My Menu (Менің мәзірім) тармағын көру үшін фотокамера мәзірлерінде O қойындысын таңдаңыз.

MY MENU (МЕНІҢ МӘЗІРІМ) параметрін ойнату, фотосурет түсіру, бейнефильм түсіру, қолданушы параметрлері, баптау және өңдеу мәзірлерінен 20-ға дейін элементтің теңшелген тізімін жасау және өңдеу үшін пайдалануға болады. Қажет болса, соңғы параметрлерді My Menu (Менің мәзірім) орнына көрсетуге болады.

Параметрлерді төменде сипатталғандай қосуға, жоюға және ретін өзгертуге болады.

My Menu (Менің мәзірім) ішіне параметрлер қосу

 1. Add items (Элементтер қосу) пәрменін таңдаңыз.

  My Menu (Менің мәзірім) (O) ішінде Add items (Элементтер қосу) пәрменін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.

 2. Мәзірді таңдаңыз.

  Қосқыңыз келген параметрі бар мәзірдің атауын белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.

 3. Элементті таңдаңыз.

  Қажетті мәзір элементін белгілеп, J түймешігін басыңыз.

 4. Жаңа элементті орналастырыңыз.

  Жаңа элементті My Menu (Менің мәзірім) ішінде жоғары не төмен жылжыту үшін 1 немесе 3 түймешігін басыңыз. Жаңа элемент қосу үшін J түймешігін басыңыз.

 5. Қосымша элементтер қосыңыз.

  My Menu (Менің мәзірім) ішінде көрсетілген элементтер құсбелгімен белгіленеді. V белгішесі арқылы көрсетілген элементтер таңдалмайды. Қосымша элементтер таңдау үшін 1–4 қадамдарды қайталаңыз.

My Menu (Менің мәзірім) ішінен параметрлерді жою

 1. Remove items (Элементтерді жою) пәрменін таңдаңыз.

  My Menu (Менің мәзірім) (O) ішінде Remove items (Элементтерді жою) пәрменін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.

 2. Элементтерді таңдаңыз.

  Элементтерді белгілеп, таңдау немесе таңдауды болдырмау үшін 2 түймешігін басыңыз. Таңдалған элементтер құсбелгімен белгіленеді.

 3. Таңдалған элементтерді жойыңыз.

  J түймешігін басыңыз. Растау диалогтық терезесі көрсетіледі; таңдалған элементтерді жою үшін J түймешігін қайтадан басыңыз.

My Menu (Менің мəзірім) ішінен элементтерді жою

My Menu (Менің мәзірім) ішінде қазіргі уақытта белгіленген элементті жою үшін O түймешігін басыңыз. Растау тілқатысу терезесі көрсетіледі; таңдалған элементті My Menu (Менің мәзірім) ішінен жою үшін O түймешігін қайта басыңыз.

My Menu (Менің мәзірім) ішіндегі параметрлерді қайта реттеу

 1. Rank items (Элементтерді бағалау) пәрменін таңдаңыз.

  My Menu (Менің мәзірім) (O) ішінде Rank items (Элементтерді бағалау) пәрменін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.

 2. Элементті таңдаңыз.

  Жылжытқыңыз келген элементті белгілеп, J түймешігін басыңыз.

 3. Элементті орналастырыңыз.

  My Menu (Менің мәзірім) ішінде элементті жоғары немесе төмен жылжыту үшін 1 немесе 3 түймешігін басып, J түймешігін басыңыз. Қосымша элементтерді қайта орналастыру үшін 2–3 қадамдарын қайталаңыз.

 4. My Menu (Менің мәзірім) тармағына шығыңыз.

  My Menu (Менің мәзірім) тармағына оралу үшін G түймешігін басыңыз.

Соңғы параметрлер

Ең соңғы пайдаланылған жиырма параметрді көрсету үшін m RECENT SETTINGS (СОҢҒЫ ПАРАМЕТРЛЕР) тармағын O MY MENU (МЕНІҢ МӘЗІРІМ) > Choose tab (Қойындыны таңдау) үшін таңдаңыз.

 1. Choose tab (Қойындыны таңдау) пәрменін таңдаңыз.

  My Menu (Менің мәзірім) (O) ішінде Choose tab (Қойындыны таңдау) пәрменін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.

 2. m RECENT SETTINGS (СОҢҒЫ ПАРАМЕТРЛЕР) тармағын таңдаңыз.

  m RECENT SETTINGS (СОҢҒЫ ПАРАМЕТРЛЕР) тармағын белгілеңіз және J түймешігін басыңыз. Мәзір атауы «MY MENU» (МЕНІҢ МӘЗІРІМ) атауынан «RECENT SETTINGS» (СОҢҒЫ ПАРАМЕТРЛЕР) атауына өзгереді.

Мәзір элементтері соңғы параметрлер мәзірінің үстіне пайдалану барысында қосылады. My Menu (Менің мәзірім) мәзірін қайта көру үшін O MY MENU (МЕНІҢ МӘЗІРІМ) тармағын m RECENT SETTINGS (СОҢҒЫ ПАРАМЕТРЛЕР) > Choose tab (Қойындыны таңдау) үшін таңдаңыз.

Элементтерді Recent Settings (Соңғы параметрлер) мәзірінен жою

Элементті соңғы параметрлер мәзірінен жою үшін белгілеп, O түймешігін басыңыз. Растау тілқатысу терезесі көрсетіледі; таңдалған элементті өшіру үшін O түймешігін қайта басыңыз.