Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

ŠIS SERVISS VAR SATURĒT GOOGLE NODROŠINĀTUS TULKOJUMUS. GOOGLE NESNIEDZ NEKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS SAISTĪBĀ AR TULKOJUMIEM, TOSTARP UZ JEBKĀDAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ TULKOJUMU PAREIZĪBU, TICAMĪBU, KĀ ARĪ JEBKĀDAS NETIEŠAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN AUTORTIESĪBU IEVĒROŠANU.

Korporācijas Nikon (turpmāk „Nikon”) atsauces vadlīnijas jūsu ērtībai ir tulkotas, izmantojot tulkošanas programmatūru, ko darbina Google Translate. Ir pieliktas saprātīgas pūles, lai nodrošinātu pareizu tulkojumu, tomēr automatizētās tulkošanas sistēmas nav nedz perfektas, nedz arī paredzētas, lai ar tām aizstātu cilvēkus. Tulkojumi tiek piegādāti kā Nikon atsauces vadlīniju serviss, un tie tiek piegādāti „kā ir”. Netiek sniegtas kādas tiešas vai netiešas garantijas attiecībā uz jebkādu tulkojumu, kas veikti no angļu valodas jebkurā citā valodā, precizitāti, ticamību vai pareizību. Tulkošanas programmatūras ierobežojumu dēļ daļa satura (piemēram, attēli, video, Flash utt.) var nebūt pārtulkota precīzi un pareizi.

Oficiālais teksts ir atsauces vadlīniju angļu valodas versija. Jebkādas neatbilstības vai atšķirības nav saistošas, un tām nav juridiskas ietekmes attiecībā uz atbilstību paredzētajiem mērķiem vai to izpildi. Ja rodas jebkādi jautājumi saistībā ar tulkotajās atsauces vadlīnijā sniegtās informācijas pareizību, skatiet vadlīniju versiju angļu valodā, kas ir to oficiālā versija.

Režīma ciparripa

Izmantojiet režīma ciparripu, lai izvēlētos, vai aizvara ātrumu un/vai diafragmas atvērumu var regulēt manuāli vai arī tos automātiski iestata kamera.

Izmantojot režīmu ciparripu

Nospiediet režīma ciparripas bloķēšanas atbrīvošanu un grieziet režīma ciparripu, lai izvēlētos kādu no šiem režīmiem:

Režīms Apraksts
b Auto Vienkāršs režīms “norādīt un fotografēt”, kas atstāj kameras atbildību par iestatījumiem ( 0 Fotografēšana ( b režīms) , Filmu uzņemšana ( b Režīms) ).
P Programmēts auto Kamera iestata aizvara ātrumu un diafragmas atvērumu optimālai ekspozīcijai.
S Automāts ar aizvara prioritāti Izmantojiet, lai iesaldētu vai izpludinātu kustību. Jūs izvēlaties aizvara ātrumu; kamera izvēlas diafragmas atvērumu, lai iegūtu labākos rezultātus.
A Automāts ar diafragmas prioritāti Izmantojiet, lai aizmiglotu fonu vai fokusētu gan priekšplānu, gan fonu. Jūs izvēlaties diafragmas atvērumu; kamera izvēlas aizvara ātrumu, lai iegūtu labākos rezultātus.
M Rokasgrāmata Jūs kontrolējat gan aizvara ātrumu, gan diafragmas atvērumu. Ilgai ekspozīcijai iestatiet aizvara ātrumu uz “bulb” vai “time”.

U1

U2

U3

Lietotāja iestatījumu režīms Piešķiriet šīm pozīcijām bieži lietotus iestatījumus. Iestatījumus var atsaukt, vienkārši pagriežot režīma ciparripu.

P (ieprogrammēts automātiskais)

 • Šajā režīmā kamera automātiski pielāgo aizvara ātrumu un diafragmas atvērumu atbilstoši iebūvētai programmai, lai nodrošinātu optimālu ekspozīciju lielākajā daļā situāciju.
 • Pagriežot galveno komandu ciparripu, var izvēlēties dažādas aizvara ātruma un diafragmas atvēruma kombinācijas, kas nodrošina vienādu ekspozīciju (“elastīgā programma”).

  • Kamēr darbojas elastīgā programma, tiek parādīts elastīgās programmas indikators ( U ).
  • Lai atjaunotu noklusējuma aizvara ātruma un diafragmas atvēruma iestatījumus, grieziet galveno komandu ciparripu, līdz indikators vairs netiek rādīts. Elastīgā programma beidzas arī tad, kad režīma ciparripu pagriež uz citu iestatījumu vai izslēdz kameru.

