Фокусты автоматты түрде, қолмен немесе сенсорлық басқару элементтерін пайдаланып реттеуге болады. Фотокамераның фокустау жолын таңдалған фокустау режимі және АФ аумағының режимі анықтайды.

Фокустау режимін таңдау

Фокустау режимі фотокамераның фокустау жолын басқарады. Фокустау режимін i мəзіріндегі Focus mode (Фокустау режимі) элементтерін жəне фотосурет жəне бейнефильм түсіру мəзірлерін пайдаланып таңдауға болады (0 Focus mode (Фокустау режимі), Focus Mode (Фокустау режимі), Focus Mode (Фокустау режимі)).

Әдепкі параметрлерде фокустау режимін Fn2 түймешігін ұстап тұру және басты басқару дискін айналдыру арқылы да таңдауға болады (0 Функция түймешіктері (Fn1 және Fn2)).

Параметр Сипаттама
AF-S Single AF (Әр кадр бойынша АФ) Қозғалмайтын нысандар үшін. Фокустау үшін ысырманы босату түймешігін жартылай басыңыз. Фотокамера фокустай алса, фокустау нүктесі қызылдан жасылға өзгереді; ысырманы босату түймешігі жартылай басылып тұрғанда фокустау құлыпталады. Фотокамера фокустай алмаса, фокустау нүктесі қызыл түспен жыпылықтайды. Әдепкі параметрлерде, ысырманы фотокамера фокустай алса ғана босатуға болады (фокустау басымдығы).
AF-C Continuous AF (Үздіксіз АФ) Қозғалатын нысандар үшін. Ысырманы босату түймешігі жартылай басылып тұрғанда фотокамера үздіксіз фокустайды; нысан қозғалса, фотокамера нысанға дейінгі түпкілікті қашықтықты болжайды және қажет болса, фокусты реттейді. Әдепкі параметрлерде ысырманы нысан фокуста болса да, болмаса да босатылады (босату басымдығы).
AF-F Full-time AF (Тұрақты АФ) Фотокамера нысанның қозғалысына немесе кадр жиектемесіндегі өзгерістерге сәйкес фокусты үздіксіз реттеп отырады. Ысырманы босату түймешігін жартылай басқанда фокустау нүктесі қызылдан жасылға өзгереді және фокус құлыпталады. Бұл параметр тек бейнефильм режимінде қолжетімді.
MF Manual focus (Қолмен реттелетін фокус) Қолмен фокустау (0 Қолмен реттелетін фокус). Ысырма нысан фокуста болса да, болмаса да босатылады.

Autofocus (Автофокус)

Фотокамера фокустап жатқанда дисплей жарығырақ немесе күңгірттеу болуы және фотокамера фокустай алмаса, кейде фокустау нүктесі жасыл түспен көрсетілуі мүмкін. Фотокамера келесі жағдайларда автофокусты пайдаланып фокустай алмауы мүмкін:

 • Нысанның жақтаудың ұзын жиегіне параллель орналасқан сызықтары бар
 • Нысанның контрасты жеткіліксіз
 • Фокустау нүктесіндегі нысанның қатты контрасты бар жарық аумақтары бар немесе нысанның бір ғана тұстан шығатын жарығы, неон белгісі немесе жарықтығы өзгеріп тұратын өзге жарық көзі бар
 • Флюоресцентті, сынапты, натрийлі немесе соларға ұқсас жарық астында жыпылықтау немесе жолақтану іздері орын алады
 • Айқас (жұлдызша) түріндегі сүзгі немесе басқа арнайы сүзгі пайдаланылған
 • Нысан фокустау нүктесінен кішілеу көрінеді
 • Нысанда геометриялық пішіндер (мысалы, перделер немесе көпқабатты үй терезелерінің қатары) көп

Фотокамераны өшіру

Фокустаудан кейін фотокамераны өшіріп, қайта қоссаңыз, фокустау күйі өзгеруі мүмкін.

Low-Light AF (Төмен жарық АФ)

Жарықтандыру нашар кезде фокусты жақсарту үшін AF-S параметрін таңдаңыз және a11 (Low-light AF (Төмен жарық АФ)) қолданушы параметрі үшін On (Қосулы) күйін таңдаңыз.

