Wybierz opcję Tak , aby przywrócić ustawienia niestandardowe do ich wartości domyślnych ( 0 Ustawienia domyślne menu ustawień osobistych ).

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/błysk

f: Sterowanie

g: Film