Әдепкі параметрлерде фотосурет режимі үшін i мәзірінде келесі элементтер көрінеді.

Set Picture Control (Picture Control режимін орнату)

Нысанға немесе көрініс түріне қарай Picture Control режимін таңдаңыз.

Параметр Сипаттама
n Auto (Автоматты) Фотокамера Standard (Стандартты) Picture Control режимінің негізінде реңктер мен түс реңктерін автоматты түрде реттейді. Standard (Стандартты) Picture Control режимімен түсірілген суреттермен салыстырғанда, портреттік нысандардың бет түстері жұмсағырақ әрі сырттағы түсірілімдердегі жапырақтар мен аспан сияқты элементтер жарқынырақ болып көрінеді.
Q Standard (Стандартты) Теңгерілген нәтижелерге қол жеткізу үшін стандартты өңдеу. Жағдайлардың көпшілігінде ұсынылады.
R Neutral (Бейтарап) Табиғи нәтижелерге қол жеткізу үшін минималды өңдеу. Кейін өңделетін фотосуреттер үшін таңдаңыз.
S Vivid (Жарқын) Суреттер жарқын, фотокөшірме әсеріне қол жеткізу үшін жақсартылады. Негізгі түстерді ерекше көрсету қажет фотосуреттер үшін таңдаңыз.
T Monochrome (Монохромды) Монохромды фотосуреттер түсіріңіз.
o Portrait (Портрет) Портреттерді табиғи құрылымы бар және тегіс көрінетін теріге қол жеткізу үшін өңдеңіз.
p Landscape (Пейзаж) Әдемі пейзаждар мен қала көріністерін жасайды.
q Flat (Пәтер) Кішігірім элементтер белгіленген тұстардан көлеңкелерге дейін кең реңктер ауқымында сақталады. Кейін айтарлықтай өңделетін фотосуреттер үшін таңдаңыз.
k01–k20 Creative Picture Control (Креативті Picture Control) Әрқайсысы нақты әсер үшін реттелген реңктің, түс реңкінің, қанығудың және басқа параметрлердің бірегей тіркесімі болып табылатын келесі Picture Control режимдерінен таңдаңыз: Dream (Арман), Morning (Таң), Pop (Поп), Sunday (Жексенбі), Somber (Мұңды), Dramatic (Драмалық), Silence (Тыныштық), Bleached (Ағартылған), Melancholic (Меланхолиялық), Pure (Таза), Denim (Джинс), Toy (Ойыншық), Sepia (Сепия), Blue (Көк), Red (Қызыл), Pink (Қызғылт), Charcoal (Көмір), Graphite (Графит), Binary (Бинарлық) және Carbon (Көміртек).

Picture Control параметрлерін көру үшін Picture Control режимін белгілеп, 3 түймешігін басыңыз. Параметрлердің өзгерістерін дисплейде алдын ала қарауға болады (0 Picture Control режимдерін өзгерту).

Суретке түсіру кезінде ағымдағы Picture Control дисплейде белгіше арқылы көрсетіледі.

Picture Control режимдерін өзгерту

Picture Control режимдерін көрініске немесе фотографтың шығармашылық ниетіне сай өзгертуге болады. Picture Control режимдерінің тізімін көрсету үшін i мәзірінде Set Picture Control (Picture Control режимін орнату) пәрменін белгілеңіз және J түймешігін басыңыз, содан кейін Picture Control параметрлерін көрсету үшін 3 түймешігін басыңыз. Қажетті параметрді белгілеу үшін 1 немесе 3 түймешігін басыңыз және 1 артуларымен мәнді таңдау үшін 4 немесе 2 түймешігін басыңыз, я болмаса, 0,25 артуларымен мәнді таңдау үшін қосымша басқару дискін бұраңыз (қолжетімді параметрлер таңдалған Picture Control режиміне қарай өзгеріп отырады). Әдепкі параметрлерді O түймешігін басып қалпына келтіруге болады.

Параметрлерді қалауыңызға сай реттеуден кейін өзгерістерді қолдану және i мәзіріне оралу үшін J түймешігін басыңыз. Әдепкі параметрлерден өзгертілген Picture Control режимдер жұлдызшамен («U») көрсетіледі.

