Фотосурет туралы мәлімет толық өлшемде қарау кезінде көрсетілетін кескіндердің бір-бірінің үстіне салынады. Фотосурет туралы мәліметті төменде көрсетілгендей қарап шығу үшін 1 немесе 3 түймешігін басыңыз, я болмаса DISP түймешігін басыңыз.

Ойнату мәзірінде Playback display options (Ойнату дисплейінің параметрлері) үшін сәйкес параметр таңдалған болса ғана көрсетіледі.

Суретте ендірілген болса ғана көрсетіледі (0 Location Data (Орын деректері)).

Файл туралы ақпарат

1 Қорғау күйі
2 Өңдеу индикаторы
3 Кері жүктеу таңбасы
4 Фокустау нүктесі *
5 Кадр нөмірі/жалпы кадрлар саны
6 Кескін сапасы
7 Кескін өлшемі
8 Кескін аумағы
9 Жазу уақыты
10 Жазу күні
11 Бағалау
12 Қалта атауы
13 Файл атауы

Playback display options (Ойнату дисплейінің параметрлері) үшін Focus point (Фокустау нүктесі) таңдалған болса ғана көрсетіледі.

Экспозиция деректері

1 Суретке түсіру режимі
2 Ысырма жылдамдығы
3 Апертура
4 Экспозиция түзетілімі
5 ISO сезімталдық *

Фотосурет P, S, A немесе M режимінде, ISO сезімталдықты автоматты басқару қосулы күйде түсірілген болса, қызыл түспен көрсетіледі.

Белгіленген тұстар

1 Белгіленген тұстар (жарық көзінде артық ұсталуы мүмкін аумақтар)
2 Қалта нөмірі–кадр нөмірі

RGB гистограммасы

1 Қалта нөмірі–кадр нөмірі
2

Ақ түс балансы

Түс температурасы

Ақ түс балансын дәл реттеу

Алдын-ала қолмен енгізілген мән

3 Гистограмма (RGB арнасы)
4 Гистограмма (қызыл арна)
5 Гистограмма (жасыл арна)
6 Гистограмма (көк арна)

ойнатуды масштабтау

Гистограмма көрсетіліп тұрғанда фотосуретті ұлғайту үшін X түймешігін басыңыз. X және W (Q) түймешіктерін ұлғайту және кішірейту әрі мульти селектормен кескінді жүгірте қарау үшін пайдаланыңыз. Гистограмма кескіннің дисплейде көрінетін бөлігіне ғана арналған деректерді көрсету үшін жаңартылады.

Гистограммалар

Гистограммалар реңк үлестірімін көрсетеді. Нүкте жарықтығы (түс реңкі) көлденең осьте және нүктелер саны тік осьте тұрғызылады. Фотокамера гистограммалары тек жалпылама нұсқау ретінде берілген және суретті өңдеу бағдарламаларында көрсетілген гистограммалардан өзгеше болуы мүмкін. Кейбір гистограмма үлгілері төменде көрсетілген:

Кескінде жарықтығы әр түрлі нысандар болса, реңк үлестірімі салыстырмалы түрде бір қалыпты болады.

Егер кескін күңгірт болса, реңк үлестірімі солға жылжиды.

Егер кескін ашық түсті болса, реңк үлестірімі оңға жылжиды.

Экспозиция түзетілімі көбейтілгенде реңк үлестірімі оңға жылжиды, ал экспозиция түзетілімі азайтылғанда реңк үлестірімі солға жылжиды. Гистограммалар айналадағы қатты жарық дисплейдегі суреттерді еркін көруді қиындатқан кезде жалпы экспозиция туралы жалпы мағлұмат бере алады.

Түсірілген сурет деректері

Сурет түсірілген уақыттағы параметрлерге байланысты түсірілген сурет деректерінің беске дейін беті болуы мүмкін: жалпы, жарқыл туралы ақпарат, Picture Control, кеңейтілген және авторлық құқық туралы ақпарат.

