: Sterowanie

g: Film