Фотокамерамен бірге қосымша сыртқы жарқыл бөліктерін пайдалануға болады.

  • Жарқылды пайдалану кзеінде, фотосурет түсіру мәзірінде Silent photography (Дыбыссыз фотосурет түсіру) үшін Off (Өшірулі) күйін таңдаңыз.