АФ аумағының режимі

Фокустау нүктесін қосымша селекторды (0 Қосымша селектор) немесе мульти селекторды пайдаланып орналастыруға болады. АФ аумағының режимі фотокамера автофокус үшін фокустау нүктесін қалай таңдайтынын басқарады. Әдепкі параметр — Single-point AF (Жалғыз нүктелі АФ), бірақ басқа параметрлерді i мәзіріндегі әрі фотосурет және бейнефильм түсіру мәзірлеріндегі AF-area mode (АФ аумағының режимі) элементтерін пайдаланып таңдауға болады (0 AF-area mode (АФ аумағының режимі), AF-Area Mode (АФ аумағының режимі), AF-Area Mode (АФ аумағының режимі)).

Әдепкі параметрлерде АФ аумағының режимі Fn2 түймешігін ұстап тұру және қосымша басқару дискін айналдыру арқылы да таңдауға болады (0 Функция түймешіктері (Fn1 және Fn2)).

Параметр Сипаттама
3 Pinpoint AF (Нүктелі АФ) Ғимараттар, студияда өнім фотосуретін түсіру немесе жақыннан түсіру сияқты қозғалмайтын нысандар болатын суреттер үшін ұсынылады. Pinpoint AF (Нүктелі АФ) кадрдағы таңдалған нүктеде нүктелі фокустау үшін пайдаланылады. Бұл параметр тек фотосурет режимі таңдалғанда және Focus mode (Фокустау режимі) ретінде Single AF (Әр кадр бойынша АФ) таңдалғанда қолжетімді. Фокустау жалғыз нүктелі АФ режимінен баяуырақ болуы мүмкін.
d Single-point AF (Жалғыз нүктелі АФ) Фотокамера пайдаланушы таңдаған нүктеде фокусталады. Қозғалмайтын нысандар үшін пайдаланыңыз.
e Dynamic-area AF (Динамикалық аумақ АФ) Фотокамера қолданушы таңдаған нүктеде фокусталады. Нысан таңдалған нүктеден қысқа уақытқа кетсе, фотокамера қоршаған фокустау нүктелерінен алынған ақпараттың негізінде фокустайды. Атлеттердің фотосуреттері және жалғыз нүктелі АФ режимін пайдаланып жақтауға алу қиын басқа белсенді нысандар үшін пайдаланыңыз. Бұл параметр фотосурет режимі таңдалған және Focus mode (Фокустау режимі) ретінде Continuous AF (Үздіксіз АФ) таңдалған кезде ғана қолжетімді.
f Wide-area AF (S) (Кең аумақты АФ (Ж)) Single-point AF (Жалғыз нүктелі АФ) режиміне келсек, фотокамера кеңірек аумақта фокустайтынын қоспағанда, Wide-area AF (L) (Кең аумақты АФ (L)) үшін фокустау аумақтары Wide-area AF (S) (Кең аумақты АФ (S)) параметрінен үлкенірек болады. Лездік суреттер немесе жалғыз нүктелі АФ режимін пайдаланып жақтауға алу қиын қозғалатын нысандардың фотосуреттері үшін, я болмаса панорамалық және еңкейтілген түсірілімдер кезінде немесе қозғалатын нысандарды бейнефильмге түсіргенде біркелкі фокустау үшін бейнефильм режимінде пайдаланыңыз. Таңдалған фокустау аумағы фотокамерадан әртүрлі қашықтықтардағы нысандарды қамтыса, фотокамера ең жақын нысанға басымдықты белгілейді.
g Wide-area AF (L) (Кең аумақты АФ (Қ))
h Auto-area AF (АФ аумағын автоматты түрде таңдау) Фотокамера нысанды автоматты түрде анықтайды және фокустау аумағын таңдайды. Фокустау нүктесін өзіңіз таңдауға уақыт жоқ жағдайлар, портреттер немесе лездік суреттер және басқа кенеттен болатын фотосуреттер үшін пайдаланыңыз. Фотокамера портреттік нысандарға басымдық береді; портреттік нысан анықталса, я болмаса фотокамера нысанның көздерін, көздердің біріншісін немесе екіншісін анықтаса (бетті/көзді анықтау АФ, 0 Бетті/көзді анықтау АФ), нысанның бетінің айналасында фокустау нүктесін көрсететін сары жиек пайда болады. Сондай-ақ a4 (Auto-area AF face/eye detection (АФ аумағын автоматты түрде таңдау режимінде бетті/көзді анықтау; қосымша ақпаратты «Жануар бетін/көзін анықтау АФ» бөлімінде қараңыз, 0 Жануар бетін/көзін анықтау АФ)) қолданушы параметрі үшін Animal detection (Жануарды анықтау) мəнін таңдау арқылы фотокамераны иттердің жəне мысықтардың беттерін жəне көздерін анықтауға конфигурациялауға болады. Бетті және көзді анықтау белсенді адам және жануар портреттік нысандарын суретке түсіргенде кадр жиектемесіне және нысанның бет-әлпетіне баса көңіл бөлуге мүмкіндік береді. Нысанды бақылауды J түймешігін басу арқылы белсендіруге болады (0 Нысанды бақылау). Сондай-ақ оны Fn1 немесе Fn2 түймешігіне я болмаса Fn немесе Fn2 түймешігіне f2 немесе g2 қолданушы параметрін пайдаланып тағайындауға болады (Custom control assignment (Қолданушы басқару элементін тағайындау); 0 f2: Custom Control Assignment (Қолданушы басқару элементін тағайындау), g2: Custom Control Assignment (Қолданушы басқару элементін тағайындау)).