Алдыңғы параметрлер

Picture Control параметрі мәзірінде көрсетілген мәннің астындағы j индикаторы параметрдің алдыңғы мәнін білдіреді.

«A» (Auto (Автоматты))

Кейбір параметрлер үшін A (auto (автоматты)) параметрін таңдау фотокамераға осы параметрді автоматты түрде реттеуге мүмкіндік береді. Нәтижелер экспозицияға және нысанның кадрдағы орнына қарай өзгеріп отырады.

«n Auto (Автоматты)» Picture Control режимі

«Set Picture Control (Picture Control режимін орнату)» үшін n Auto (Автоматты) режимі таңдалған болса, параметрлерді A−2 - A+2 ауқымында реттеуге болады.

Мына параметрлер қолжетімді:

Параметр Сипаттама
Effect level (Әсер деңгейі) Creative Picture Control (Креативті Picture Control) режимінің әсерін өшіру немесе арттыру.
Quick sharp (Жылдам анық ету)

Теңгерілген Sharpening (Анық ету), Mid-range sharpening (Орташа ауқымды анық ету) және Clarity (Анықтық) үшін деңгейлерді тез реттеңіз. Сондай-ақ келесі параметрлерге жеке реттеулерді жасауға болады:

 • Sharpening (Анық ету): кішігірім элементтердің және жиектердің анықтығын басқару.
 • Mid-range sharpening (Орташа ауқымда анық ету): Sharpening (Анық ету) және Clarity (Анықтық) әсер ететін орташа ауқымдарда үлгілердің және сызықтардың жіңішкелігіне сай анықтықты реттеу.
 • Clarity (Анықтық): жарықтыққа немесе динамикалық ауқымға әсер етпестен жалпы жарықтықты және қалыңырақ жиектердің анықтығын реттеу.
  Sharpening (Анық ету)
Mid-range sharpening (Орташа ауқымда анық ету)
Clarity (Анықтық)
Contrast (Контраст) Контрастты реттеңіз.
Brightness (Жарықтық) Жарық аумақтағы немесе көлеңкелердегі кішіргірім элементтерді жоғалтусыз жарықтықты көтеріңіз немесе төмендетіңіз.
Saturation (Қанығуы) Түстердің жарқындығын реттеңіз.
Hue (Реңк) Реңкті реттеңіз.
Filter effects (Сүзгі әсерлері) Монохромды суреттерде түс сүзгілерінің әсеріне еліктейді.
Toning (Реңк беру) Монохромды суреттерде пайдаланылатын реңкті таңдаңыз. B&W (ақ-қара) параметрінен басқа параметр таңдалғанда 3 түймешігін басу қанығуы параметрлерін көрсетеді.
Toning (Реңк беру) Creative Picture Control (Креативті Picture Control) Creative Picture Control (Креативті Picture Control) режимдері үшін пайдаланылатын түс реңкін реттеу.

Filter Effects (Сүзгі әсерлері)

Келесілердің арасынан таңдаңыз:

Режим Параметр
Y (сары) Бұл параметрлер контрастты жақсартады және оларды пейзаждық фотосуреттерде аспанның жарықтығының реңкін төмендету үшін пайдалануға болады. Сарғылт түс сарыға, ал қызыл түс сарғылтқа қарағанда көбірек контраст береді.
O (сарғылт)
R (қызыл)
G (жасыл) Жасыл түс тері реңктерін жұмсартады және оны портреттер үшін пайдалануға болады.

White Balance (Ақ түс балансы)

Ақ түс балансын реттеу (қосымша ақпаратты «Ақ түс балансы» бөлімінде қараңыз, 0 White Balance (Ақ түс балансы)).

