Pirms lietošanas uzlādējiet piegādes komplektā iekļauto akumulatoru EN-EL15b.

Akumulators un lādētājs

Izlasiet un ievērojiet sadaļās „Jūsu drošībai” (0 Jūsu drošībai) un „Kameras un akumulatora kopšana: brīdinājumi” (0 Kameras un akumulatora kopšana: brīdinājumi) sniegtos brīdinājumus. brīdinājumi).

Akumulatora lādētājs

Ievietojiet piegādes komplektā iekļauto akumulatoru EN-EL15b un iespraudiet lādētāju kontaktā. Lādētājs atkarībā no valsts vai reģiona tiek piegādāts ar maiņstrāvas sienas kontakta adapteri vai barošanas vadu.

 • Maiņstrāvas sienas kontakta adaptera sprūds: iespraudiet maiņstrāvas sienas kontakta adapteri lādētāja maiņstrāvas ligzdā (q). Bīdiet maiņstrāvas sienas kontakta adaptera sprūdu, kā parādīts attēlā (w), un pagrieziet adapteri par 90°, lai to fiksētu vietā (e). Ievietojiet akumulatoru un iespraudiet lādētāju kontaktligzdā.

  Maiņstrāvas sienas kontakta adaptera sprūds

 • Barošanas vads: kad barošanas vads ir savienots ar spraudni, orientējot to, kā parādīts attēlā, ievietojiet akumulatoru un iespraudiet vadu.

Akumulatora uzlādes laikā lēnām mirgos uzlādes lampiņa CHARGE (UZLĀDE). Iztukšots akumulators pilnībā uzlādēsies aptuveni 2 stundās un 35 minūtēs.

Notiek akumulatora uzlāde

Uzlāde ir pabeigta

Uzlādes maiņstrāvas adapteri

Kad uzlādējamie litija jonu akumulatori EN-EL15c/EN-EL15b ir ievietoti kamerā, tie uzlādējas, kamēr kamera ir pievienota papildu uzlādes maiņstrāvas adapterim EH-7P (adapteri EH-7P nevar izmantot akumulatoru EN-EL15a un EN-EL15 uzlādēšanai; tā vietā izmantojiet piegādes komplektā iekļauto akumulatora lādētāju MH-25a). Iztukšots akumulators pilnībā uzlādējas aptuveni divu stundu un 35 minūšu laikā. Ņemiet vērā, ka valstīs vai reģionos, kur tas nepieciešams, uzlādes maiņstrāvas adapteri tiek piegādāti kopā ar pievienotu kontaktdakšas adapteri; kontaktdakšas adaptera forma atšķiras atkarībā no valsts, kurā tas tiek tirgots.

 1. Ievietojiet kamerā akumulatoru EN-EL15c/EN-EL15b (0 Ievietojiet akumulatoru un atmiņas karti).

 2. Kad esat pārliecinājies, ka kamera ir izslēgta, pievienojiet uzlādes maiņstrāvas adapteri un iespraudiet to kontaktā. Kontaktdakšu vai kontaktdakšas adapteri ievietojiet taisni un nevis slīpi un tāpat esiet piesardzīgs, arī atvienojot uzlādes maiņstrāvas adapteri.

  Lampiņa CHARGE (UZLĀDE)

  Kamēr notiek uzlāde, kameras lampiņa CHARGE (UZLĀDE) deg ar dzintarkrāsas gaismu, un izslēdzas, kad uzlāde ir pabeigta. Ņemiet vērā, ka, lai arī kameru var lietot, kad tā ir pievienota, akumulators netiks uzlādēts, un kamera nepatērēs strāvu no uzlādes maiņstrāvas adaptera, kamēr vien kamera ir ieslēgta.

 3. Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet uzlādes maiņstrāvas adapteri no kontakta un lādētāja.

Lampiņa CHARGE (UZLĀDE)

Ja akumulatoru nevar uzlādēt, izmantojot uzlādes maiņstrāvas adapteri, piemēram, tāpēc, ka akumulators nav saderīgs vai kameras temperatūra ir paaugstināta, lampiņa CHARGE (UZLĀDE) mirgos aptuveni 30 sekundes un pēc tam izslēgsies. Ja lampiņa CHARGE (UZLĀDE) ir nodzisusi un nav pamanāma akumulatora uzlāde, ieslēdziet kameru un pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni.