Nikon компаниясының жақсартылған шығармашыл жарық жүйесі (CLS) жарқыл арқылы сурет түсіруді жақсарту мақсатында фотокамера мен үйлесімді жарқыл бөліктері арасындағы жақсартылған байланысты ұсынады.

CLS жүйесімен үйлесімді жарқыл бөліктері

Келесі мүмкіндіктер CLS жүйесімен үйлесімді жарқыл бөліктерінде қолжетімді:

  SB-5000 SB-910, SB-900, SB-800 SB-700 SB-600 SB-500 SU-800 SB-R200 SB-400 SB-300
Жалғыз жарқыл i-TTL i-TTL балансталған толықтырғыш жарқыл 1
Стандартты i-TTL толықтырғыш жарқылы 2 2 2
qA Автоматты апертура 3
A TTL емес автоматты режим 3
GN Қашықтық басымдығы бар қол режимі
M Қол режимі 4 4 4
RPT Бірнеше рет жанатын жарқыл
Оптикалық жақсартылған сымсыз жарық жүйесі Негізгі Қашықтағы жарқылды басқару 4
i-TTL i-TTL 4
[A:B] Жылдам сымсыз жарқылды басқару 5
qA Автоматты апертура
A TTL емес автоматты режим
M Қол режимі 4
RPT Бірнеше рет жанатын жарқыл
Қашықтан i-TTL i-TTL
[A:B] Жылдам сымсыз жарқылды басқару
qA/A Автоматты апертура/
TTL емес автоматты режим
6 6
M Қол режимі
RPT Бірнеше рет жанатын жарқыл
Радио арқылы басқарылатын жақсартылған сымсыз жарық жүйесі 7
Түс туралы ақпаратты тарату (жарқыл)
Түс туралы ақпаратты тарату (LED шамы)
ФЖ жоғары жылдамдықта автоматты синхрондау 8
Жарқыл қуатының құлпы 9
Қызыл көз әсерін азайту
Фотокамера кескінін қалыптастыруға арналған жарық
Біріктірілген жарқылды басқару
Фотокамера жарқыл бөлігінің бағдарлама жасақтамасын жаңарту 10

Нүктелі экспоөлшегіш қолжетімсіз.

Жарқыл бөлігімен де таңдауға болады.

qA/A режимін таңдау жарқыл бөлігінде қолданушы параметрлері арқылы орындалды.

Тек фотокамераның Flash control (Жарқылды басқару) параметрін пайдаланып таңдауға болады.

Тек жақыннан фотосурет түсіру кезінде қолжетімді.

qA және A арасынан таңдау басты жарқылмен таңдалған параметрге байланысты.

Оптикалық AWL бар қашықтан басқарылатын жарқыл бөліктерімен бірдей мүмкіндіктерді қолдайды.

Тек i-TTL, qA, A, GN және M жарқылды басқару режимдерінде қолжетімді.

Тек i-TTL жарқылды басқару режимінде, я болмаса qA немесе A жарқылды басқару режимінде жарқыл монитордың алдын-ала шығатын жарқылдарын шығаруға орнатылғанда қолжетімді.

SB-910 және SB-900 бағдарлама жасақтамасының жаңартуларын фотокамерадан орындауға болады.

SU-800 сымсыз Speedlight басқару құралы

CLS үйлесімді фотокамераға бекітілген кезде үш топқа дейінгі SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 немесе SB-R200 жарқыл бөліктері үшін басқару құралы ретінде SU-800 басқару құралын пайдалануға болады. SU-800 басқару құралының өзі жарқылмен жабдықталмайды.

Жарқыл арқылы фотосурет түсіру

Жарқыл арқылы фотосурет түсіруді фотокамераның кейбір мүмкіндіктерімен бірге пайдалану мүмкін емес, соның ішінде:

  • Дыбыссыз фотосурет түсіру
  • Бейнефильм жазу
  • HDR (жоғары динамикалық ауқым)
  • Үздіксіз жоғары жылдамдық (кеңейтілген)

Жарқыл түзетілімі

i-TTL және автоматты апертура (qA) жарқылды басқару режимдерінде қосымша жарқыл бөлігімен немесе фотокамераның Flash control (Жарқылды басқару) параметрімен таңдалған жарқыл түзетілімі фотосурет түсіру мәзіріндегі Flash compensation (Жарқыл түзетілімі) параметрі арқылы таңдалған жарқыл түзетіліміне қосылады.

Өзге жарқыл бөліктері

Мына жарқыл бөліктерін TTL емес автоматты және қол режимдерінде пайдалануға болады.

Жарқыл бөлігі

Жарқыл режимі

SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24 SB-50DX, SB-23, SB-29, SB-21B, SB-29S SB-30, SB-27 1, SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15
A TTL емес автоматты режим
M Қол режимі
G Бірнеше рет жанатын жарқыл
REAR Артқы пердемен синхрондау 2

Жарқыл режимі автоматты түрде TTL режиміне орнатылады және ысырманы босату ажыратылады. Жарқыл бөлігін A (TTL емес автоматты жарқыл) күйіне орнатыңыз.

Фотокамера жарқыл режимін таңдау үшін пайдаланылған кезде қолжетімді болады.

