Фотокамераны сақтау, тазалау және күтім жасау жолын біліңіз.

Сақтау

Фотокамера ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, батареяны алып, салқын, құрғақ аумақта түйіспе тұс қақпағын орнатқан күйде сақтаңыз. Зеңнің пайда болуына жол бермеу үшін фотокамераны құрғақ, әрі жақсы желдетілетін жерде сақтаңыз. Фотокамераны лигроин немесе камфара нафталин дөңгелектерімен немесе мына орындарда сақтамаңыз:

 • дұрыс желдетілмейтін немесе ылғалдылығы 60% астам жерлерде,
 • теледидар немесе радио сияқты қатты электрмагниттік өрістер шығаратын жабдықтың жанында немесе
 • температуралары 50 °C градустан жоғары немесе –10 °C градустан төмен жерлерде

Тазалау

Алкогольды, сұйылтқышты немесе басқа ұшқыш химиялық заттарды пайдаланбаңыз.

 • Фотокамера корпусы: тозаңды және мамықты алу үшін ауа үргішті пайдаланып, содан кейін жұмсақ, құрғақ шүберекпен ақырын сүртіңіз. Фотокамераны жағажайда немесе теңіз жағасында пайдаланғаннан кейін, құм немесе тұз түйіршіктерін дистильгенмен сумен азғантай ылғалдандырылған шүберекпен сүртіп, мұқият құрғатыңыз. Маңызды: фотокамера ішіндегі шаң-тозаң немесе өзге де бөгде нәрселер кепілдікке кірмейтін зақымға әкелуі мүмкін.
 • Объективтер, көріністапқыш: шыны беттер оңай зақымдалады. Тозаң мен мамықты ауа үргішпен кетіріңіз. Аэрозольды үргішті пайдаланған кезде сұйықтықтығы төгілмеу үшін сауытын тігінен ұстаңыз. Саусақ іздері мен басқа дақтарды кетіру үшін жұмсақ шүберекке объективті тазалайтын сұйықтықтың шамалы мөлшерін құйып, баппен тазалаңыз.
 • Монитор: Тозаң мен мамықты ауа үргішпен кетіріңіз. Саусақ іздері мен басқа дақтарды кетірген кезде, сыртқы қабатын жұмсақ шүберекпен немесе былғары терімен ақырын сүртіңіз. Қатты күш салмаңыз, себебі бұл зақымға немесе ақауға әкелуі мүмкін.

Кескін сенсорын тазалау

Егер кескін сенсорындағы кір немесе шаң фотосуреттерде пайда болған тәрізді көрінсе, сенсорды баптау мәзіріндегі Clean image sensor (Кескін сенсорын тазалау) параметрін пайдаланып тазалауға болады. Сенсорды Clean now (Дәл қазір тазалау) параметрін пайдаланып кез келген уақытта тазалауға немесе фотокамера өшірулі тұрғанда автоматты түрде тазалауға болады. Кескін сенсорын тазалау мәселені шешпесе, Nikon компаниясының қызмет көрсету өкіліне хабарласыңыз.

«Clean now (Қазір тазалау)»

Фотокамераның негізін төмен қаратып ұстап, баптау мәзірінде Clean image sensor (Кескін сенсорын тазалау) пәрменін таңдаңыз, содан кейін Clean now (Қазір тазалау) пәрменін белгілеңіз және J түймешігін басыңыз. Фотокамера кескін сенсорын тексереді және тазалайды. Тазалау аяқталғанша басқа әрекеттерді орындау мүмкін емес; тазалау аяқталып, баптау мәзірі көрсетілгенше қуат көзін алмаңыз немесе ажыратпаңыз.

Кескін сенсорын тазалау

Өшіру кезінде фотокамераны басқару тетіктерін пайдалану кескін сенсорын тазалауды үзеді.

Егер кескін сенсорын тазалау қатарынан бірнеше рет орындалса, фотокамераның ішкі тізбегін қорғау үшін кескін сенсорын тазалау уақытша ажыратылуы мүмкін. Шамалы уақыт күткеннен кейін қайта тазалауға болады.

«Automatic cleaning» (Автоматты тазалау)

Келесі параметрлерден таңдаңыз:

6 Clean at shutdown (Өшіру кезінде тазалау) Кескін сенсоры фотокамера өшкен сайын автоматты түрде тазаланады.
  Cleaning off (Тазалау өшірулі) Кескін сенсорын автоматты түрде тазалау өшірулі.
 1. Automatic cleaning (Автоматты тазалау) параметрін таңдаңыз.