Параметр
4 Auto (Автоматты)
  Keep white (reduce warm colors) (Ақ түсті сақтау (жылы түстерді азайту))
Keep overall atmosphere (Жалпы атмосфераны сақтау)
Keep warm lighting colors (Жылы жарықтандыру түстерін сақтау)
D Natural light auto (Автоматты табиғи жарық)
H Direct sunlight (Тік күн жарығы)
G Cloudy (Бұлтты)
M Shade (Көлеңке)
J Incandescent (Қызу бөлетін шам)
I Fluorescent (Флюоресцентті)
  Sodium-vapor lamps (Натрий газ разрядты шамдар)
Warm-white fluorescent (Жылы ақ флюоресцентті)
White fluorescent (Ақ флюоресцентті)
Cool-white fluorescent (Суық ақ флюоресцентті)
Day white fluorescent (Күндізгі ақ флюоресцентті)
Daylight fluorescent (Күндізгі жарық флюоресцентті)
High temp. mercury-vapor (Жоғары темп. сынап газ разрядты)
5 Flash (Жарқыл)
K Choose color temperature (Түс температурасын таңдау)
L Preset manual (Алдын-ала қолмен енгізілген мəн)

Auto (Автоматты) немесе Fluorescent (Флюоресцентті) белгіленген кезде 3 түймешігін басу белгіленген элементтің қосымша параметрлерін көрсетеді.

Ағымдағы ақ түс балансының параметрі суретке түсіру кезінде дисплейде белгіше арқылы көрсетіледі.

Ақ түс балансын дәл реттеу

i мәзірінде White balance (Ақ түс балансы) параметрін таңдау ақ түс балансы параметрлерінің тізімін көрсетеді. Choose color temperature (Түс температурасын таңдау) параметрінен басқа параметр белгіленсе, дәл реттеу параметрлерін 3 түймешігін басу арқылы көрсетуге болады. Дәл реттеу параметрлеріне енгізілген кез келген өзгертулерді дисплейде алдын-ала қарауға болады.

G Жасыл түсті арттыру
B Көк түсті арттыру
A Сары түсті арттыру
M Қою қызыл түсті арттыру

Ақ түс балансын дәл реттеу үшін дисплейде көрсеткілерді нұқыңыз немесе мульти селекторды пайдаланыңыз. Параметрлерді сақтау және i мәзіріне оралу үшін J түймешігін басыңыз.

Түсіру режимінің дисплейіндегі ақ түс балансы белгішесінің жанындағы жұлдызша («U») дәл реттеу қолданылып жатқанын көрсетеді.

түс температурасын таңдау

i мәзірінде White balance (Ақ түс балансы) параметрін таңдау ақ түс балансы параметрлерінің тізімін көрсетеді. Choose color temperature (Түс температурасын таңдау) белгіленгенде түс температурасы параметрлерін 3 түймешігін басу арқылы көруге болады.

Сары–көк осінің мəні

Жасыл–қою қызыл осінің мəні

Сары–көк немесе жасыл–қою қызыл осінде цифрларды белгілеу үшін 4 немесе 2 түймешігін басыңыз жəне өзгерту үшін 1 немесе 3 түймешігін басыңыз. Параметрлерді сақтау жəне i мəзіріне оралу үшін J түймешігін басыңыз. Жасыл–қою қызыл осі үшін нөлден басқа мəн таңдалған болса, ақ түс балансы белгішесінің жанында жұлдызша («U») көрсетіледі.

Choose Color Temperature (Түс температурасын таңдау)

Флюоресцентті жарықтандыру арқылы қалаған нәтижелер алынбайтынын ескеріңіз. Флюоресцентті жарық көздері үшін I (Fluorescent (Флюоресцентті)) мәнін таңдаңыз. Басқа жарық көздерінде таңдалған мән тиісті екенін анықтау үшін сынақ түсірілім жасаңыз.

Preset Manual (Алдын-ала қолмен енгізілген мән)

Алдын-ала қолмен енгізілген мән аралас жарықтандыру жағдайында сурет түсіруге арналған алтыға дейін ақ түс балансының қолданушы параметрін жазу және қайта пайдалану немесе мықты түс реңкі бар жарық көздерін түзету үшін пайдаланылады. Алдын-ала қолмен енгізілген ақ түс балансының мәнін өлшеу үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

 1. Ақ түс балансының алдын-ала енгізілген мәндерін көрсетіңіз.

  i мәзірінің ақ түс балансы дисплейінде Preset manual (Алдын-ала қолмен енгізілген мән) параметрін белгілеп, ақ түс балансының алдын-ала қолмен енгізілген мәндерінің тізімін көрсету үшін 3 түймешігін басыңыз.