s: Орталық фокустау нүктесі

Auto-area AF (АФ аумағын автоматты түрде таңдау) режимінен басқа барлық АФ аумағының режимдерінде, кадрдың ортасында болғанда фокустау нүктесінде нүкте пайда болады.

Фокустау нүктесін жылдам таңдау

Фокустау нүктесін тезірек таңдау үшін қолжетімді фокустау нүктелерінің бір ширегін ғана пайдалану үшін a5 (Focus points used (Пайдаланылатын фокустау нүктелері)) қолданушы параметрі үшін Every other point (Әрбір екінші нүкте) мәнін пайдаланыңыз. Pinpoint AF (Нүктелі АФ) және Wide-area AF (L) (Кең аумақты АФ (Қ)) үшін қолжетімді нүктелер саны өзгермейді. Фокустау нүктесін таңдау үшін қосымша селекторды пайдалануды жөн көрсеңіз, орталық фокустау нүктесін тез таңдау үшін қосымша селектордың ортасын таңдауға мүмкіндік беру үшін f2 (Custom control assignment (Теңшелетін басқару элементін тағайындау)) > Sub-selector center (Қосымша селектордың ортасы) қолданушы параметрі үшін Select center focus point (Орталық фокустау нүктесін таңдау) мәнін таңдауға болады.

Бетті/көзді анықтау АФ

Auto-area AF (АФ аумағын автоматты түрде таңдау) арқылы портреттік нысандардың фотосуретін түсіргенде фотокамера беттерді де, көздерді де (бетті/көзді анықтау АФ) немесе тек беттерді (бетті анықтау АФ) анықтайтынын таңдау үшін a4 (Auto-area AF face/eye detection (АФ аумағын автоматты түрде таңдау режимінде бетті/көзді анықтау)) қолданушы параметрін пайдаланыңыз. Face and eye detection on (Бетті және көзді анықтау қосулы) таңдалған болса және портреттік нысан анықталса, я болмаса фотокамера нысанның көздерін, көздердің біріншісін немесе екіншісін анықтаса (бетті/көзді анықтау АФ), нысанның бетінің айналасында фокустау нүктесін көрсететін сары жиек пайда болады. Face detection on (Бетті анықтау қосулы) таңдалған кезде анықталған беттер де сары фокустау нүктесі арқылы көрстеіледі. AF-C фокустау режимі таңдалған болса, беттер немесе көздер анықталғанда фокустау нүктесі сары түспен жанады, ал AF-S таңдалған болса, фотокамера фокустағанда фокустау нүктесі жасыл түске айналады.