S (Shutter-Priority Auto)

 • Slēdža prioritātes automātiskajā režīmā jūs izvēlaties aizvara ātrumu, kamēr kamera automātiski pielāgo diafragmas atvērumu optimālai ekspozīcijai. Izvēlieties ātrus aizvara ātrumus, lai “iesaldētu” kustību, vai lēnus aizvara ātrumus, lai ieteiktu kustību, aizmiglojot kustīgus objektus.
 • Pagrieziet galveno komandu ciparripu, lai iestatītu aizvara ātrumu.
 • Aizvara ātrumu var iestatīt uz vērtībām no 1/8000 s līdz 30 s vai x200.
 • Aizvara ātrumu var bloķēt izvēlētajā vērtībā ( 0 f4: Shutter Spd & Aperture Lock ).

A (Apertūras prioritātes automātiskais režīms)

 • Diafragmas prioritātes automātiskajā režīmā jūs izvēlaties diafragmas atvērumu, kamēr kamera automātiski pielāgo aizvara ātrumu optimālai ekspozīcijai.
 • Diafragmas atvērumu var regulēt, griežot apakškomandu pārslēgu.
 • Minimālās un maksimālās diafragmas vērtības atšķiras atkarībā no objektīva.
 • Diafragmas atvērumu var bloķēt ar atlasīto vērtību ( 0 f4: Shutter Spd & Aperture Lock ).

M (manuāli)

 • Jūs kontrolējat gan aizvara ātrumu, gan diafragmas atvērumu. Izvēlieties šo režīmu, lai ilgstoši eksponētu tādus objektus kā uguņošana vai naksnīgās debesis (fotografēšana “Bulb” vai “Time”, 0 Long Time-Exposures ).
 • Aizvara ātrumu un diafragmas atvērumu var pielāgot, atsaucoties uz ekspozīcijas indikatoriem, griežot komandu ciparripas.
 • Pagrieziet galveno komandu ciparripu, lai izvēlētos aizvara ātrumu. Aizvara ātrumu var iestatīt uz vērtībām no 1/8000 s līdz 30 s, uz “Bulb” vai “Time” vai uz x200.

 • Diafragmas atvērumu var regulēt, griežot apakškomandu pārslēgu.
 • Minimālās un maksimālās diafragmas vērtības atšķiras atkarībā no objektīva.
 • Aizvara ātrumu un diafragmas atvērumu var bloķēt izvēlētajās vērtībās ( 0 f4: Shutter Spd & Aperture Lock ).

Iedarbības indikatori

Ekspozīcijas indikatori monitorā un skatu meklētājā parāda, vai fotogrāfija būtu nepietiekami vai pāreksponēta ar pašreizējiem iestatījumiem. Ekspozīcijas indikatorus var nolasīt šādi (displejs mainās atkarībā no opcijas, kas atlasīta pielāgotajam iestatījumam b1 [ EV steps forexposition cntrl ]):

Displejs [ 1/3 solis ] atlasīts vienumam [ EV soļi ekspozīcijas kontrolei ].
Optimāla ekspozīcija Nepietiekami eksponēts par 1/3 EV Pāreksponēts par vairāk nekā 3 1/3 EV
Monitors
Skatu meklētājs

Brīdinājums par iedarbību

Displeji mirgos, ja atlasītie iestatījumi pārsniedz ekspozīcijas mērīšanas sistēmas ierobežojumus.

Pagarināti aizvara ātrumi

Ja aizvara ātrums ir līdz 900 s (15 minūtes), pielāgotajam iestatījumam d6 [ Pagarināti aizvara ātrumi (M) ] atlasiet [ Ieslēgts ].

Automātiskā ISO jutības kontrole (režīms M )

Ja ir iespējota automātiskā ISO jutības kontrole ( 0 Auto ISO Sensitivity Control ), ISO jutība tiks automātiski pielāgota optimālai ekspozīcijai izvēlētajā aizvara ātrumā un diafragmas atvērumā.

Filmas režīma ekspozīcijas iestatījumi

Filmēšanas laikā var pielāgot šādus filmas uzņemšanas iestatījumus:

Režīms Apertūra Ātrums ISO jutība
P , S 1 2
A 4 2
M 4 4 4 3

Ekspozīcijas vadība uzņemšanas režīmā S ir tāda pati kā režīmā P .

ISO jutības augšējo robežu var atlasīt, izmantojot video uzņemšanas izvēlnes vienumu [ ISO jutības iestatījumi ] > [ Maksimālā jutība ].

Ja video uzņemšanas izvēlnē [ ISO jutības iestatījumi ] > [ Automātiskā ISO kontrole (režīms M) ] ir atlasīta [Ieslēgts], ISO jutības augšējo robežu var atlasīt, izmantojot [ Maksimālā jutība ].

Ilgstoša ekspozīcija

Kamera piedāvā divas iespējas ilgstošai ekspozīcijai: “Bulb” un “Time”. Ilgu ekspozīciju var izmantot uguņošanas, nakts ainavu, zvaigžņu vai kustīgu gaismu attēliem.

35 sekunžu ekspozīcijas kadrs ar aizvara ātrumu “Bulb” un diafragmas atvērumu f/25

Slēdža ātrums Apraksts
Spuldze Aizvars paliek atvērts, kamēr tiek turēta nospiesta aizvara atbrīvošanas poga.
Laiks Ekspozīcija sākas, kad tiek nospiesta aizvara atbrīvošanas poga, un beidzas, kad poga tiek nospiesta otro reizi.
 1. Turiet kameru nekustīgi, piemēram, izmantojot statīvu.