 2. Алдын-ала енгізілген мәнді таңдаңыз.

  Қажетті ақ түс балансының алдын-ала енгізілген мәнін (d-1 және d-6 арасында) белгілеңіз және белгіленген алдын-ала енгізілген мәнді таңдау және i мәзіріне оралу үшін J түймешігін басыңыз.

  Қорғалған алдын-ала енгізілген мәндер

  g белгішесі арқылы көрсетілген алдын-ала енгізілген мәндер қорғалған және оларды өзгерту мүмкін емес.

 3. Тікелей өлшеу режимін таңдаңыз.

  i мәзірінде White balance (Ақ түс балансы) параметрін белгілеңіз және түсіру режимінің дисплейінде және басқару панелінде L белгішелері жыпылықтай бастағанша және таңдалған фокустау нүктесінде ақ түс балансының нысанасы (r) көрсетілгенше J түймешігін басып, ұстап тұрыңыз.

 4. Ақ түс балансын өлшеңіз.

  Ақ түс балансын өлшеу үшін ақ немесе сұр нысанды нұқыңыз, я болмаса мульти селекторды пайдаланып r дисплейдің ақ немесе сұр аумағының үстінде орналастырыңыз және J түймешігін басыңыз немесе ысырманы босату түймешігін соңына дейін басыңыз (қосымша жарқыл бөлігі жалғанған болса, r орнын өзгерту мүмкін емес екенін ескеріңіз. Бұл жағдайда ақ түс балансын ақ немесе сұр нысанды кадрдың ортасында орналастырып өлшеу керек болады).

  Егер фотокамера ақ түс балансын өлшей алмаса, хабар көрсетіледі. Ақ түс балансын басқа нысанамен қайтадан өлшеп көріңіз.

 5. Тікелей өлшеу режимінен шығыңыз.

  Тікелей өлшеу режимінен шығу үшін i түймешігін басыңыз.

Алдын-ала қолмен орнатылған ақ түс балансын өлшеу

HDR немесе бірнеше экспозиция арқылы суретке түсіру орындалып жатқанда алдын-ала қолмен орнатылған ақ түс балансын өлшеу мүмкін емес.

Тікелей өлшеу режимі

c3 (Power off delay (Қуатты өшіруді кешіктіру)) > Standby timer (Күту режимінің таймері) қолданушы параметрі үшін таңдалған уақытта әрекеттер орындалмаса, тікелей өлшеу режимі аяқталады.

Алдын-ала енгізілген мәндерді басқару

Фотосурет түсіру мәзіріндегі White balance (Ақ түс балансы) > Preset manual (Алдын-ала қолмен енгізілген мән) параметрін ақ түс балансын бар фотосуреттен таңдалған алдын-ала енгізілген мәнге көшіру, аңғартпалар қосу немесе алдын-ала енгізілген мнәдерді қорғау үшін пайдалануға болады.

Алдын-ала қолмен енгізілген мән: алдын-ала енгізілген мәнді таңдау

Алдын-ала енгізілген мәнді таңдау үшін фотосурет түсіру мәзірінде White balance (Ақ түс балансы) > Preset manual (Алдын-ала қолмен енгізілген мән) тармағын таңдаңыз, содан кейін алдын-ала енгізілген мәнді белгілеңіз және J түймешігін басыңыз. Таңдалған алдын-ала енгізілген мән үшін қазіргі уақытта мән жоқ болса, ақ түс балансы 5200 K мәніне орнатылады, бұл Direct sunlight (Тік күн жарығы) параметрімен бірдей.

Image quality (Кескін сапасы)

Фотосуреттер үшін файл пішімін таңдаңыз.

