Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

ŠIS SERVISS VAR SATURĒT GOOGLE NODROŠINĀTUS TULKOJUMUS. GOOGLE NESNIEDZ NEKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS SAISTĪBĀ AR TULKOJUMIEM, TOSTARP UZ JEBKĀDAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ TULKOJUMU PAREIZĪBU, TICAMĪBU, KĀ ARĪ JEBKĀDAS NETIEŠAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN AUTORTIESĪBU IEVĒROŠANU.

Korporācijas Nikon (turpmāk „Nikon”) atsauces vadlīnijas jūsu ērtībai ir tulkotas, izmantojot tulkošanas programmatūru, ko darbina Google Translate. Ir pieliktas saprātīgas pūles, lai nodrošinātu pareizu tulkojumu, tomēr automatizētās tulkošanas sistēmas nav nedz perfektas, nedz arī paredzētas, lai ar tām aizstātu cilvēkus. Tulkojumi tiek piegādāti kā Nikon atsauces vadlīniju serviss, un tie tiek piegādāti „kā ir”. Netiek sniegtas kādas tiešas vai netiešas garantijas attiecībā uz jebkādu tulkojumu, kas veikti no angļu valodas jebkurā citā valodā, precizitāti, ticamību vai pareizību. Tulkošanas programmatūras ierobežojumu dēļ daļa satura (piemēram, attēli, video, Flash utt.) var nebūt pārtulkota precīzi un pareizi.

Oficiālais teksts ir atsauces vadlīniju angļu valodas versija. Jebkādas neatbilstības vai atšķirības nav saistošas, un tām nav juridiskas ietekmes attiecībā uz atbilstību paredzētajiem mērķiem vai to izpildi. Ja rodas jebkādi jautājumi saistībā ar tulkotajās atsauces vadlīnijā sniegtās informācijas pareizību, skatiet vadlīniju versiju angļu valodā, kas ir to oficiālā versija.

Daudzkārtēja ekspozīcija

G poga U C Fotografēšanas izvēlne

Ierakstiet divas līdz desmit NEF ( RAW ) ekspozīcijas kā vienu fotogrāfiju.

Opcija Apraksts
[ Vairākkārtējas ekspozīcijas režīms ]
 • [ Ieslēgts (sērija) ]: uzņemiet vairāku ekspozīciju sēriju. Lai beigtu fotografēšanu ar vairākkārtēju ekspozīciju, vēlreiz atlasiet [ Vairākas ekspozīcijas režīms ] un izvēlieties [ Izslēgts ].
 • [ Ieslēgts (viens fotoattēls) ]: izveidojiet vienu vairākkārtēju ekspozīciju.
 • [ Izslēgts ]: pārtrauc fotografēšanu ar vairākām ekspozīcijām.
[ Katru skaits ] Izvēlieties ekspozīciju skaitu, kas tiks apvienotas, lai izveidotu vienu fotoattēlu.
[ Pārklājuma režīms ]
 • [ Pievienot ]: ekspozīcijas tiek pārklātas bez izmaiņām; pieaugums netiek koriģēts.
 • [ Average ]: pastiprinājums tiek regulēts pirms ekspozīciju pārklāšanas. Ieguvums par katru ekspozīciju ir vienāds ar 1, dalīts ar kopējo veikto ekspozīciju skaitu. Piemēram, fotoattēlā, kas izgatavots , apvienojot divas ekspozīcijas, katras ekspozīcijas pastiprinājums tiks iestatīts uz 1/2 , savukārt fotoattēlā , kurā ir apvienotas trīs ekspozīcijas, pastiprinājums tiks iestatīts uz 1/3 .
 • [ Lighten ]: kamera salīdzina pikseļus katrā ekspozīcijā un izmanto tikai spilgtākos.

 • [ Darken ]: kamera salīdzina pikseļus katrā ekspozīcijā un izmanto tikai tumšākos.

[ Saglabāt atsevišķus attēlus ( NEF ) ]
 • [ Ieslēgts ]: saglabājiet gan daudzkārtējo ekspozīciju, gan kadrus, kas to veido; attēli tiek saglabāti NEF ( RAW ) formātā.
 • [ Izslēgts ]: atmetiet atsevišķus uzņēmumus un saglabājiet tikai daudzkārtējo ekspozīciju.
[ Uzņemšana ar pārklājumu ]
 • [ Ieslēgts ]: Agrākās ekspozīcijas tiek uzklātas uz skata caur objektīvu. Iepriekšējās ekspozīcijas palīdz nākamā kadra kompozīcijai.
 • [ Izslēgts ]: uzņemšanas laikā netiek parādītas agrākās ekspozīcijas.
[ Izvēlieties pirmo ekspozīciju ( NEF ) ] Izvēlieties pirmo ekspozīciju no NEF ( RAW ) attēliem atmiņas kartē.

