Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

ŠIS SERVISS VAR SATURĒT GOOGLE NODROŠINĀTUS TULKOJUMUS. GOOGLE NESNIEDZ NEKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS SAISTĪBĀ AR TULKOJUMIEM, TOSTARP UZ JEBKĀDAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ TULKOJUMU PAREIZĪBU, TICAMĪBU, KĀ ARĪ JEBKĀDAS NETIEŠAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN AUTORTIESĪBU IEVĒROŠANU.

Korporācijas Nikon (turpmāk „Nikon”) atsauces vadlīnijas jūsu ērtībai ir tulkotas, izmantojot tulkošanas programmatūru, ko darbina Google Translate. Ir pieliktas saprātīgas pūles, lai nodrošinātu pareizu tulkojumu, tomēr automatizētās tulkošanas sistēmas nav nedz perfektas, nedz arī paredzētas, lai ar tām aizstātu cilvēkus. Tulkojumi tiek piegādāti kā Nikon atsauces vadlīniju serviss, un tie tiek piegādāti „kā ir”. Netiek sniegtas kādas tiešas vai netiešas garantijas attiecībā uz jebkādu tulkojumu, kas veikti no angļu valodas jebkurā citā valodā, precizitāti, ticamību vai pareizību. Tulkošanas programmatūras ierobežojumu dēļ daļa satura (piemēram, attēli, video, Flash utt.) var nebūt pārtulkota precīzi un pareizi.

Oficiālais teksts ir atsauces vadlīniju angļu valodas versija. Jebkādas neatbilstības vai atšķirības nav saistošas, un tām nav juridiskas ietekmes attiecībā uz atbilstību paredzētajiem mērķiem vai to izpildi. Ja rodas jebkādi jautājumi saistībā ar tulkotajās atsauces vadlīnijā sniegtās informācijas pareizību, skatiet vadlīniju versiju angļu valodā, kas ir to oficiālā versija.

Preču zīmes un licences

 • CFexpress ir CompactFlash asociācijas preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.
 • NVM Express ir NVM Express Inc. preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.
 • XQD ir Sony Corporation preču zīme.
 • SD, SDHC un SDXC logotipi ir SD‑3C, LLC preču zīmes.
 • Windows ir reģistrēta preču zīme vai Microsoft Corporation preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.
 • Apple ® , App Store ® , Apple logotipi, iPhone ® , iPad ® , Mac un macOS ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un/vai citās valstīs.
 • Android , Google Play un Google Play logotips ir Google LLC preču zīmes. Android robots tiek reproducēts vai pārveidots no Google izveidotā un kopīgotā darba un tiek izmantots saskaņā ar Creative Commons 3.0 attiecinājuma licencē aprakstītajiem noteikumiem.
 • IOS ir Cisco Systems, Inc. preču zīme vai reģistrēta preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs, un tā tiek izmantota saskaņā ar licenci.
 • HDMI , HDMI logotips un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Licensing, LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

 • Bluetooth ® vārdu zīme un logotips ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un Nikon šādas zīmes izmanto saskaņā ar licenci.
 • Wi-Fi un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
 • Visi citi tirdzniecības nosaukumi, kas minēti šajā rokasgrāmatā vai citā dokumentācijā, kas sniegta kopā ar jūsu Nikon izstrādājumu, ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Emblēmas Made for Apple izmantošana nozīmē, ka piederums ir izveidots, lai izveidotu savienojumu ar emblēmā norādītajiem Apple produktiem, un izstrādātājs to ir sertificējis atbilstoši Apple veiktspējas standartiem. Apple nav atbildīgs par šīs ierīces darbību vai tās atbilstību drošības un normatīvajiem standartiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī piederuma izmantošana ar Apple produktu var ietekmēt bezvadu veiktspēju.

FreeType licence ( FreeType2 )

Šīs programmatūras daļas ir aizsargātas ar autortiesībām © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Visas tiesības aizsargātas.

MIT licence ( HarfBuzz )

Šīs programmatūras daļas ir aizsargātas ar autortiesībām © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/ HarfBuzz ). Visas tiesības aizsargātas.