Параметр Сипаттама
NEF (RAW) +
JPEG finem
(NEF (RAW) +
JPEG сапалыm)
Әр фотосуреттің екі көшірмесін жазады: NEF (RAW) пішіміндегі кескін және JPEG көшірмесі. Қарау кезінде JPEG көшірмесі ғана көрсетіледі, бірақ JPEG көшірмесін өшіру NEF (RAW) пішіміндегі кескінді де өшіреді. NEF (RAW) пішіміндегі кескінді тек компьютерді пайдаланып көруге болады.
NEF (RAW) +
JPEG fine
(NEF (RAW) +
JPEG сапалы)
NEF (RAW) +
JPEG normalm
(NEF (RAW) +
JPEG қалыптыm)
NEF (RAW) +
JPEG normal
(NEF (RAW) +
JPEG қалыпты)
NEF (RAW) +
JPEG basicm
(NEF (RAW) +
JPEG стандарттыm)
NEF (RAW) +
JPEG basic
(NEF (RAW) +
JPEG стандартты)
NEF (RAW) Фотосуреттерді NEF (RAW) пішімінде жазады.
JPEG finem
(JPEG сапалыm)
Фотосуреттерді JPEG пішімінде жазады. Сапа «сапалы», «қалыпты» және «стандартты» арасында ілгерілегенде сығымдалу артады және файл өлшемі азаяды. Сапаны барынша арттыру үшін m бар параметрлерді, барлық кескіндерде азды көпті бірдей өлшем болуын қамтамасыз ету үшін m жоқ параметрлерді таңдаңыз.
JPEG fine
(JPEG сапалы)
JPEG normalm
(JPEG қалыптыm)
JPEG normal
(JPEG қалыпты)
JPEG basicm
(JPEG стандарттыm)
JPEG basic
(JPEG стандартты)
TIFF (RGB) Фотосуреттерді сығымдалмаған TIFF-RGB пішімінде, арнасына 8 битке сәйкес түс қалыңдығымен (24 биттік түс қалыңдығы) жазады.

Суретке түсіру кезінде дисплейде қазіргі уақытта таңдалған параметр көрсетіледі.

NEF (RAW)

 • NEF (RAW) файлдарында «*.nef» кеңейтімі болады.
 • NEF (RAW) пішіміндегі суреттерді JPEG сияқты басқа өте портативті пішімдерге түрлендіру процесі «NEF (RAW) processing» (NEF (RAW) өңдеу) деп аталады. Бұл процестің барысында, Picture Control режимдерін әрі экспозиция түзетілімі және ақ түс балансы сияқты параметрлерді еркін реттеуге болады.
 • NEF (RAW) өңдеу RAW деректерінің өздеріне әсер етпейді және олардың сапасы тіпті суреттер әртүрлі параметрлермен бірнеше рет өңделсе де сол күйінде қалады.
 • NEF (RAW) өңдеуді фотокамерада өңдеу мәзіріндегі NEF (RAW) processing (NEF (RAW) өңдеу) элементін пайдаланып немесе компьютерде Nikon компаниясының NX Studio бағдарламалық жасақтамасын пайдаланып орындауға болады. NX Studio бағдарламасы Nikon жүктеп алу орталығында тегін қолжетімді.

Image size (Кескін өлшемі)

Фотосуреттер жазылатын өлшемді таңдаңыз.

Параметр Сипаттама
NEF (RAW) Large (Үлкен) NEF (RAW) пішімінде жазылатын фотосуреттердің өлшемін таңдаңыз. NEF (RAW) параметрі тек кескін сапасы үшін NEF (RAW) параметрі таңдалғанда қолжетімді.
Medium (Орташа)
Small (Кішкентай)
JPEG/TIFF Large (Үлкен) JPEG немесе TIFF пішімінде жазылатын фотосуреттердің өлшемін таңдаңыз.
Medium (Орташа)
Small (Кішкентай)

Суретке түсіру кезінде дисплейде қазіргі уақытта таңдалған параметр көрсетіледі.

Фотосуреттердің нүктелер түріндегі физикалық өлшемдері Choose image area (Кескін аумағын таңдау) үшін таңдалған параметрге қарай өзгеріп отырады.