Түсірілген сурет деректері, 1-бет (жалпы)

1

Өлшеу

Shutter type (Ысырма түрі)

Ысырма жылдамдығы

Апертура

2

Суретке түсіру режимі

ISO сезімталдық 1

3

Экспозиция түзетілімі

Оңтайлы экспозицияны реттеу 2

4 Фокустық қашықтық
5 Объектив деректері
6 Фокустау режимі
7 Дірілді азайту
8 Ақ түс балансы 3
9 Ақ түс балансын дәл реттеу
10 Түс кеңістігі
11 Фотокамера аты
12 Кескін аумағы
13 Қалта нөмірі–кадр нөмірі

Фотосурет P, S, A немесе M режимінде, ISO сезімталдықты автоматты басқару қосулы күйде түсірілген болса, қызыл түспен көрсетіледі.

b4 (Fine-tune optimal exposure (Оңтайлы экспозицияны дәл реттеу)) қолданушы параметрі кез келген өлшеу әдісі үшін нөлден басқа мәнге орнатылса ғана көрсетіледі.

Сондай-ақ автоматты ақ түс балансын пайдаланып түсірілген фотосуреттердің түс температурасын қамтиды.

Түсірілген сурет деректері, 2-бет (жарқыл туралы ақпарат) *

14 Жарқыл түрі
15 Қашықтағы жарқылды басқару
16 Жарқыл режимі
17

Flash control mode (Кірістірілген жарқылды басқару режимі)

Жарқыл түзетілімі

Фотосурет қосымша жарқыл бөлігімен түсірілген болса ғана көрсетіледі (0 Nikon шығармашыл жарық жүйесі).

Түсірілген сурет деректері, 3-бет (Picture Control)

18 Picture Control *

Көрсетілетін элементтер сурет түсірілген кезде таңдалған Picture Control режиміне қарай өзгеріп отырады.

Түсірілген сурет деректері, 4-бет (кеңейтілген)

19

Жоғары ISO бұрмалануын азайту

Ұзақ экспозиция бұрмалануын азайту

20 Қосылған D-Lighting
21

HDR экспозиция айырмашылығы

HDR тегістеу

22 Виньеттеуді басқару
23 Өңдеу жазбасы
24 Кескін туралы аңғартпа

Түсірілген сурет деректері, 5-бет (авторлық құқық туралы ақпарат) *

25 Фотосуретшінің аты
26 Авторлық құқық иесі

Авторлық құқық туралы ақпарат тек баптау мәзіріндегі Copyright information (Авторлық құқық туралы ақпарат) параметрін пайдаланып фотосуретпен бірге жазылғанда ғана көрсетіледі.

Location Data (Орын деректері)

Ендікті, бойлықты және басқа орын деректерін GPS немесе смарт құрылғысы қамтамасыз етеді және соларға қарай өзгеріп отырады (0 Location Data (Орын деректері)). Бейнефильмдер жағдайында деректер орынды жазудың басында көрсетеді.

Жалпы деректер

1 Кадр нөмірі/жалпы кадрлар саны
2 Кері жүктеу таңбасы
3 Қорғау күйі
4 Өңдеу индикаторы
5 Фотокамера аты
6 Кескін туралы аңғартпа индикаторы
7 Орын деректерінің индикаторы
8 Гистограмма
9 Кескін сапасы
10 Кескін өлшемі
11 Кескін аумағы
12 Файл атауы
13 Жазу уақыты
14 Жазу күні
15 Қалта атауы
16 Бағалау
17 Өлшеу
18 Суретке түсіру режимі
19 Ысырма жылдамдығы
20 Aпертура
21 ISO сезімталдық 1
22 Фокустық қашықтық
23 Қосылған D-Lighting
24 Суретті басқару
25 Түс кеңістігі
26 Жарқыл режимі 2
27

Ақ түс балансы

Түс температурасы

Ақ түс балансын дәл реттеу

Алдын-ала қолмен енгізілген мән

28

Жарқыл түзетілімі 2

Басқару құралының режимі 2

29 Экспозиция түзетілімі

Фотосурет P, S, A немесе M режимінде, ISO сезімталдықты автоматты басқару қосулы күйде түсірілген болса, қызыл түспен көрсетіледі.

Фотосурет қосымша жарқыл бөлігімен түсірілген болса ғана көрсетіледі (0 Nikon шығармашыл жарық жүйесі).