Vairākas ekspozīcijas izveide

 1. Fotografēšanas izvēlnē iezīmējiet [ Daudzkārtēja ekspozīcija ] un nospiediet 2 .

 2. Izvēlieties opciju [ Vairākkārtējas ekspozīcijas režīms ].

  • Iezīmējiet [ Vairākas ekspozīcijas režīms ] un nospiediet 2 .
  • Iezīmējiet vairākkārtējas ekspozīcijas režīmu, izmantojot 1 vai 3 , un nospiediet J .

  • Ja ir atlasīts [ Ieslēgts (sērija) ] vai [ Ieslēgts (viens fotoattēls) ], displejā tiks parādīta ikona.

 3. Izvēlieties vērtību [ Number of shots ] (ekspozīciju skaits).

  • Iezīmējiet [ Number of shots ] un nospiediet 2 .
  • Izvēlieties ekspozīciju skaitu, izmantojot 1 vai 3 , un nospiediet J .

 4. Izvēlieties opciju [ Overlay mode ].

  • Iezīmējiet [ Pārklājuma režīms ] un nospiediet 2 .
  • Iezīmējiet opciju, izmantojot 1 vai 3 , un nospiediet J .

 5. Izvēlieties iestatījumu [ Saglabāt atsevišķus attēlus ( NEF ) ].

  • Iezīmējiet [ Saglabāt atsevišķus attēlus ( NEF ) ] un nospiediet 2 .
  • Iezīmējiet opciju, izmantojot 1 vai 3 , un nospiediet J .
  • Lai saglabātu gan daudzkārtējo ekspozīciju, gan kadrus, kas to veido, atlasiet [ Ieslēgts ]; atsevišķie uzņēmumi tiek saglabāti NEF ( RAW ) formātā. Lai saglabātu tikai vairākkārtēju ekspozīciju, atlasiet [ Izslēgts ].

 6. Izvēlieties opciju [ Uzņemšana ar pārklājumu ].

  • Iezīmējiet [ Pārklājuma fotografēšana ] un nospiediet 2 .
  • Iezīmējiet opciju, izmantojot 1 vai 3 , un nospiediet J .
  • Atlasiet [ Ieslēgts ], lai objektīva skatam uzliktu agrākas ekspozīcijas. Iepriekšējās ekspozīcijas varat izmantot kā ceļvedi, veidojot nākamos kadrus.

 7. Izvēlieties opciju [ Atlasīt pirmo ekspozīciju ( NEF ) ].

  • Lai izvēlētos pirmo ekspozīciju no esošajiem NEF ( RAW ) fotoattēliem, iezīmējiet [ Atlasīt pirmo ekspozīciju ( NEF ) ] un nospiediet 2 .
  • Atlasīšanai būs pieejami tikai tie attēli, kas uzņemti, izmantojot [ Attēla izmērs ] > [ NEF ( RAW ) ], kas atlasīti fotoattēlu uzņemšanas izvēlnē.
  • Izmantojiet kursortaustiņu, lai iezīmētu vajadzīgo attēlu.
  • Lai skatītu iezīmēto attēlu pilnekrāna režīmā, nospiediet un turiet pogu X
  • Pēc vēlamā attēla iezīmēšanas nospiediet J .

 8. Sāciet šaut.

  • Uzņemiet atlasīto kadru skaitu. Ja izmantojāt [ Atlasīt pirmo ekspozīciju ( NEF ) ], lai 7. darbībā kā pirmo ekspozīciju atlasītu esošu NEF ( RAW ) attēlu, uzņemšana tiks sākta no otrās ekspozīcijas.
  • Kad esat uzņēmis atlasīto uzņēmumu skaitu, attēli tiks pārklāti, lai izveidotu vairākkārtēju ekspozīciju. Vairākas ekspozīcijas tiek ierakstītas JPEG formātā neatkarīgi no attēla kvalitātes opcijas.
  • Ja vienumam [ Vairākkārtējas ekspozīcijas režīms ] ir atlasīts [ Ieslēgts (sērija) ], varat turpināt uzņemt papildu vairākas ekspozīcijas, līdz tiek atlasīts [ Izslēgts ].

  • Ja ir atlasīts [ Ieslēgts (viens fotoattēls) ], kamera iziet no vairākkārtējas ekspozīcijas režīma, tiklīdz būs uzņemts 3. darbībā atlasītais uzņēmumu skaits.

i izvēlne

Attēlus var skatīt, nospiežot pogu K , kamēr notiek vairākkārtēja ekspozīcija. Pēdējais kadrs pašreizējā daudzkārtējā ekspozīcijā ir norādīts ar $ ikonu; nospiežot pogu i , kad šī ikona ir redzama, tiek parādīta vairākkārtējas ekspozīcijas i izvēlne.