Z 7:

  Кескін өлшемі
Large (Үлкен) Medium (Орташа) Small (Кішкентай)
Кескін аумағы FX (36 × 24) 8256 × 5504 6192 × 4128 4128 × 2752
DX (24 × 16) 5408 × 3600 4048 × 2696 2704 × 1800
5 : 4 (30 × 24) 6880 × 5504 5152 × 4120 3440 × 2752
1 : 1 (24 × 24) 5504 × 5504 4128 × 4128 2752 × 2752
16 : 9 (36 × 20) 8256 × 4640 6192 × 3480 4128 × 2320

Z 6:

  Кескін өлшемі
Large (Үлкен) Medium (Орташа) Small (Кішкентай)
Кескін аумағы FX (36 × 24) 6048 × 4024 4528 × 3016 3024 × 2016
DX (24 × 16) 3936 × 2624 2944 × 1968 1968 × 1312
1 : 1 (24 × 24) 4016 × 4016 3008 × 3008 2000 × 2000
16 : 9 (36 × 20) 6048 × 3400 4528 × 2544 3024 × 1696

Flash Mode (Жарқыл режимі)

Қосымша жарқыл бөліктері үшін жарқыл режимін таңдаңыз (0 Жарқыл режимдері). Қолжетімді параметрлер режимді таңдау дискімен таңдалған режимге байланысты.

Параметр Қай режимде қолжетімді
I Fill flash (Толықтырғыш жарқыл) b, P, S, A, M
J Red-eye reduction (Қызыл көз əсерін азайту)
K Slow sync + red-eye (Баяу синхрондау + қызыл көз әсерін азайту) P, A
L Slow sync (Баяу синхрондау)
M Rear-curtain sync (Артқы пердемен синхрондау) P, S, A, M
s Flash off (Жарқыл өшірулі) b, P, S, A, M

Қазіргі уақытта таңдалған параметр суретке түсіру кезінде дисплейде белгіше арқылы көрсетіледі.

Metering (Өлшеу)

Өлшеу фотокамераның экспозицияны орнату әдісін анықтайды. Мына параметрлер қолжетімді:

Параметр Сипаттама
L Matrix metering (Матрицалық өлшем) Фотокамера кадрдың кең аумағын өлшейді және адам көзімен көретін нәтижелерге жақын болуы үшін экспозицияны реңк үлестіріміне, түске, кадр жиектемесіне және қашықтыққа сай орнатады.
M Center-weighted metering (Ортасы бойынша өлшеу) Фотокамера бүкіл кадрды өлшейді, бірақ ең үлкен салмақты кадрдың ортасына тағайындайды. Кадрдың ортасының өлшемін b3 (Center-weighted area (Ортасы бойынша өлшенген аумақ)) қолданушы параметрін пайдаланып таңдауға болады. Бұл портреттер үшін классикалық өлшем болып табылады, сондай-ақ 1× мәнінен асатын экспозицияның өзгеру еселігі бар сүзгілерді пайдаланғанда ұсынылады.
N Spot metering (Нүктелі экспоөлшегіш) Фотокамера ағымдағы фокустау нүктесінде ортаға келтірілген 4 мм шеңберді (кадрдың шамамен 1,5% тең) өлшеп, ортадан тыс нысандарды өлшеуді мүмкін етеді (АФ аумағын автоматты түрде таңдау қолданылып жатса, фотокамера оның орнына орталық фокустау нүктесін өлшейді). Нүктелі экспоөлшегіш тіпті фон әлдеқайда жарығырақ немесе күңгірттеу болса да нысанның жарық көзінде дұрыс ұсталуын қамтамасыз етеді.
t Highlight-weighted metering(Бөлектенгені бойынша өлшеу) Фотокамера ең үлкен салмақты белгіленген тұстарға тағайындайды. Жарық аумақтағы кішігірім элементтерді жоғалтуды азайту үшін осы параметрді пайдаланыңыз, мысалы, сахнадағы прожектор түскен орындаушыларды фотосуретке түсіргенде.

Қазіргі уақытта таңдалған параметр суретке түсіру кезінде дисплейде белгіше арқылы көрсетіледі.

