Wybierz Włącz , aby uzyskać dokładniejsze ustawianie ostrości w słabym oświetleniu (dotyczy tylko sytuacji, gdy jako tryb ustawiania ostrości wybrano AF-S lub gdy wybrano AF-A , a aparat fotografuje z użyciem AF-S ).

  • Ta opcja działa tylko w trybie zdjęć.
  • W trybach b , h i q AF przy słabym oświetleniu jest ustawiony na Włączony .
  • Aparat może potrzebować więcej czasu na ustawienie ostrości, gdy wybrane jest .
  • Gdy włączony jest AF przy słabym oświetleniu, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Słabe oświetlenie”, a częstotliwość odświeżania wyświetlacza może spaść.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/błysk

f: Sterowanie

g: Film