Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

ŠIS SERVISS VAR SATURĒT GOOGLE NODROŠINĀTUS TULKOJUMUS. GOOGLE NESNIEDZ NEKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS SAISTĪBĀ AR TULKOJUMIEM, TOSTARP UZ JEBKĀDAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ TULKOJUMU PAREIZĪBU, TICAMĪBU, KĀ ARĪ JEBKĀDAS NETIEŠAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN AUTORTIESĪBU IEVĒROŠANU.

Korporācijas Nikon (turpmāk „Nikon”) atsauces vadlīnijas jūsu ērtībai ir tulkotas, izmantojot tulkošanas programmatūru, ko darbina Google Translate. Ir pieliktas saprātīgas pūles, lai nodrošinātu pareizu tulkojumu, tomēr automatizētās tulkošanas sistēmas nav nedz perfektas, nedz arī paredzētas, lai ar tām aizstātu cilvēkus. Tulkojumi tiek piegādāti kā Nikon atsauces vadlīniju serviss, un tie tiek piegādāti „kā ir”. Netiek sniegtas kādas tiešas vai netiešas garantijas attiecībā uz jebkādu tulkojumu, kas veikti no angļu valodas jebkurā citā valodā, precizitāti, ticamību vai pareizību. Tulkošanas programmatūras ierobežojumu dēļ daļa satura (piemēram, attēli, video, Flash utt.) var nebūt pārtulkota precīzi un pareizi.

Oficiālais teksts ir atsauces vadlīniju angļu valodas versija. Jebkādas neatbilstības vai atšķirības nav saistošas, un tām nav juridiskas ietekmes attiecībā uz atbilstību paredzētajiem mērķiem vai to izpildi. Ja rodas jebkādi jautājumi saistībā ar tulkotajās atsauces vadlīnijā sniegtās informācijas pareizību, skatiet vadlīniju versiju angļu valodā, kas ir to oficiālā versija.

Brīdinājumi un kļūdu ziņojumi

Šajā sadaļā ir uzskaitīti brīdinājumi un kļūdu ziņojumi, kas parādās vadības panelī un kameras displejā.

Brīdinājumi

Vadības panelī un kameras displejā tiek parādīti šādi brīdinājumi:

Brīdinājums Problēma/risinājums
Kameras displejs Vadības panelis
H

Zems akumulatora līmenis.

Gatavs rezerves akumulators.

l

Objektīvs nav pareizi piestiprināts.

 • Pārliecinieties, vai objektīvs ir pareizi piestiprināts.
 • Nodrošiniet, lai ievelkamās lēcas būtu izbīdītas.
 • Šis indikators tiek parādīts arī tad, ja objektīvs bez CPU ir pievienots, izmantojot stiprinājuma adapteri, taču šajā gadījumā nav jāveic nekādas darbības.
Spuldze
(mirgo)

Režīmā S atlasīta “Spuldze”.

 • Mainiet aizvara ātrumu.
 • Izvēlieties režīmu M.
Laiks
(mirgo)

Režīmā S atlasīts “Laiks”.

 • Mainiet aizvara ātrumu.
 • Izvēlieties režīmu M.
Aizņemts
(mirgo)

Notiek apstrāde.

Pagaidiet, līdz apstrāde ir pabeigta.

(Ekspozīcijas indikatori un aizvara ātruma vai diafragmas atvēruma displejs mirgo)

Priekšmets pārāk gaišs; pārsniegtas kameras ekspozīcijas mērīšanas sistēmas robežas.

 • Zemāka ISO jutība.
 • Fotografēšanas režīms P : izmantojiet trešās puses ND (neitrāla blīvuma) filtru (filtru var izmantot arī tad, ja brīdinājums joprojām tiek parādīts pēc tam, kad S vai A režīmā ir noregulēti šādi iestatījumi).
 • Uzņemšanas režīms S : izvēlieties lielāku aizvara ātrumu.
 • Fotografēšanas režīms A : izvēlieties mazāku diafragmas atvērumu (lielāks f skaitlis).

Priekšmets pārāk tumšs; pārsniegtas kameras ekspozīcijas mērīšanas sistēmas robežas.

 • Palieliniet ISO jutību.
 • Fotografēšanas režīms P : izmantojiet papildu zibspuldzi (zibspuldzi var izmantot arī tad, ja brīdinājums joprojām ir redzams pēc tam, kad S vai A režīmā ir noregulēti šādi iestatījumi).
 • Uzņemšanas režīms S : izvēlieties mazāku aizvara ātrumu.
 • Uzņemšanas režīms A : izvēlieties plašāku diafragmas atvērumu (mazāku f skaitli).
c
(mirgo)

Zibspuldze ir nostrādājusi ar pilnu jaudu.

Fotoattēls var būt nepietiekami eksponēts. Pārbaudiet attālumu līdz objektam un iestatījumus, piemēram, diafragmas atvērumu, zibspuldzes darbības rādiusu un ISO jutību.

Objekti šķiet tumši un nepietiekami eksponēti.

Izmantojiet papildu zibspuldzi.

Pilns
(mirgo)

Atmiņas nepietiek, lai ierakstītu papildu fotoattēlus.

 • Dzēsiet attēlus no atmiņas kartes, līdz ir vieta papildu attēlu ierakstīšanai. Pirms turpināt, kopējiet attēlus, kurus vēlaties saglabāt, datorā vai citā ierīcē.
 • Ievietojiet jaunu atmiņas karti.

Kamerai ir beigušies failu numuri.