Wi-Fi connection (Wi-Fi байланысы)

Wi-Fi функциясын қосу немесе өшіру. Компьютерлермен, я болмаса фотокамера мен SnapBridge қолданбасы қолданбасы орнатылған смартфондар немесе планшеттер (смарт құрылғылар) арасында сымсыз байланыстарды орнату үшін Wi-Fi функциясын қосыңыз.

Wi-Fi функциясы қосылғанда фотокамера Wi-Fi белгішесін көрсетеді.

Wi-Fi функциясын өшіріңіз, i мәзірінде Wi-Fi connection (Wi-Fi байланысы) параметрін белгілеңіз және J түймешігін басыңыз. Қазіргі уақытта Wi-Fi қосулы болса, Close Wi-Fi connection (Wi-Fi байланысын жабу) нұсқауы көрсетіледі; байланысты аяқтау үшін J түймешігін басыңыз.

Сымсыз байланыстар

Компьютерлермен немесе смарт құрылғылармен сымсыз байланыстарды орнату туралы ақпаратты Nikon жүктеп алу орталығында қолжетімді Желі нұсқаулығында қараңыз:

Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/kk/products/492/Z_7.html

Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/kk/products/493/Z_6.html

SnapBridge қолданбасын пайдаланып қосымша ақпарат қолданбаның онлайн анықтамасында қолжетімді.

Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting)

Қосылған D-Lighting жарық аумақтағы және күңгірт аумақтағы кішігірім элементтерді сақтайды, фотосуреттердің табиғи контрастын жасайды. Контрасты жоғары көріністер үшін пайдаланыңыз, мысалы, есік немесе терезе арқылы қатты жарық сырттағы көріністі немесе күншуақ кезде көлеңкелі нысандарды түсіру кезінде. Ол матрицалық өлшеммен бірге пайдаланылған кезде ең тиімді болады.

Off (Өшірулі)

Y Auto (Автоматты)

Параметр Сипаттама
Y Auto (Автоматты) Фотокамера суретке түсіру жағдайларына жауап ретінде Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting) функциясын автоматты түрде реттейді (дегенмен M режимінде Y Auto (Автоматты) параметрі Q Normal (Қалыпты) параметріне тең болады).
Z Extra high (Өте жоғары) Орындалатын Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting) мөлшерін Z Extra high (Өте жоғары), P High (Жоғары), Q Normal (Қалыпты) және R Low (Төмен) арасынан таңдаңыз.
P High (Жоғары)
Q Normal (Қалыпты)
R Low (Төмен)
c Off (Өшірулі) Қосылған D-Lighting өшірулі.

Қазіргі уақытта таңдалған параметр суретке түсіру кезінде дисплейде белгіше арқылы көрсетіледі.

Қосылған D-Lighting

Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting) арқылы түсірілген фотосуреттерде бұрмалану (кездейсоқ орналасқан жарық нүктелер, түстердің әркелкілігі немесе сызықтар) пайда болуы мүмкін. Кейбір нысандарда біркелкі емес көлеңкелер көрінуі мүмкін. Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting) жоғары ISO сезімталдықтарында (Hi 0.3–Hi 2), соның ішінде ISO сезімталдықты автоматты басқару арқылы таңдалған жоғары сезімталдықтарда қолданылмайды.

Release mode (Суретке түсіру режимі)

Ысырманы босату түймешігін соңына дейін басқанда орындалатын әрекетті таңдаңыз. Қосымша ақпаратты «c/E (суретке түсіру режимі/өздігінен түсіруді реттейтін таймер) түймешігі» бөлімінде қараңыз (0 c/E (суретке түсіру режимі/өздігінен түсіруді реттейтін таймер) түймешігі).

Параметр
U Single frame (Әр кадр бойынша)
V Continuous L (Үздіксіз Т)
W Continuous H (Үздіксіз Ж)
X Continuous H (extended) (Үздіксіз Ж (кеңейтілген))
E Self-timer (Өздігінен түсіруді реттейтін таймер)

Continuous L (Үздіксіз Т) немесе Self-timer (Өздігінен түсіруді реттейтін таймер) белгіленген кезде қосымша параметрлерді 3 түймешігін басу арқылы көрсетуге болады.