Unicode® Character Database License ( Unicode rakstzīmju datu bāze)

Šī produkta programmatūra izmanto Unicode® Character Database License atvērtā pirmkoda programmatūru. Programmatūras licences nosacījumi ir šādi:

PAZIŅOJUMS PAR AUTORTIESĪBĀM UN ATĻAUJĀM

Autortiesības © 1991-2020 Unicode , Inc. Visas tiesības paturētas.

Izplatīts saskaņā ar lietošanas noteikumiem
https://www.unicode.org/copyright.html .

Ar šo bez maksas tiek piešķirta atļauja jebkurai personai, kas iegūst Unicode datu failu un jebkuras saistītās dokumentācijas ("Datu faili") vai Unicode programmatūras un visas saistītās dokumentācijas ("Programmatūra") kopijas rīkoties ar datu failiem. vai Programmatūra bez ierobežojumiem, tostarp bez ierobežojumiem tiesības izmantot, kopēt, modificēt, apvienot, publicēt, izplatīt un/vai pārdot datu datņu vai programmatūras kopijas, un ļaut personām, kurām tiek piegādāti datu faili vai programmatūra, to darīt. tātad, ar nosacījumu, ka vai nu

 1. šis autortiesību un atļaujas paziņojums ir redzams kopā ar visām datu failu vai programmatūras kopijām, vai
 2. šis autortiesību un atļaujas paziņojums ir redzams saistītajā dokumentācijā.

DATU FAILNES UN PROGRAMMATŪRA TIEK NODROŠINĀTA TĀDI, KĀDI TIE IR, BEZ JEBKĀDA VEIDA, TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOTĀS, TIRDZNIECĪBAS GARANTIJAS, PIEMĒROTĪBAS KONKRĒTAM MĒRĶIEM UN NEKĀDĀ NEDRĪKSTĀ DAĻA. AUTORTIESĪBAS ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ IEKĻAUTAS ĪPAŠNIEKS VAI ĪPAŠNIEKI IR ATBILDĪGI PAR JEBKĀRĀM PRASĪBĀM VAI JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM NETIEŠIEM VAI IZSEKOJOŠIEM ZAUDĒJUMIEM, VAI JEBKURIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RASINĀJĀS LIETOŠANAS, DATU VAI PEĻŅAS ZAUDĒŠANAS, CITAS PAZIŅOJUMA, VAI ĢENĒCIJAS ATTIECĪBAS, VAI TURĒTĀJIEM. IZCELTA DARBĪBA VAI SAISTĪBĀ AR DATU FAILU VAI PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANU VAI DARBĪBU.

Izņemot šajā paziņojumā norādītos gadījumus, autortiesību īpašnieka vārdu nedrīkst izmantot reklāmā vai citādi, lai veicinātu šo datu failu vai programmatūras pārdošanu, izmantošanu vai citus darījumus bez autortiesību īpašnieka iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

AVC Patent Portfolio License

ŠIS PRODUKTS IR LICENCĒTS ATTIECĪBĀ UZ AVC PATENTU PORTFEĻA LICENCI PATĒRĒTĀJA PERSONISKI UN NEKOMERCIĀLI LIETOŠANAI, LAI (i) KODĒTU VIDEO ATBILSTĪGI AVC STANDARTAM (“AVC VIDEO”) UN/VAI (ii) VIDEODECODETHAVCAS. KODĒJIS PATĒRĒTĀJS, KAS VEICĀS PERSONISKĀ UN NEKOMERCIĀLĀ DARBĪBĀ, UN/VAI TIEK IEGŪTA NO VIDEO NOSPĒDĒTĀJA, KAS LICENCĒTS AVC VIDEO NODROŠINĀŠANAI. LICENCES NETIEK PIEŠĶIRTAS VAI NETIEŠĀS NEKĀDAM CITIEM LIETOŠANAI. PAPILDU INFORMĀCIJU VAR IEGŪT NO MPEG LA, LLC SKATĪT

https://www.mpegla.com

BSD licence ( NVM Express draiveris)

Kameras NVM Express draiverī iekļautās atvērtā pirmkoda programmatūras licence ir šāda:

https://imaging.nikon.com/support/pdf/LicenseNVMe.pdf