 • Dzēsiet attēlus no atmiņas kartes, līdz ir vieta papildu attēlu ierakstīšanai. Pirms turpināt, kopējiet attēlus, kurus vēlaties saglabāt, datorā vai citā ierīcē.
 • Ievietojiet jaunu atmiņas karti.
Err
(mirgo)

Kameras darbības traucējumi.

Vēlreiz nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu. Ja kļūda saglabājas vai parādās bieži, sazinieties ar Nikon pilnvarotu servisa pārstāvi.

Kart
(mirgo)

Atmiņas karte ir aizsargāta pret ierakstīšanu (“bloķēta”).

Pabīdiet bloķēšanas slēdzi rakstīšanas pozīcijā ( 0 Rakstīšanas aizsardzības slēdzis ).

Kļūdu ziņojumi

Kameras displejā var parādīties šādi kļūdu ziņojumi:

Ziņojums Problēma/risinājums
Kameras displejs Vadības panelis
Aizvara atbrīvošana ir atspējota. Uzlādējiet akumulatoru.

Akumulators ir izlādējies.

 • Nomainiet ar rezerves akumulatoru.
 • Uzlādējiet akumulatoru.
Šo akumulatoru nevar izmantot. Tā nesazinās pareizi ar šo kameru. Lai kameru lietotu droši, izvēlieties akumulatoru, kas paredzēts lietošanai šajā kamerā.

Informācija par akumulatoru nav pieejama.

 • Akumulatoru nevar lietot. Sazinieties ar Nikon pilnvaroto servisa pārstāvi.
 • Akumulatora līmenis ir ārkārtīgi zems; uzlādēt akumulatoru.

Akumulators nevar piegādāt datus kamerai.

Nomainiet trešās puses akumulatorus ar oriģinālajiem Nikon akumulatoriem.

Nav atmiņas kartes. [–E–]

Atmiņas karte nav ievietota vai ievietota nepareizi.

Pārbaudiet, vai karte ir ievietota pareizi.

Nevar piekļūt šai atmiņas kartei. Ievietojiet citu karti. Karte, Err
(mirgo)

Piekļūstot atmiņas kartei, radās kļūda.

 • Pārbaudiet, vai kamera atbalsta atmiņas karti.
 • Ja pēc vairākkārtējas kartes izstumšanas un atkārtotas ievietošanas kļūda saglabājas, karte var būt bojāta. Sazinieties ar mazumtirgotāju vai Nikon pilnvarotu servisa pārstāvi.

Nevar izveidot jaunu mapi.

 • Dzēsiet attēlus no atmiņas kartes, līdz ir vieta papildu attēlu ierakstīšanai. Pirms turpināt, kopējiet attēlus, kurus vēlaties saglabāt, datorā vai citā ierīcē.
 • Ievietojiet jaunu atmiņas karti.
Atmiņas karte ir bloķēta. Bīdiet slēdzeni "rakstīšanas" pozīcijā. Karte, ---
(mirgo)

Atmiņas karte ir aizsargāta pret ierakstīšanu (“bloķēta”).

Pabīdiet bloķēšanas slēdzi rakstīšanas pozīcijā ( 0 Rakstīšanas aizsardzības slēdzis ).

Šī karte nav formatēta. Formatējiet karti. Priekš
(mirgo)

Atmiņas karte nav pareizi formatēta.

 • Formatējiet atmiņas karti.
 • Nomainiet pret pareizi formatētu atmiņas karti.
FTZ stiprinājuma adaptera programmaparatūras versija netiek atbalstīta. Jauniniet FTZ programmaparatūru.

Uzstādiet adaptera programmaparatūru, kas ir novecojusi.

Atjauniniet stiprinājuma adaptera programmaparatūras jaunāko versiju. Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet savas valsts vai reģiona Nikon vietni.

Ierakstīšana pārtraukta. Lūdzu uzgaidiet.

Atmiņas karte neatbalsta nepieciešamo filmas rakstīšanas ātrumu.

Izmantojiet karti, kas atbalsta nepieciešamo rakstīšanas ātrumu, vai mainiet opciju, kas atlasīta [ Kadru izmērs/kadru ātrums ] video uzņemšanas izvēlnē.

Kamera ir pārāk karsta. To nevar izmantot, kamēr tas nav atdzisis. Lūdzu uzgaidiet. Kamera pati izslēgsies.

Kameras iekšējā temperatūra ir paaugstināta.

Apturiet fotografēšanu, līdz kamera ir atdzisusi.

Augsta akumulatora temperatūra.

Izņemiet akumulatoru un pagaidiet, līdz tas atdziest.

Mapē nav attēlu.

Mapē nav attēlu.

Ievietojiet atmiņas karti, kurā ir attēli.

Mapē nav atlasīts neviens attēls atskaņošanai.

Izmantojiet atskaņošanas izvēlnes vienumu [ Playback folder ], lai atlasītu mapi, kurā ir attēli.

Nevar parādīt šo failu.

Fails ir modificēts, izmantojot datora lietojumprogrammu, vai tas neatbilst DCF faila standartam.

Nepārrakstiet attēlus, izmantojot datora lietojumprogrammas.

Fails ir bojāts.

Nepārrakstiet attēlus, izmantojot datora lietojumprogrammas.

Nevar atlasīt šo failu.

Atlasīto attēlu nevar retušēt.

Retuša opcijas ir pieejamas tikai attēliem, kas uzņemti ar kameru vai iepriekš retušēti ar kameru.

Šo filmu nevar rediģēt.

Atlasīto filmu nevar rediģēt.

 • Ar citām ierīcēm izveidotās filmas nevar rediģēt.
 • Filmas, kas ir īsākas par divām sekundēm, nevar rediģēt.