Келесі кестеде 64 ГБ Sony G сериялы QD-G64E XQD картасында Choose image area (Кескін аумағын таңдау) үшін FX (36 × 24) таңдалған кезде әртүрлі кескін сапасы және өлшем параметрлерінде сақтауға боатын суреттердің жуықталған саны көрсетілген (2018 жылдың шілде айында).

Z 7:

Кескін сапасы Кескін өлшемі Файл өлшемі 1 Кескіндер саны 1 Буфер сыйымдылығы 2
NEF (RAW) Сапаны жоғалтусыз сығымдалған 12 биттік Үлкен 44,7 МБ 748 23
Орташа 31,5 МБ 1000 19
Кішкентай 24,5 МБ 1400 19
14 биттік Үлкен 55,8 МБ 654 19
Сығымдалған 12 биттік 40,7 МБ 1000 23
14 биттік 49,4 МБ 845 19
Сығымдалмаған 12 биттік 74,1 МБ 748 23
14 биттік 85,1 МБ 654 18
TIFF (RGB) Үлкен 134,6 МБ 412 21
Орташа 76,5 МБ 723 22
Кішкентай 34,8 МБ 1500 25
JPEG 3 Сапалы Үлкен 17,2 МБ 1900 25
Орташа 11,7 МБ 3200 25
Кішкентай 6,8 МБ 6500 25
Қалыпты Үлкен 11,8 МБ 3700 25
Орташа 7,0 МБ 6400 25
Кішкентай 3,5 МБ 12700 25
Стандартты Үлкен 3,8 МБ 7500 25
Орташа 2,6 МБ 12300 25
Кішкентай 1,6 МБ 24100 25

Барлық сандар жуықталған болып табылады. Файл өлшемі әрі буфер сыйымдылығы мен жазуға болатын кескіндердің саны жазылатын көрініске қарай өзгеріп отырады.

ISO 100 мәнінде жад буферінде сақтауға болатын экспозициялардың ең көп саны. Кейбір жағдайларда төмендеуі мүмкін, мысалы, жұлдызшамен («m») белгіленген кескін сапаларында немесе бұрмалануды автоматты басқару қосулы болса.

Сандарда өлшем басымдығы бар JPEG сығымдалу қабылданған. Жұлдызшамен («m»; оңтайлы сығымдалу) белгіленген кескін сапасы параметрін таңдау JPEG пішіміндегі кескіндердің файл өлшемін арттырады; кескіндер саны және буфер сыйымдылығы сәйкесінше төмендейді.

Z 6:

Кескін сапасы Кескін өлшемі Файл өлшемі 1 Кескіндер саны 1 Буфер сыйымдылығы 2
NEF (RAW) Сапаны жоғалтусыз сығымдалған 12 биттік Үлкен 22,5 МБ 1300 35
Орташа 16,1 МБ 1900 26
Кішкентай 12,7 МБ 2500 26
14 биттік Үлкен 28,2 МБ 1100 43
Сығымдалған 12 биттік 20,4 МБ 1800 37
14 биттік 24,8 МБ 1500 43
Сығымдалмаған 12 биттік 38,5 МБ 1300 33
14 биттік 44,1 МБ 1100 34
TIFF (RGB) Үлкен 69,3 МБ 759 27
Орташа 39,5 МБ 1300 31
Кішкентай 18,4 МБ 2800 35
JPEG 3 Сапалы Үлкен 9,4 МБ 3400 44
Орташа 6,6 МБ 5600 50
Кішкентай 4,0 МБ 10400 51
Қалыпты Үлкен 6,4 МБ 6700 44
Орташа 3,9 МБ 10900 50
Кішкентай 2,1 МБ 19900 51
Стандартты Үлкен 2,3 МБ 13000 46
Орташа 1,7 МБ 20800 50
Кішкентай 1,2 МБ 35200 50

Барлық сандар жуықталған болып табылады. Файл өлшемі әрі буфер сыйымдылығы мен жазуға болатын кескіндердің саны жазылатын көрініске қарай өзгеріп отырады.

ISO 100 мәнінде жад буферінде сақтауға болатын экспозициялардың ең көп саны. Кейбір жағдайларда төмендеуі мүмкін, мысалы, жұлдызшамен («m») белгіленген кескін сапаларында немесе бұрмалануды автоматты басқару қосулы болса.

Сандарда өлшем басымдығы бар JPEG сығымдалу қабылданған. Жұлдызшамен («m»; оңтайлы сығымдалу) белгіленген кескін сапасы параметрін таңдау JPEG пішіміндегі кескіндердің файл өлшемін арттырады; кескіндер саны және буфер сыйымдылығы сәйкесінше төмендейді.