Фокустау нүктесі

Бірнеше портреттік нысан немесе бірнеше көз анықталса, фокустау нүктесінде e және f белгішелері көрінеді және сіз 4 немесе 2 түймешігін басу арқылы фокустау нүктесін басқа беттің немесе көздің үстінде орналастыра аласыз. Беті анықталғаннан кейін нысан басқа жаққа қараса, фокустау нүктесі оның қозғалысына еру үшін қозғалады.

Ойнату кезінде J түймешігін басу арқылы фокустау үшін пайдаланылатын бетті немесе көзді ұлғайтуға болады.

Бетті/көзді анықтау АФ

 • Көзді анықтау бейнефильм режимінде қолжетімді емес. Келесі жағдайларда көзді және бетті анықтау күтілгендей жұмыс істемеуі мүмкін:

  • нысан кадрдың өте үлкен немесе өте кішкентай пропорциясын алып тұрса,
  • нысанның беті тым ашық етіп немесе тым нашар жарықтандырылған болса,
  • нысан көзілдірік немесе күннен қорғайтын көзілдірік киген болса,
  • нысанның бетін немесе көздерін шаш немесе басқа заттар жауып тұрса, я болмаса
  • суретке түсіру кезінде нысан тым көп қозғалса.
 • Мына жағдайларда бетті және көзді анықтаудың өнімділігі төмендеуі мүмкін:

  • баптау мәзірінде HDMI > Advanced (Кеңейтілген) > Output data depth (Шығыс деректердің тереңдігі) үшін 10 bit (10 бит) мәні таңдалған күйде фотокамера HDMI құрылғысына қосылса немесе
  • баптау мәзірінде HDMI > Advanced (Кеңейтілген) > N-Log setting (N-Log параметрі) үшін On (cannot record to card) (Қосулы (картаға жазу мүмкін емес)) мәні таңдалса.

Жануар бетін/көзін анықтау АФ

a4 (Auto-area AF face/eye detection (АФ аумағын автоматты түрде таңдау режимінде бетті/көзді анықтау)) қолданушы параметрі үшін Animal detection (Жануарды анықтау) мәні таңдалған болса және фотокамера итті немесе мысықты анықтаса, нысан бетінің айналасында фокустау нүктесін көрсететін сары жиек немесе фотокамера нысанның көздерін анықтаса, оның көздерінің бірі немесе екіншісі көрінеді. AF-C фокустау режимі таңдалған болса, беттер немесе көздер анықталғанда фокустау нүктесі сары түспен жанады, ал AF-S таңдалған болса, фотокамера фокустағанда фокустау нүктесі жасыл түске айналады.

Фокустау нүктесі

Бірнеше жануар немесе бірнеше көз анықталса, фокустау нүктесінде e және f белгішелері көрінеді және сіз 4 немесе 2 түймешігін басу арқылы фокустау нүктесін басқа беттің немесе көздің үстінде орналастыра аласыз.

Ойнату кезінде J түймешігін басу арқылы фокустау үшін пайдаланылатын бетті немесе көзді ұлғайтуға болады.

Animal Detection AF (Жануарды анықтау АФ)

 • Жануар көзін анықтау бейнефильм режимінде қолжетімді емес. Келесі жағдайларда жануар бетін және көзін анықтау режимі кейбір тұқымдардың беттерін немесе көздерін анықтамауы және күтілгендей жұмыс істемеуі мүмкін:

  • нысан кадрдың өте үлкен немесе өте кішкентай пропорциясын алып тұрса,
  • нысанның беті тым ашық етіп немесе тым нашар жарықтандырылған болса,
  • нысанның бетін немесе көздерін аң терісі немесе басқа заттар жауып тұрса,
  • нысан көздерінің түсі бетінің қалған бөлігіне ұқсас болса немесе
  • суретке түсіру кезінде нысан тым көп қозғалса.
 • Мына жағдайларда бетті және көзді анықтаудың өнімділігі төмендеуі мүмкін:

  • баптау мәзірінде HDMI > Advanced (Кеңейтілген) > Output data depth (Шығыс деректердің тереңдігі) үшін 10 bit (10 бит) мәні таңдалған күйде фотокамера HDMI құрылғысына қосылса немесе
  • баптау мәзірінде HDMI > Advanced (Кеңейтілген) > N-Log setting (N-Log параметрі) үшін On (cannot record to card) (Қосулы (картаға жазу мүмкін емес)) мәні таңдалса.
 • АФ қосымша шамының жарығы кейбір жануарлардың көздеріне теріс әсер етуі мүмкін; a12 (Built-in AF-assist illuminator (Кірістірілген АФ қосымша шамы)) қолданушы параметрі үшін Off (Өшірулі) күйін таңдау ұсынылады.

Нысанды бақылау

AF-area mode (АФ аумағының режимі) үшін Auto-area AF (АФ аумағын автоматты түрде таңдау) таңдалған болса, J түймешігін басу фокусты бақылауды қосады. Фокустау нүктесі көздеу торына өзгереді; торды нысана үстінде орналастырыңыз және бақылауды бастау үшін J түймешігін қайтадан басыңыз немесе AF-ON (АФ-ҚОСУЛЫ) түймешігін басыңыз. Фокустау нүктесі таңдалған нысанды кадр арқылы қозғалғанында бақылайды. Бақылауды аяқтау және орталық фокустау нүктесін таңдау үшін J түймешігін үшінші рет басыңыз. Нысанды бақылау режимінен шығу үшін W (Q) түймешігін басыңыз.

Фотосурет түсіру кезінде AF-C фокустау режимі таңдалса және бақылау AF-ON түймешігін пайдаланып немесе ысырманы босату түймешігін жартылай басу арқылы басталса, фотокамера басқару элементі басулы кезде ғана нысанды бақылайды. Басқару элементін босатсаңыз, бақылаудың басталуы алдында таңдалған фокустау нүктесі қалпына келтіріледі.

Нысанды бақылау

Егер нысандар жылдам қозғалса, жақтаудан шығып кетсе немесе басқа нысандармен жабылып қалса, өлшем, түс немесе жарықтық өзгерістері көрінсе немесе тым кішкентай, тым үлкен, тым жарық, тым күңгірт немесе артқы фонмен түсі немесе жарықтығы ұқсас болса, фотокамера оларды бақылай алмауы мүмкін.

Сенсорлы қосылатын ысырма

Сенсорлық басқару элементтерін фокустау және ысырманы босату үшін пайдалануға болады. Фокустау үшін дисплейді түртіңіз және ысырманы босату үшін саусақты көтеріңіз.

Суретке түсіру режимінде дисплейді нұқу арқылы орындалатын әрекетті таңдау үшін суретте көрсетілген белгішені нұқыңыз. Келесі параметрлерден таңдаңыз:

W
 • Таңдалған нүктеде фокустау үшін дисплейді түртіңіз және ысырманы босату үшін саусақты көтеріңіз. a4 (Auto-area AF face/eye detection (АФ аумағын автоматты түрде таңдау арқылы бетті/көзді анықтау)) қолданушы параметрі үшін Off (Өшірулі) дегеннен басқа параметр таңдалған болса және фотокамера адам беттерін немесе көздерін я болмаса иттердің немесе мысықтардың беттерін немесе көздерін анықтаса, фотокамера таңдалған нүктеге ең жақын бетте немесе көзде * фокусталады.
 • Тек фотосурет режимінде қолжетімді.
V
 • Таңдалған нүктені фокустау үшін дисплейді түртіңіз. Дисплейден саусақты көтеру ысырманы босатпайды.
 • АФ аумағының режимі үшін АФ аумағын автоматты түрде таңдау таңдалған болса, фотокамера таңдалған нысанды кадр арқылы жылжығанында бақылайды. Басқа нысанға ауысу үшін дисплейде сол нысанды нұқыңыз. a4 (Auto-area AF face/eye detection) (АФ аумағын автоматты түрде таңдау арқылы бетті/көзді анықтау)) қолданушы параметрі үшін Off (Өшірулі) дегеннен басқа параметр таңдалған болса және фотокамера адам беттерін немесе көздерін я болмаса иттердің немесе мысықтардың беттерін немесе көздерін анықтаса, фотокамера таңдалған нүктеге ең жақын бетте немесе көзде * фокусталып, соны бақылайды.
X Сенсорлық ысырма өшірілген.

