Қосымша жарқыл бөлігін фотокамераға бекіту және жарқылды пайдаланып фотосуреттер түсіру үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

 1. Бөлікті керек-жарақтарға арналған құрылғыға бекітіңіз.

  Мәліметтерді бөлікпен берілген нұсқаулықтан қараңыз.

  Үшінші тарап жарқыл бөліктері

  Фотокамераны фотокамераның X түйіспелеріне 250 В-тан астам кернеулерді қолданатын немесе керек-жарақтарға арналған құрылғыдағы түйіспелерді қысқа тұйықтайтын жарқыл бөліктерімен бірге пайдалану мүмкін емес. Мұндай жарқыл бөліктерін пайдалану фотокамераның қалыпты жұмысына кедергі келтіріп қана қоймай, сонымен қатар фотокамераның және/немесе жарқылдың жарқылды синхрондау тізбектерін зақымдауы мүмкін.

 2. Фотокамераны және жарқыл бөлігін қосыңыз.

  Жарқыл зарядтала бастайды; зарядтау аяқталғанда жарқылдың дайындығын білдіретін индикатор (c) көрсетіледі.

 3. жарқыл параметрлерін реттеңіз.

  Кірістірілген жарқылды басқару режимін (0 Кірістірілген жарқылды басқару режимі) жəне жарқыл режимін (0 Жарқыл режимдері) таңдаңыз.

 4. Ысырма жылдамдығын және апертураны реттеңіз.

 5. Суреттер түсіріңіз.

Ысырма жылдамдығы

Қосымша жарқыл бөлігі пайдаланылған кезде ысырма жылдамдығын төмендегідей орнатуға болады:

Режим Ысырма жылдамдығы
b Фотокамера автоматты түрде орнатады (1/200 с–1/60 с)
P, A Фотокамера автоматты түрде орнатады (1/200 с–1/60 с) *
S Қолданушы таңдайтын мән (1/200 с–30 с)
M Қолданушы таңдайтын мән (1/200 с–30 с, Bulb (Қолмен басылу режимі), Time (Уақыт))

Жарқыл режимі үшін баяу синхрондау, артқы пердемен баяу синхрондау немесе қызыл көз әсерін азайту бар синхрондау таңдалған болса, ысырма жылдамдығын 30 с баяу мәніне орнатуға болады.