 2. Pagrieziet režīma ciparripu uz M .

 3. Pagrieziet galveno komandu ciparripu, lai izvēlētos aizvara ātrumu Bulb (“Bulb”) vai Time (“Time”).

  Spuldze

  Laiks

 4. Fokusējiet un sāciet ekspozīciju.

  • “Bulb” : nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam, lai sāktu ekspozīciju. Ekspozīcijas laikā turiet nospiestu aizvara atbrīvošanas pogu.
  • “Laiks” : nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam, lai sāktu ekspozīciju.
 5. Beidziet ekspozīciju.

  • “Spuldze” : paceliet pirkstu no aizvara atbrīvošanas pogas.
  • “Laiks” : otro reizi nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam.

Ilgstoša ekspozīcija

 • Ņemiet vērā, ka ilgstošas ekspozīcijas laikā var būt “troksnis” (spilgti plankumi, nejauši izvietoti spilgti pikseļi vai migla).
 • Spilgtos plankumus un miglu var samazināt, fotoattēlu uzņemšanas izvēlnē izvēloties [ Ieslēgts ] vienumam [ Longexposition NR ].
 • Nikon iesaka izmantot pilnībā uzlādētu akumulatoru, papildu uzlādes maiņstrāvas adapteri vai papildu maiņstrāvas adapteri un strāvas savienotāju, lai novērstu strāvas zudumu ilgstošas ekspozīcijas laikā.
 • Lai novērstu izplūšanu, ieteicams izmantot statīvu vai ierīci, piemēram, papildu bezvadu tālvadības pulti.

U1 , U2 un U3 (lietotāja iestatījumu režīmi)

Bieži lietotos iestatījumus var piešķirt lietotāja iestatījumu pozīcijām no U1 līdz U3 un vēlāk atsaukt, vienkārši pagriežot režīma ciparripu.

Saglabāt lietotāja iestatījumus

 1. Pielāgojiet iestatījumus.

  Saglabājamie iestatījumi ietver:

  • Fotografēšanas izvēlnes opcijas,
  • filmu uzņemšanas izvēlnes opcijas,
  • Pielāgoti iestatījumi un
  • fotografēšanas režīms, aizvara ātrums (režīmi S un M ), diafragmas atvērums (režīmi A un M ), elastīga programma (režīms P ), ekspozīcijas kompensācija un zibspuldzes kompensācija.
 2. Iestatīšanas izvēlnē iezīmējiet [ Saglabāt lietotāja iestatījumus ].

  Iestatīšanas izvēlnē iezīmējiet [ Saglabāt lietotāja iestatījumus ] un nospiediet 2 .

 3. Izvēlieties pozīciju.

  Iezīmējiet [ Saglabāt U1 ], [ Saglabāt U2 ] vai [ Saglabāt U3 ] un nospiediet 2 .

 4. Saglabājiet lietotāja iestatījumus.

  Iezīmējiet [ Saglabāt iestatījumus ], izmantojot 1 vai 3 , un nospiediet J , lai izvēlētajai pozīcijai piešķirtu pašreizējos iestatījumus.

 5. Uzņemiet attēlus, izmantojot saglabātos iestatījumus.

  Pagriežot režīma ciparripu uz U1 , U2 vai U3 , tiek atsaukti iestatījumi, kas pēdējo reizi saglabāti šajā pozīcijā.

Lietotāja iestatījumi U1, U2 un U3

Atbrīvošanas režīms netiek saglabāts. Turklāt šādi iestatījumi netiek saglabāti.

 • FOTO UZŅEMŠANAS IZVĒLNE

  • [ Uzglabāšanas mape ]
  • [ Pārvaldīt Picture Control ]
  • [ Vairākkārtēja ekspozīcija ]
  • [ Fotografēšana ar intervāla taimeri ]
  • [ Tilps filma ]
  • [ Fokusa maiņas fotografēšana ]
 • FILMAS UZŅEMŠANAS IZVĒLNE

  • [ Pārvaldīt Picture Control ]

Lietotāja iestatījumu atiestatīšana

 1. Iestatīšanas izvēlnē iezīmējiet [ Atiestatīt lietotāja iestatījumus ].

  Iestatīšanas izvēlnē iezīmējiet [ Reset user settings ] un nospiediet 2 .

 2. Izvēlieties pozīciju.

  Iezīmējiet [ Atiestatīt U1 ], [ Atiestatīt U2 ] vai [ Atiestatīt U3 ] un nospiediet 2 .

 3. Atiestatīt lietotāja iestatījumus.

  Iezīmējiet [ Reset ] un nospiediet J , lai atjaunotu noklusējuma iestatījumus atlasītajai pozīcijai (kamera darbosies režīmā P ).