Сенсорлық басқару элементтерін пайдаланып көзді таңдағанда, фотокамера сіз қалаған жақтағы көзді фокустамауы мүмкін екенін ескеріңіз. Қалаған көзді таңдау үшін мульти селекторды пайдаланыңыз.

Сенсорлы суретке түсіру параметрлерін пайдаланып суреттер түсіру

 • Сенсорлық басқару элементтерін қолмен реттелетін фокус үшін пайдалану мүмкін емес.
 • W белгішесі көрсетілген кезде ысырманы босату түймешігін суреттерді түсіру үшін пайдалануға болады.
 • Сенсорлық басқару элементтерін бейнефильм жазу кезінде фотосуреттер түсіру үшін пайдалану мүмкін емес.
 • Қатарынан түсіру режимінде фотосурет түсіру кезінде сенсорлық басқару элементтерін бір уақытта бір суретті түсіру үшін ғана пайдалануға болады. Қатарынан түсіру режимінде фотосурет түсіру үшін ысырманы босату түймешігін пайдаланыңыз.
 • Өздігінен түсіруді реттейтін таймер режимінде, сіз мониторды түрткенде фокус таңдалған нысанда құлыпталады және ысырма сіз саусағыңызды дисплейден көтергеннен шамамен 10 секундтан кейін босатылады. Таңдалған түсірілімдер саны 1-ден көбірек болса, қалған түсірілімдер бір қатарынан түсіру кезінде түсіріледі.

Қолмен реттелетін фокус

Қолмен реттелетін фокусты автофокус қалаған нәтижелерді бермегенде пайдалануға болады. Фокустау нүктесін нысан үстіне орналастырыңыз және нысан фокуста болғанша фокустау немесе басқару сақинасын айналдырыңыз.

Көбірек дәлдік үшін объективтегі көріністі ұлғайту үшін X түймешігін басыңыз.

Нысан фокуста болғанда фокустау нүктесі жасыл түспен жанады және дисплейде фокустау күйінің индикаторы (I) көрінеді.

Фокустау қашықтығының индикаторы

Фокустау күйінің индикаторы

Фокустау күйінің индикаторы Сипаттама
I Нысан фокуста.
F   Фокустау нүктесі фотокамера мен нысанның арасында.
  H Фокустау нүктесі нысанның артында.
F   H Фотокамера нысан фокуста екенін анықтай алмады.
(жыпылықтайды)

Автофокусқа жарамайтын нысандарда қолмен реттелетін фокусты пайдаланғанда, нысан фокуста болмағанда фокустау күйінің индикаторы (I) көрсетілуі мүмкін екенін ескеріңіз. Объективтегі көріністі ұлғайтып, фокусты тексеріңіз. Фотокамерада фокустау мәселесі болғанда, штативті пайдалану ұсынылады.

Фокус режимін таңдау бар объективтер

Қолмен реттелетін фокусты объективтегі басқару элементтерін пайдаланып таңдауға болады.

Фокустық жазықтық күйі

Нысан мен фотокамера арасындағы қашықтықты анықтау үшін фотокамера корпусындағы фокустық жазықтық таңбасынан (E) нысанға дейін өлшеңіз. Объективті бекіту фланеці мен фокустық жазықтық арасындағы қашықтық 16 мм болады.

16 мм

Фокустық жазықтық таңбасы

Фокусты көрсету

d10 (Peaking highlights (Белгіленген тұстарды көрсету)) параметрін пайдаланып фокусты көрсету қосылса, қолмен реттелетін фокус режимінде фокустағы нысандар түсті жиектер арқылы көрсетіледі. Фотокамера жиектерді анықтай алмаса, белгіленген тұстарды көрсету көрсетілмеуі мүмкін екенін ескеріңіз. Бұл жағдайда фокусты дисплейде объектив көрінісін пайдаланып тексеруге болады.

Фокустағы аумақ