Ағымдағы суретті өшіру үшін O түймешігін басыңыз немесе бірнеше таңдалған суретті, таңдалған күні түсірілген барлық суреттерді немесе ағымдағы ойнату қалтасындағы барлық суреттерді өшіру үшін ойнату мәзіріндегі Delete (Өшіру) параметрін пайдаланыңыз (қорғалған суреттерді өшіру мүмкін емес). Суреттерді өшіргенде сақ болыңыз, өйткені өшіргеннен кейін суреттерді қалпына келтіру мүмкін емес.

Қарау кезінде

Ағымдағы фотосуретті өшіру үшін O түймешігін басыңыз.

 1. O түймешігін басыңыз.

  Растау диалогтық терезесі көрсетіледі.

 2. O түймешігін қайтадан басыңыз.

  Суретті өшіру үшін O түймешігін қайтадан басыңыз. Суретті өшірмей шығу үшін K түймешігін басыңыз.

Ойнату мәзірі

Ойнату мәзіріндегі Delete (Өшіру) элементі келесі параметрлерді қамтиды. Кескіндер санына қарай өшіру үшін белгілі бір уақыт қажет болуы мүмкін екенін ескеріңіз.

Параметр Сипаттама
Q Selected (Таңдалған) Таңдалған суреттерді өшіру.
i Select date (Күнді таңдау) Таңдалған күндерде түсірілген барлық суреттерді өшіру (0 Select Date (Күнді таңдау): таңдалған күндерде түсірілген суреттерді өшіру).
R All (Барлығы) Қарау үшін таңдалған қалтадағы барлық суреттерді өшіру (0 Playback Folder (Ойнату қалтасы)).

Selected (Таңдалған): таңдалған суреттерді өшіру

Бірнеше таңдалған суретті өшіру үшін Selected (Таңдалған) параметрін таңдаңыз және төмендегі қадамдарды орындаңыз.

 1. Суреттерді таңдаңыз.

  Суретті белгілеу үшін мульти селекторды пайдаланыңыз және таңдау немесе таңдауды алу үшін W (Q) түймешігін басыңыз. Таңдалған суреттер O белгішесімен белгіленеді (белгіленген суретті толық экранда көру үшін X түймешігін басып, ұстап тұрыңыз). Қажет болса, қосымша суреттерді таңдау үшін қайталаңыз.

 2. Таңдалған суреттерді өшіріңіз.

  J түймешігін басыңыз. Растау тілқатысу терезесі көрсетіледі; Yes (Иә) жауабын белгілеп, J түймешігін басыңыз.

Select Date (Күнді таңдау): таңдалған күндерде түсірілген суреттерді өшіру

Таңдалған күндерде түсірілген барлық қорғалмаған суреттерді өшіру үшін ойнату мәзірінде Delete (Өшіру) > Select date (Күнді таңдау) тармағын таңдаңыз.

 1. Күндерді таңдаңыз.

  Күнді белгілеңіз және белгіленген күнде түсірілген барлық суреттерді таңдау үшін 2 түймешігін басыңыз. Таңдалған күндер M белгішесімен белгіленеді. Қажет болса, қосымша күндерді таңдау үшін қайталаңыз; күннен таңдауды алу үшін белгілеңіз және 2 түймешігін басыңыз.

 2. Таңдалған күндерде түсірілген суреттерді өшіріңіз.

  J түймешігін басыңыз. Растау тілқатысу терезесі көрсетіледі; Yes (Иә) жауабын белгілеп, J түймешігін басыңыз.