Šo funkciju izmanto zibspuldzes jaudas fiksēšanai, ļaujot atkārtoti pārveidot fotogrāfijas kompozīciju, nemainot zibspuldzes līmeni, kā arī nodrošinot to, ka zibspuldzes jauda ir pielāgota objektam arī tad, ja objekts neatrodas kadra centrā. Zibspuldzes jauda tiek regulēta automātiski atbilstoši jebkurām ISO jutības un apertūras atvēruma izmaiņām. Zibspuldzes vērtības fiksēšana nav pieejama b režīmā.

Lai izmantotu zibspuldzes vērtības fiksēšanu:

 1. Piešķiriet vienumu FV lock (Zibspuldzes vērtības fiksēšana) kameras vadības elementam.

  Piešķiriet vienumu FV lock (Zibspuldzes vērtības fiksēšana) vadības elementam, izmantojot pielāgoto iestatījumu f2 (Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire)).

 2. Pievienojiet CLS saderīgu zibspuldzi.

  Pievienojiet kameras piederumu pieslēgvietai CLS saderīgu zibspuldzi.

 3. Iestatiet zibspuldzei piemērotu režīmu.

  Ieslēdziet zibspuldzi un atlasiet vienumu secībai Flash control (Zibspuldzes vadība) > Flash control mode (Zibspuldzes vadības režīms) iestatījumu TTL vai Auto external flash (Automātiska ārējā zibspuldze) (SB-5000, SB-500, SB-400 vai SB-300), vai iestatiet zibspuldzes vadības režīmu uz TTL, pārbaudes pirmszibsni qA, vai pārbaudes pirmszibsni A (pārējās zibspuldzes; plašāku informāciju skatiet zibspuldzes dokumentācijā).

 4. Fokusējiet.

  Pozicionējiet objektu kadra centrā un nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu, lai fokusētu.

 5. Fiksējiet zibspuldzes līmeni.

  Kad esat pārliecinājies, ka kameras displejā ir redzams zibspuldzes gatavības indikators (c), nospiediet 1. darbībā atlasīto vadības pogu. Zibspuldze izstaros pārbaudes pirmszibsni, lai noteiktu piemērotu zibspuldzes līmeni. Zibspuldzes jauda tiks fiksēta šajā līmenī, bet kameras displejā tiks parādīta zibspuldzes vērtības fiksēšanas ikona (r).

 6. Mainiet kadra kompozīciju.

  Zibspuldzes jaudai tiks fiksēta 5. darbībā izmērītā vērtība.

 7. Uzņemiet fotogrāfiju.

  Lai uzņemtu fotogrāfiju, nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu. Ja vajadzīgs, papildu attēlus var uzņemt, neatbrīvojot zibspuldzes vērtības fiksatoru.

 8. Atbrīvojiet zibspuldzes vērtības fiksatoru.

  Lai atbrīvotu zibspuldzes vērtības fiksēšanu, nospiediet 1. darbībā atlasīto vadības pogu. Pārliecinieties, ka vairs netiek rādīta zibspuldzes vērtības fiksēšanas ikona (r).