Суреттерді компьютерге жүктеп салу үшін фотокамераны сымсыз желі немесе жинақтағы USB кабель аррқылы қосыңыз.

USB арқылы қосылу

Жинақтағы USB кабель фотокамераны ViewNX-i орнатылған компьютерге қосу үшін пайдаланылса, суреттерді компьютерге көшіріп, көруге, өңдеуге және реттеуге болады.

ViewNX-i бағдарламасын орнату

ViewNX-i орнатушысын келесі веб-сайттан жүктеп алыңыз және экрандағы нұсқауларды орындаңыз (бар пайдаланушылар соңғы нұсқаны жүктеп алулары керек, өйткені бұрынғы нұсқалар фотокамераны қолдамауы мүмкін). Интернет қосылымы қажет. Жүйелік талаптарды және басқа ақпаратты аймағыңызға арналған Nikon веб-сайтынан қараңыз.

https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Capture NX-D

Фотосуреттерді дәл реттеу немесе NEF (RAW) суреттерінің параметрлерін өзгерту және басқа пішімдерде сақтау үшін Nikon компаниясының Capture NX-D бағдарламалық жасақтамасын пайдаланыңыз. Capture NX-D мына мекенжайдан жүктеу үшін қол жетімді:

https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Суреттерді компьютерге көшіру

Егжей-тегжейлі нұсқауларды ViewNX-i бағдарламасының онлайн анықтамасында қараңыз.

 1. USB кабельді жалғаңыз.

  Фотокамераны өшіру және жад картасы салынғанына көз жеткізуден кейін жинақтағы USB кабельді көрсетілгендей жалғаңыз.

  USB концентраторлары

  Фотокамераны тікелей компьютерге жалғаңыз; кабельді USB концентратор немесе пернетақта арқылы жалғамаңыз.

  Сенімді қуат көзін пайдалану

  Деректерді тасымалдаудың үзілмеуін қамтамасыз ету үшін фотокамера батареясы толығымен зарядталған екеніне көз жеткізіңіз.

  Кабельдерді жалғау

  Интерфейстік кабельдерді жалғау немесе ажырату кезінде фотокамера өшірулі екеніне көз жеткізіңіз. Күшті пайдаланбаңыз немесе жалғағыштарды бұрышпен салуға әрекеттенбеңіз.

 2. Фотокамераны қосыңыз.

  ViewNX-i бағдарламасының Nikon Transfer 2 құрамдасы іске қосылады (сізге бағдарламаны таңдауды сұрайтын хабар көрсетілсе, Nikon Transfer 2 бағдарламасын таңдаңыз). Nikon Transfer 2 автоматты түрде іске қосылмаса, ViewNX-i бағдарламасын іске қосып, «Import (Импорттау)» белгішесін басыңыз.

  Windows 7

  Келесі диалогтық терезе көрсетілсе, Nikon Transfer 2 бағдарламасын төменде сипатталғандай таңдаңыз.

  1. Import pictures and videos (Суреттер мен бейнелерді импорттау) тармағында Change program (Бағдарламаны өзгерту) пәрменін басыңыз. Бағдарламаны таңдау диалогтық терезесі көрсетіледі; Nikon Transfer 2 бағдарламасын таңдап, OK түймешігін басыңыз.

  2. белгішесін екі рет басыңыз.

  Windows 10 және Windows 8.1

  Windows 10 және Windows 8.1 жүйелері фотокамера қосылғанда автоматты түрде ойнату ұсынысын көрсетуі мүмкін. Тілқатысу терезесін түртіңіз немесе басыңыз, содан кейін Nikon Transfer 2 қолданбасын таңдау үшін Nikon Transfer 2 атауын басыңыз.

  macOS/OS X

  Nikon Transfer 2 қолданбасы автоматты түрде іске қосылмаса, фотокамера қосулы екеніне көз жеткізіңіз, содан кейін Image Capture (macOS немесе OS X жүйелерінде болатын қолданба) қолданбасын іске қосыңыз және фотокамера анықталғанда ашылатын қолданба ретінде Nikon Transfer 2 қолданбасын таңдаңыз.

 3. Start Transfer (Тасымалдауды бастау) түймешігін басыңыз.

  Жад картасындағы суреттер компьютерге көшіріледі.

  Start Transfer (Тасымалдауды бастау) түймешігін басыңыз.

  Бейнефильмдерді тасымалдау

  Басқа фотокамераға салынып тұрғанда жад картасынан бейнефильмдерді тасымалдауға әрекеттенбеңіз. Бұлай істеу бейнефильмдердің тасымалдаусыз өшірілуіне әкелуі мүмкін.

  Тасымалдау кезінде

  Тасымалдау орындалып жатқанда фотокамераны өшірмеңіз немесе USB кабельді ажыратпаңыз.

 4. Фотокамераны өшіріңіз.

  Тасымалдау аяқталғанда фотокамераны өшіріп, USB кабельді ажыратыңыз.

Сымсыз желілер (Wi-Fi)

Компьютерге Wi-Fi арқылы қосылу үшін келесі әдістерді пайдалануға болады. Қосымша ақпаратты Желі нұсқаулығы ішінде қараңыз.

Кірістірілген Wi-Fi

Компьютерлерге тікелей немесе сымсыз маршрутизатор арқылы қосылу үшін фотокамераның баптау мәзіріндегі Connect to PC (Компьютерге қосылу) параметрін пайдаланыңыз.

Сымсыз маршрутизатор арқылы қосылу

Тікелей сымсыз байланыс

WT-7 сымсыз таратқышы

Фотокамера WT-7 қосымша сымсыз таратқышына қосылған болса, компьютерлерге немесе FTP серверлеріне қосылу үшін баптау мәзіріндегі Wireless transmitter (WT-7) (Сымсыз таратқыш (WT-7)) параметрін пайдалануға болады.

WT-7 сымсыз таратқышын Ethernet желілеріне қосылу және сымсыз желілермен сенімдірек байланыстар үшін пайдаланыңыз. Camera Control Pro 2 (бөлек сатылады) фотокамера қашықтан басқаруға болады және суреттерді түсіре салып тікелей компьютерге сақтауға болады.