  «Қазір тазалау» (0 «Clean now (Қазір тазалау)») бөлімінде сипатталғандай Clean image sensor (Кескін сенсорын тазалау) мəзірін көрсетіңіз. Automatic cleaning (Автоматты тазалау) пәрменін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.

 2. Параметрді таңдаңыз.

  Параметрді белгілеп, J түймешігін басыңыз.

Қолмен тазалау

Кескін сенсорын тазалауды пайдаланып кескін сенсорынан бөгде заттарды кетіру мүмкін болмаса, сенсорды төменде сипатталғандай қолмен тазалауға болады. Дегенмен, сенсор өте нәзік екенін және оңай зақымдалатынын ескеріңіз; қолмен тазалауды тек Nikon компаниясының қызмет көрсету өкілі орындауын ұсынамыз.

 1. Объективті алыңыз.

  Фотокамераны өшіріп, объективті немесе корпус қақпағын алыңыз.

 2. Кескін сенсорын тексеріңіз.

  Фотокамераны кескін сенсорына жарық түсіп тұратындай ұстап тұрып, сенсорда шаң немесе түк бар-жоғын тексеріңіз. Бөгде заттар бар болса, 4-қадамға өтіңіз.

 3. Сенсорды тазалаңыз.

  Ауа үргішпен сенсордан бүкіл шаң мен түкті алыңыз. Ауа үргіш қылшақты пайдаланбаңыз, өйткені қылшықтар сенсорды зақымдауы мүмкін. Ауа үргішпен кетіру мүмкін емес кірді тек Nikon компаниясының қызмет көрсету маманы кетіре алады. Сенсорға ешбір жағдайларда тимеу немесе оны сүртпеу керек.

 4. Объективті немесе корпус қақпағын қайта орнатыңыз.

Кескін сенсорындағы бөгде заттар

Объективтер немесе корпус қақпақтары алынғанда немесе ауыстырылғанда фотокамераға кірген бөгде заттар (немесе сирек жағдайларда, фотокамераның өзіндегі май немесе майда бөлшектер) кескін сенсорына жабысып, белгілі бір жағдайларда түсірілген фотосуреттерде көрінуі мүмкін. Объектив салынбаған кезде фотокамераны қорғау үшін фотокамера корпусының қақпағын орнына салуды ұмытпаңыз, ол үшін алдымен фотокамера бекіткішіне, объектив бекіткішіне және корпус қақпағына жабысуы мүмкін барлық шаңды және бөгде заттарды тазартыңыз. Шаң-тозаң бар орталарда ауыстыруға корпус қақпағын бекітуге немесе объективтерді ауыстыруға әрекеттенбеңіз.

Бөгде заттар кескін сенсорына кірсе, «Кескін сенсорын тазалау» (0 Кескін сенсорын тазалау) бөлімінде сипатталғандай кескін сенсорын тазалау параметрін пайдаланыңыз. Егер мәселе жалғасса, сенсорды қолмен тазалаңыз (0 Қолмен тазалау) немесе сенсорды өкілетті Nikon қызмет көрсету қызметкерлеріне тазалаттырыңыз. Сенсорда бөгде заттардың болуы әсер еткен фотосуреттерді кейбір кескіндерді өңдеу қолданбаларында қол жетімді кескінді тазалау параметрлерін пайдаланып өңдеуге болады.

Фотокамераға және керек-жарақтарға қызмет көрсету

Фотокамера дəлдікпен жұмыс істейтін және уақытылы күтім көрсетуді қажет ететін құрылғы. Nikon компаниясы фотокамераны бастапқы сатушыға немесе Nikon компаниясының қызмет көрсету өкіліне бір-екі жыл сайын тексертуге және әр үш-бес жыл сайын қызмет көрсету үшін апаруға кеңес береді (бұл қызметтердің ақылы екенін ескеріңіз). Фотокамераны кәсіби мақсатта пайдалансаңыз, жиі тексертіп және қызмет көрсетіп тұрған жөн. Фотокамерада жиі қолданылатын объективтер немесе қосымша жарқыл бөліктері сияқты керек-жарақтарды фотокамераны тексертуге немесе техникалық қызмет алуға апарғанда бірге апару қажет.