Бұл функция жарқыл шығысын құлыптауға қолданылып, жарқыл деңгейін өзгертпестен фотосуреттерді қайта жиектеуге және нысан кадрдың ортасында тұрмаса да жарқыл шығысының нысанға лайықты екенін тексеруге мүмкіндік береді. Жарқыл шығысы ISO сезімталдық пен апертурадағы кез келген өзгеріске автоматты түрде реттеледі. Жарқыл қуатының құлпы b режимінде қолжетімді емес.

Жарқыл қуатының құлпын пайдалану:

 1. FV lock (Жарқыл қуатының құлпы) параметрін фотокамераны басқару тетігіне тағайындаңыз.

  f2 (Custom control assignment (Қолданушы басқару элементін тағайындау)) қолданушы параметрін пайдаланып FV lock (Жарқыл қуатының құлпы) функциясын басқару элементіне тағайындаңыз.

 2. CLS жүйесімен үйлесімді жарқыл бөлігін тіркеңіз.

  CLS жүйесімен үйлесімді жарқыл бөлігін фотокамераның керек-жарақтарға арналған құрылғысына бекітіңіз.

 3. Жарқыл бөлігін тиісті режимге орнатыңыз.

  Жарқыл бөлігін қосыңыз және Flash control (Жарқылды басқару) > Flash control mode (Жарқылды басқару режимі) үшін TTL немесе Auto external flash (Автоматты сыртқы жарқыл) мәнін таңдаңыз (SB-5000, SB-500, SB-400 немесе SB-300) немесе жарқылды басқару режимін TTL, монитордың алдын-ала шығатын жарқылы qA немесе монитордың алдын-ала шығатын жарқылы A деп орнатыңыз (басқа жарқыл бөліктері; мәліметтерді жарқыл бөлігімен бірге қамтамасыз етілген құжаттамада қараңыз).

 4. Фокустаңыз.

  Нысанды кадрдың ортасына орналастырыңыз да, ысырманы босату түймешігін жартылай басып фокустаңыз.

 5. Жарқыл деңгейін құлыптаңыз.

  Жарқылдың дайындығын білдіретін индикатордың (c) фотокамера дисплейінде көрініп тұрғанын тексергеннен кейін 1-қадамда таңдалған басқару тетігін басыңыз. Жарқыл бөлігі монитордың алдын-ала шығатын жарқылын шығарып тиісті жарқыл деңгейін анықтайды. Жарқыл шығысы осы деңгейде құлыптанады, әрі жарқыл қуатының құлпы белгішесі (r) дисплейде көрсетіледі.

 6. Фотосуретті қайта жиектеңіз.

  Жарқыл шығысы 5-қадамда өлшенген мәнде құлыптаулы қалады.

 7. фотосурет түсіріңіз.

  Ысырманы босату түймешігін соңына дейін басып суретке түсіріңіз. Қажет болса, жарқыл қуатының құлпын босатпай қосымша суреттер түсіруге болады.

 8. Жарқыл қуатының құлпын босатыңыз.

  Жарқыл қуатының құлпын босату үшін 1-қадамда таңдалған басқару тетігін басыңыз. Жарқыл қуатының құлпы белгішесі (r) көрсетіліп тұрмағанын растаңыз.