Ойнату параметрлерін көру үшін фотокамера мәзірлерінде D қойындысын таңдаңыз.

Параметр

Сонымен қатар келесіні қараңыз

Мәзірдің әдепкі параметрлерін «Ойнату мәзірінің әдепкі параметрлері» бөлімінде қараңыз (0 Ойнату мәзірінің әдепкі параметрлері).