Фотосуреттер мен бейнефильмдерді фотокамерада көруге болады.

 1. K түймешігін басыңыз.

  Дисплейде сурет көрінеді.

 2. Қосымша суреттерді көріңіз.

  Қосымша суреттерді көру үшін 4 немесе 2 түймешігін басыңыз. Мониторда суреттер көрсетілгенде дисплейде саусақты солға немесе оңға шерту арқылы басқа суреттерді көруге болады. Ойнатуды аяқтап, суретке түсіру режиміне оралу үшін ысырманы босату түймешігін жартылай басыңыз.

Бейнефильмдерді қарау

Бейнефильмдер 1 белгішесі арқылы көрсетіледі. Қарауды бастау үшін дисплейде a белгішесін басыңыз немесе J түймешігін басыңыз; ағымдағы орныңыз бейнефильмнің орындалу барысының жолағында көрсетіледі.

1 1 белгішесі
2 Ұзақтық
3 a белгішесі

 

4 Ағымдағы күйі/жалпы ұзақтығы
5 Бейнефильм орындалу барысының жолағы
6 Volume (Дыбыс деңгейі)
7 Анықтама

Келесі әрекеттерді орындауға болады:

Әрекет Сипаттама
Кідірту Ойнатуды кідірту үшін 3 түймешігін басыңыз.
Қарау Ойнату кідіртілген кезде немесе кері айналдыру/ілгері айналдыру кезінде қарауды жалғастыру үшін J түймешігін басыңыз.
Кері/ілгері айналдыру Кері айналдыру үшін 4 түймешігін, ілгері айналдыру үшін 2 түймешігін басыңыз. Жылдамдық әр басқанда 2 ×, 4 ×, 8 ×, 16 × аралығында артады; бейнефильмнің басына немесе аяғына өту үшін басқару тетігін басып, ұстап тұрыңыз (бірінші кадр дисплейдің жоғарғы оң жақ бұрышындағы h арқылы, соңғы кадр i арқылы көрсетіледі). Егер ойнату кідіртілсе, бейнефильм бір-бір кадрдан кері немесе ілгері айналады; кері немесе ілгері үздіксіз айналдыру үшін басқару элементін басып тұрыңыз.
Баяу қозғалысты ойнатуды бастау Баяу қозғалысты ойнатуды бастау үшін бейнефильм кідіртілген кезде 3 түймешігін басыңыз.
10 с өткізіп жіберу 10 с ілгері немесе кері өткізіп жіберу үшін басты басқару дискісін бір тоқтауға айналдырыңыз.
Соңғы немесе бірінші кадрға өту Соңғы немесе бірінші кадрға өту үшін қосымша басқару дискін айналдырыңыз.
Дыбыс деңгейін реттеу Дыбыс деңгейін арттыру үшін X түймешігін, азайту үшін W (Q) түймешігін басыңыз.
Бейнефильмді қысқарту Бейнефильмді өңдеу параметрлерін көру үшін қарауды кідіртіңіз және i түймешігін басыңыз.
Шығу Толық өлшемде қарауға шығу үшін 1 немесе K түймешігін басыңыз.
Суретке түсіру режиміне оралу Суретке түсіру режиміне шығу үшін ысырманы босату түймешігін жартылай басыңыз.

Қаламайтын суреттерді өшіру

Ағымдағы суретті өшіру үшін O түймешігін басыңыз. Өшірілгеннен кейін суреттерді қалпына келтіру мүмкін емес екенін ескеріңіз.

 1. Өшіргіңіз келетін суретті көрсетіңіз.

  «Негізгі қарау» бөлімінде (0 Негізгі қарау) сипатталғандай өшіргіңіз келетін фотосуретті немесе бейнефильмді көрсетіңіз.

 2. Суретті өшіріңіз.

  O түймешігін басыңыз. Растау тілқатысу терезесі көрсетіледі; суретті өшіру және қарауға оралу үшін O түймешігін қайтадан басыңыз. Суретті өшірмей шығу үшін K түймешігін басыңыз.

Delete (Өшіру)

Таңдалған суреттерді, таңдалған күндерде түсірілген барлық суреттерді немесе жад картасындағы таңдалған орындағы барлық суреттерді өшіру үшін қарау мәзіріндегі Delete (Өшіру) параметрін пайдаланыңыз.