 • Iezīmējiet vienumus un nospiediet J , lai atlasītu.
 • Pēc pogas i nospiešanas varat arī izmantot skārienvadības.
Opcija Apraksts
[ Skatīt progresu ] Skatiet priekšskatījumu, kas izveidots no ekspozīcijām, kas ierakstītas pašreizējā punktā.
[ Atkārtoti uzņemt pēdējo ekspozīciju ] Atkārtoti uzņemiet pēdējo ekspozīciju.
[ Saglabāt un iziet ] Izveidojiet vairākkārtēju ekspozīciju no ekspozīcijām, kas uzņemtas pašreizējā punktā.
[ Izmest un iziet ]

Iziet, neierakstot vairākkārtēju ekspozīciju.

 • Ja [ Saglabāt atsevišķus attēlus ( NEF ) ] ir atlasīts [ Ieslēgts ], atsevišķas ekspozīcijas tiks saglabātas atsevišķi.

Daudzkārtēja ekspozīcija

 • Ja izmantojat izvēlnes vai skatāties attēlus displejā, uzņemot vairākkārtēju ekspozīciju, atcerieties, ka uzņemšana tiks beigta un vairākkārtēja ekspozīcija tiks ierakstīta, ja aptuveni 40 sekundes (vai izvēlņu gadījumā — aptuveni 90 sekundes) netiks veiktas nekādas darbības. . Nākamās ekspozīcijas ierakstīšanai pieejamo laiku var pagarināt, izvēloties ilgākus laikus pielāgotajam iestatījumam c3 [ Izslēgšanās aizkave ] > [ Atskaņošana ] vai [ Izvēlnes ].
 • Vairākas ekspozīcijas var ietekmēt “troksnis” nejauši izvietotu spilgtu pikseļu, miglas vai līniju veidā.
 • Nepārtrauktās uzņemšanas režīmos kamera ieraksta visas ekspozīcijas vienā sērijā. Ja ir atlasīts [ Ieslēgts (viens fotoattēls) ], vairākkārtējas ekspozīcijas uzņemšana tiks pabeigta pēc pirmās daudzkārtējās ekspozīcijas ierakstīšanas. Ja ir atlasīts [ Ieslēgts (sērija) ], ikreiz, kad tiek nospiesta aizvara atbrīvošanas poga, tiks ierakstīta papildu daudzkārtēja ekspozīcija.
 • Taimera režīmā intervāls starp katru ekspozīcijas kadru tiek atlasīts, izmantojot pielāgoto iestatījumu c2 [ Self-timer ] > [ Intervāls starp uzņēmumiem ]. Neatkarīgi no vērtības, kas atlasīta opcijai c2 [ Number of shots ], uzņemšana tomēr tiks pabeigta pēc vairākkārtējai ekspozīcijai atlasīto uzņēmumu skaita.
 • Ja uzņemšanas laikā tiek mainīti iestatījumi, var beigties vairākas ekspozīcijas.
 • Fotografēšanas iestatījumi un fotoattēla informācija vairākkārtējas ekspozīcijas fotogrāfijām ir tie, kas paredzēti pirmajai ekspozīcijai.
 • Neizņemiet un nenomainiet atmiņas karti, kamēr notiek vairākkārtēja ekspozīcija.
 • Atmiņas kartes nevar formatēt, kamēr notiek vairākkārtēja ekspozīcija. Daži izvēlnes vienumi būs pelēkā krāsā un nebūs pieejami.

Vairākkārtēja iedarbība: ierobežojumi

Vairāku ekspozīciju nevar apvienot ar dažām kameras funkcijām, tostarp:

 • režīmi, kas nav P , S , A un M ,
 • filmas ierakstīšana,
 • iekavās,
 • HDR (augsts dinamiskais diapazons),
 • fotografēšana ar intervālu,
 • laika intervāla filmu ierakstīšana un
 • fokusa maiņa

Vairāku ekspozīciju pārtraukšana

Lai beigtu vairākkārtēju ekspozīciju, pirms ir uzņemts noteiktais ekspozīciju skaits, vairākkārtējas ekspozīcijas režīmam atlasiet [ Izslēgts ]. Vairākkārtēja ekspozīcija tiks izveidota no ekspozīcijām, kas ir ierakstītas līdz šim punktam (ja [ Average ] ir atlasīts [ Overlay mode ], pastiprinājums tiks pielāgots, lai atspoguļotu faktiski ierakstīto ekspozīciju skaitu).

Vairākkārtēja ekspozīcija beigsies arī, ja:

 • gaidīšanas režīma taimeris beidzas pēc pirmās ekspozīcijas uzņemšanas vai
 • nospiediet pogu K , pēc tam pogu i un atlasiet [ Saglabāt un iziet ] vai [ Atmest un iziet ].