Фотокамера фотокамераның керек-жарақтарға арналған құрылғысына бекітілген және оптикалық AWL үшін басты жарқыл ретінде конфигурацияланған SB-5000 және SB-500 жарқыл бөліктері, сонымен бірге WR-R10 сымсыз қашықтан басқару бөлігін пайдаланып радио AWL арқылы басқарылатын қашықтан басқарылатын жарқыл бөліктері үшін жарқыл туралы ақпаратты көрсете алады. Фотокамерада жарқыл туралы ақпаратты фотосурет режимінде DISP түймешігін басу арқылы көруге болады (0 DISP түймешігі). Көрсетілетін ақпарат жарқылды басқару режиміне қарай өзгеріп отырады.

Топтық жарқыл

1 Жарқылдың дайындығын білдіретін индикатор 1
2

Қашықтағы жарқылды басқару

ФЖ индикаторы

3 Жарқылды қашықтан басқару режимі 2
4

Топтық жарқылды басқару режимі 3

Топтық жарқыл режимі

Жарқыл деңгейі (шығыс)/жарқыл түзетілімі

5 Арна 2
6 Байланыс режимі 4

Радио AWL режимінде барлық жарқыл бөліктері дайын болғанда көрсетіледі.

Оптикалық AWL режимі Y арқылы, радио AWL режимі Z арқылы, біріккен оптикалық және радио AWL режимі Y және Z арқылы көрсетіледі. Біріккен оптикалық және радио AWL үшін оптикалық AWL арнасы тек басты жарқыл ретінде SB-500 пайдаланылғанда көрсетіледі.

Біріккен оптикалық және радио AWL пайдаланылғанда әр топ үшін белгішелер көрсетіледі.

Тек радио AWL немесе біріккен оптикалық және радио AWL режимі пайдаланылғанда көрсетіледі.

Жылдам сымсыз басқару

1 Жарқылдың дайындығын білдіретін индикатор 1
2

Қашықтағы жарқылды басқару

ФЖ индикаторы

3 Жарқылды қашықтан басқару режимі 2
4 A : B арақатынасы
5 Жарқыл түзетілімі
6 C тобының жарқылды басқару режимі және жарқыл деңгейі (шығыс)
7 Арна 2
8 Байланыс режимі 3

Радио AWL режимінде барлық жарқыл бөліктері дайын болғанда көрсетіледі.

Оптикалық AWL режимі Y арқылы, радио AWL режимі Z арқылы, біріккен оптикалық және радио AWL режимі Y және Z арқылы көрсетіледі. Біріккен оптикалық және радио AWL үшін оптикалық AWL арнасы тек басты жарқыл ретінде SB-500 пайдаланылғанда көрсетіледі.

Тек радио AWL немесе біріккен оптикалық және радио AWL режимі пайдаланылғанда көрсетіледі.

Қашықтан қайталау

1 Жарқылдың дайындығын білдіретін индикатор 1
2 Қашықтағы жарқылды басқару
3 Жарқыл деңгейі (шығыс)
4 Жарқылды қашықтан басқару режимі 2
5

Қанша рет шығарылады (саны)

Жиілік

6 Топтың күйі (қосылған/өшірілген)
7 Арна 2
8 Байланыс режимі 3

Радио AWL режимінде барлық жарқыл бөліктері дайын болғанда көрсетіледі.

Оптикалық AWL режимі Y арқылы, радио AWL режимі Z арқылы, біріккен оптикалық және радио AWL режимі Y және Z арқылы көрсетіледі. Біріккен оптикалық және радио AWL үшін оптикалық AWL арнасы тек басты жарқыл ретінде SB-500 пайдаланылғанда көрсетіледі.

Тек радио AWL немесе біріккен оптикалық және радио AWL режимі пайдаланылғанда көрсетіледі.

Жарқыл туралы ақпарат және фотокамера параметрлері

Жарқылдың ақпараттық дисплейі таңдалған фотокамера параметрлерін, соның ішінде суретке түсіру режимін, ысырма жылдамдығын, апертураны және ISO сезімталдықты көрсетеді.

Жарқыл параметрлерін өзгерту

Жарқыл параметрлерін жарқыл туралы ақпарат дисплейінде i түймешігін басу арқылы өзгертуге болады. Қол жетімді параметрлер жарқыл бөлігіне және таңдалған параметрлерге қарай өзгеріп отырады. Сондай-ақ, жарқылды сынақ ретінде жандыруға болады.