Continuous L (Үздіксіз Т) белгіленген кезде 3 түймешігін басу кадрдың ілгерілеу жылдамдығы параметрлерін көрсетеді.

Self-timer (Өздігінен түсіруді реттейтін таймер) белгіленіп тұрғанда 3 түймешігін басу ысырманы кешіктіріп босату параметрлерін және таймер мерзімі біткенде түсірілетін суреттер санын көрсетеді.

Ағымдағы суретке түсіру режимі түсіру режимінің дисплейіндегі және басқару панеліндегі белгішелер арқылы көрсетіледі.

Vibration reduction (Дірілді азайту)

Дірілді азайтуды қосу-қоспауды таңдау. Қолжетімді параметрлер объективке қарай өзгеріп отырады.

Параметр Сипаттама
C On (Қосулы) Қозғалыссыз нысандарды түсіргенде жақсартылған дірілді азайту үшін таңдаңыз.
Normal (Қалыпты)
D Sport (Спорт) Спортшыларды және тез және болжай алмайтындай қозғалатын басқа нысандарды фотосуретке түсіргенде таңдаңыз.
E Off (Өшірулі) Дірілді азайту өшірулі.

Off (Өшірулі) дегеннен басқа параметрлер суретке түсіру кезінде дисплейде белгіше арқылы көрсетіледі.

Дірілді азайту

Vibration reduction (Дірілді азайту) кейбір объективтерде қолжетімсіз болуы мүмкін. Дірілді азайтуды пайдаланғанда суретке түсіру алдында дисплейде кескіннің тұрақтануын күтіңіз. Сондай-ақ кейбір объективтерде дисплейдегі кескін ысырманы босатқаннан кейін дірілдеуі мүмкін; бұл қалыпты және ақаулықты көрсетпейді.

Панорамалық суреттер үшін Sport (Спорт) немесе On (Қосулы) режимі ұсынылады. Sport (Спорт), Normal (Қалыпты) және On (Қосулы) режимдерінде дірілді азайту панораманың бөлігі болып табылмайтын қозғалысқа ғана қолданылады (мысалы, фотокамера көлденеңінен панорамаланса, дірілді азайту тек тік дірілге қолданылады).

Қалаусыз нәтижелерді болдырмау үшін фотокамера штативке бекітілген кезде Off (Өшірулі) күйін таңдаңыз. ДА объективтерінің параметрлері басқаша болуы мүмкін екенін ескеріңіз; қосымша ақпаратты объектив нұсқаулығында қараңыз. Normal (Қалыпты), Sport (Спорт) немесе On (Қосулы) режимі штатив басы бекітілмеген болса немесе фотокамера моноподқа бекітілген болса ұсынылады.

AF-Area Mode (АФ аумағының режимі)

АФ аумағының режимі фотокамера автофокус үшін фокустау нүктесін қалай таңдайтынын басқарады. Қосымша ақпаратты «АФ аумағының режимі» (0 АФ аумағының режимі) бөлімінде қараңыз.

Параметр
3 Pinpoint AF (Нүктелі АФ)
d Single-point AF (Жалғыз нүктелі АФ)
e Dynamic-area AF (Динамикалық аумақ АФ)
f Wide-area AF (S) (Кең аумақты АФ (Ж))
g Wide-area AF (L) (Кең аумақты АФ (Қ))
h Auto-area AF (АФ аумағын автоматты түрде таңдау)

Қазіргі уақытта таңдалған параметр суретке түсіру кезінде дисплейде белгіше арқылы көрсетіледі.

Focus Mode (Фокустау режимі)

Фокустау режимі фотокамера қалай фокустайтынын басқарады. Қосымша ақпаратты «Фокустау режимін таңдау» (0 Фокустау режимін таңдау) бөлімінде қараңыз.

Параметр
AF-S Single AF (Әр кадр бойынша АФ)
AF-C Continuous AF (Үздіксіз АФ)
MF Manual focus (Қолмен реттелетін фокус)

Қазіргі уақытта таңдалған параметр суретке түсіру кезінде дисплейде белгіше арқылы көрсетіледі.