Суреттерді кездейсоқ өшірілуден қорғау үшін i мәзіріндегі Protect (Қорғау) параметрін пайдаланыңыз. Бұл жад картасы пішімделгенде суреттердің өшірілуінен қорғамайтынын ескеріңіз.

  1. Кескінді таңдаңыз.

    Қарауды бастау және қорғағыңыз келетін суретті көрсету үшін K түймешігін басыңыз.

  2. i мәзірін көрсетіңіз.

    i мәзірін көру үшін i түймешігін басыңыз.

  3. Protect (Қорғау) пәрменін таңдаңыз.

    Protect (Қорғау) пәрменін белгілеп, J түймешігін басыңыз. Қорғалған суреттер P белгішесі арқылы көрсетіледі; қорғауды алып тастау үшін суретті көрсетіп, 2–3 қадамдарын қайталаңыз.

Барлық суреттердің қорғауын алып тастау

Қазіргі уақытта қарау мәзірінде Playback folder (Ойнату қалтасы) үшін таңдалған қалтадағы немесе қалталардағы барлық суреттердің қорғауын алып тастау үшін i мәзірінде Unprotect all (Барлығынан қорғауды алып тастау) пәрменін таңдаңыз.