b режимінен басқа режимдерде экспозиция түзетілімін экспозицияны фотокамера ұынған мәннен өзгерту үшін пайдалануға болады. Бұл суреттерді жарығырақ немесе күңгірттеу етеді. –5 ЭМ (жарық көзінде кем ұстау) және +5 ЭМ (жарық көзінде артық ұстау) арасындағы мәндерден 1/3 ЭМ қадамдарымен таңдаңыз (тек фотосуреттер; бейнефильмдер үшін ауқым –3 және + 3 ЭМ аралығында). Жалпы алғанда, оң мәндер нысанды жарығырақ, ал теріс мәндер оны күңгірттеу етеді.

−1 ЭМ

Экспозиция түзетілімінсіз

+1 ЭМ

Экспозиция түзетілімі үшін бір мән таңдау үшін E түймешігін басып, қажет мән көрсетілгенше басты басқару дискін бұраңыз.

E түймешігі

Басты басқару дискі

Басқару панелі

±0,0 дегеннен басқа мәндерде, E түймешігін жібергеннен кейін фотокамера E белгішесін (бейнефильм режимі) немесе E белгішесін әрі экспозиция индикаторын (фотосурет режимі) көрсетеді. Экспозиция түзетілімінің ағымдағы мәнін E түймешігін басу арқылы растауға болады.

Монитор

Көріністапқыш

Қалыпты экспозицияны экспозиция түзетілімін ±0 мәніне орнату арқылы қалпына келтіруге болады. Экспозиция түзетілімі фотокамера өшірілген кезде қалпына келмейді.

M режимі

M режимінде, экспозиция индикаторы экспозиция индикаторына әсер етеді; ысырма жылдамдығы және апертура өзгермейді (дегенмен ISO сезімталдық ISO сезімталдықты автоматты басқару қосулы кезде таңдалған экспозиция түзетілімінің мәніне сәйкес автоматты түрде реттеледі; 0 ISO сезімталдықты автоматты түрде басқару). Экспозиция индикаторын және экспозиция түзетілімінің ағымдағы мәнін E түймешігін басу арқылы көрсетуге болады.

Жарқылмен фотосурет түсіру

Қосымша жарқылы бөлігін пайдаланғанда экспозиция түзетілімі жарқыл деңгейіне де, экспозицияға да әсер етіп, негізгі нысанның да, фонның да жарықтығын өзгертеді. Экспозиция түзетілімінің әсерлерін тек фонмен шектеу үшін e3 (Exposure comp. for flash (Жарқыл үшін экспозиция түзетілімі)) қолданушы параметрін пайдалануға болады.