Қосымша жарқыл бөліктерінде жарқыл қуатының құлпын пайдалану

Жарқыл қуатының құлпы қосымша жарқыл бөліктерінде TTL және (қолдау көрсетілсе) монитордың алдын-ала шығатын жарқылы qA және монитордың алдын-ала шығатын жарқылы A кірістірілген жарқылды басқару режимдерінде қолжетімді (қосымша ақпаратты жарқыл бөлігімен бірге қамтамасыз етілген нұсқаулықтан қараңыз). Қашықтан басқарылатын жарқыл бөліктерін басқару үшін жақсартылған сымсыз жарық жүйесі пайдаланылғанда басты немесе кемінде бір қашықтағы топ үшін кірістірілген жарқылды басқару режимін TTL, qA немесе A деп орнату керек болады. Жарқыл қуатының құлпы үшін өлшенетін аумақ келесідей:

Жарқыл бөлігі Жарқыл режимі Өлшенген аумақ
Жалғыз жарқыл бөлігі i-TTL кадрдың ортасында 6 мм
qA Жарқылдың экспозиция өлшегіші өлшейтін аумақ
Басқа жарқыл бөліктерімен пайдаланылады (жақсартылған сымсыз жарық жүйесі) i-TTL Бүкіл кадр
qA Жарқылдың экспозиция өлшегіші өлшейтін аумақ
A

Қосымша жарқыл бөліктеріне қатысты ескертпелер

Егжей-тегжейлі нұсқауларды Speedlight жарқыл бөлігі нұсқаулығынан қараңыз. Егер жарқыл бөлігі CLS жүйесіне қолдау көрсетсе, CLS жүйесімен үйлесімді сандық айналы фотокамералар туралы бөлімді қараңыз. SB-80DX, SB-28DX және SB-50DX нұсқаулықтарында бұл фотокамера «сандық айналы фотокамера» санатына қосылмағанын ескеріңіз.

i-TTL жарқылды басқаруды 64 және 12800 (Z 7) арасындағы немесе 100 және 12800 (Z 6) арасындағы ISO сезімталдықтарда пайдалануға болады. 12800 асатын мәндерде кейбір ауқымдарда немесе апертура параметрлерінде қажет нәтижелерге қол жеткізу мүмкін емес. Егер фотосурет i-TTL немесе TTL емес автоматты режимде түсірілгеннен кейін жарқылдың дайындығын білдіретін индикатор (c) шамамен үш секунд бойы жыпылықтаса, жарқыл толық қуатында жанған және фотосурет жарық көзінде кем ұсталған болуы мүмкін (тек CLS үйлесімді жарқыл бөліктері).

Фотокамераға орнатылмаған жарқылды пайдаланып фотосурет түсіру үшін SC сериялы 17, 28 немесе 29 сериялы синхрондау кабелі пайдаланылған кезде i-TTL режимінде дұрыс экспозиция алынбауы мүмкін. Стандартты i-TTL толықтырғыш жарқылды таңдауды ұсынамыз. Сынақ түсірілім жасап, нәтижелерін фотокамера дисплейінде қараңыз.

i-TTL режимінде жарқыл бөлігімен берілген жарқыл панелін немесе жарықты сейілту адаптерін пайдаланыңыз. Шашыратқыш панельдер сияқты өзге панельдерді пайдаланбаңыз, себебі бұл дұрыс экспозиция бермеуі мүмкін.

P режимінде төменде көрсетілгендей максималды апертура (ең аз f саны) ISO сезімталдыққа сай шектеледі:

Мына ISO баламаларындағы максималды апертура:
64 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
3.5 4 5 5.6 7.1 8 10 11 13

Объективтің максималды апертурасы жоғарыда берілгеннен кішірек, апертура үшін ең үлкен мән объективтің максималды апертурасы болады.

АФ қосымша жарығын жарқыл бөлігі емес, фотокамера қамтамасыз етеді; дегенмен SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 және SB-400 қызыл көз әсерін азайтуды қамтамасыз етеді.

SD-9 немесе SD-8А тиімділігі жоғары батарея жинағы фотокамераға тікелей жалғанып түсірілген жарқыл фотосуреттерінде сызықтар түріндегі бұрмалану пайда болуы мүмкін. ISO сезімталдықты азайтыңыз немесе фотокамера және қуат жинағы арасындағы қашықтықты арттырыңыз.

Кескінді қалыптастыруға арналған жарық

Preview (Алдын-ала қарау) пәрмені f2 (Custom control assignment (Қолданушы басқару элементін тағайындау)) қолданушы параметрін пайдаланып тағайындалған басқару элементін басу CLS үйлесімді жарқыл бөліктерінің кескінді қалыптастыруға арналған жарқылды шығаруына әкеледі. Бұл мүмкіндікті жақсартылған сымсыз жарық жүйесімен бірге бірнеше жарқыл бөлігімен жеткен жалпы жарықтандыру әсерін алдын-ала қарау үшін пайдалануға болады; әсерді фотокамера дисплейіне емес, тікелей нысанға қарау арқылы көрген жөн. Кескінді қалыптастыруға арналған жарықты e5 (Modeling flash (Кескінді қалыптастыруға арналған жарқыл)) қолданушы параметрін пайдаланып өшіруге болады.

Студиялық стробоскоптық жарықтандыру

Суреттерді жақтауға алу оңайырақ болуы үшін объективтегі көріністің түсін және жарықтығын реттеу үшін d8 (Apply settings to live view (Тікелей көрініске параметрлерді қолдану)) қолданушы параметрі үшін Off (Өшірулі) күйін таңдаңыз.