Nospiediet grozāmā režīmu pārslēga fiksatora atbrīvošanas pogu un groziet grozāmo režīmu pārslēgu, lai izvēlētos kādu no tālāk minētajiem režīmiem:

Grozāmais režīmu pārslēgs

Grozāmā režīmu pārslēga fiksatora atbrīvošanas poga

 • b Automātiski: „notēmē un uzņem” režīms, kurā kamera iestata ekspozīciju un nokrāsu (0 Fotogrāfiju uzņemšana (b režīms), Video uzņemšana (b režīms)).
 • Ieprogrammēts automātiskais: kamera iestata aizvara ātrumu un apertūras atvērumu optimālai ekspozīcijai. Ieteicams izmantot momentuzņēmumiem un citos gadījumos, kad nav laika regulēt kameras iestatījumus.
 • Aizvara prioritātes automātiskais režīms: lietotājs izvēlas aizvara ātrumu; kamera atlasa apertūras atvērumu, lai iegūtu vislabākos rezultātus. Izmantojiet, lai fiksētu kustību vai ļautu tai izplūst.
 • Apertūras prioritātes automātiskais režīms: lietotājs izvēlas aizvara ātrumu; kamera atlasa apertūras atvērumu, lai iegūtu vislabākos rezultātus. Izmantojiet, lai izpludinātu fonu vai arī lai fokusētu gan priekšplānu, gan fonu.
 • M Manuāli: lietotājs kontrolē gan aizvara ātrumu, gan apertūras atvērumu. Uzņemot ar ilgām ekspozīcijām, aizvara ātrumam iestatiet iestatījumu „spuldzīte” vai „laiks”.
 • Lietotāja iestatījumi: režīmi U1, U2 un U3: piešķiriet šiem stāvokļiem bieži izmantotos iestatījumus, lai tos pēc vajadzības ātri izsauktu.

P: Ieprogrammēts automātiskais

Šajā režīmā kamera saskaņā ar iebūvētu programmu automātiski regulē aizvara ātrumu un apertūras atvērumu, vairumā situāciju nodrošinot optimālu ekspozīciju. Grozot galveno grozāmo komandu pārslēgu (elastīgā programma), var atlasīt dažādas aizvara ātruma un apertūras atvēruma kombinācijas, kas dod tādu pašu ekspozīciju. Kamēr ir aktīva elastīgā programma, tiks rādīts elastīgās programmas indikators (U). Lai atjaunotu aizvara ātruma un apertūras atvēruma noklusējuma iestatījumus, groziet galveno grozāmo komandu pārslēgu, līdz indikators vairs netiek rādīts, izvēlieties citu režīmu vai izslēdziet kameru.

S: Aizvara prioritātes automātiskais režīms

Aizvara prioritātes automātiskajā režīmā varat izvēlēties aizvara ātrumu, bet kamera automātiski atlasa apertūras atvērumu, kas nodrošinās optimālu ekspozīciju. Lai izvēlētos aizvara ātrumu, groziet galveno grozāmo komandu pārslēgu. Aizvara ātrumam var iestatīt vērtību „×200” vai vērtības robežās no 30 s līdz 1/8000 s, un to var fiksēt uz atlasīto iestatījumu (0 f4: Shutter spd & aperture lock (Aizvara ātruma un apertūras atvēruma fiksēšana)).

Ekrāns

Vadības panelis

A: Apertūras prioritātes automātiskais režīms

Apertūras prioritātes automātiskajā režīmā jūs izvēlaties apertūras atvērumu, savukārt kamera automātiski atlasa tādu aizvara ātrumu, kas nodrošinās optimālu ekspozīciju. Lai izvēlētos vēlamo apertūras atvērumu starp objektīva minimālo un maksimālo apertūras vērtību, groziet grozāmo apakškomandu pārslēgu. Apertūras atvērumu var fiksēt uz atlasīto iestatījumu (0 f4: Shutter spd & aperture lock (Aizvara ātruma un apertūras atvēruma fiksēšana)).

Ekrāns

Vadības panelis

Video režīma ekspozīcijas iestatījumi

Video režīmā var regulēt šādus ekspozīcijas iestatījumus:

  Apertūras atvērums Aizvara ātrums ISO jutība
P, S 1 2, 3
A 2, 3
M 3, 4

S režīma ekspozīcija ir ekvivalenta P režīma ekspozīcijai.

ISO jutības augšējo robežu var atlasīt, izpildot video uzņemšanas izvēlnes vienumu secību ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi) > Maximum sensitivity (Maksimāla jutība).

Ja video uzņemšanas izvēlnes vienumam Electronic VR (Elektroniskā vibrāciju samazināšanas sistēma) ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts), neatkarīgi no opcijas, kas atlasīta, izpildot vienumu secību ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi) > Maximum sensitivity (Maksimāla jutība), vai iestatīta vienumam ISO sensitivity (mode M) (ISO jutība (režīms M)), augšējais jutības ierobežojums ir ISO 25600 (Z 7) vai 51200 (Z 6).

Ja, izpildot video uzņemšanas izvēlnes vienumu secību ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi) > Auto ISO control (mode M) (Automātiskā ISO jutības vadība (režīms M)), ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts), ISO jutības augšējo ierobežojumu var atlasīt, izmantojot opciju Maximum sensitivity (Maksimāla jutība).

M: Manuāls

Manuālajā ekspozīcijas režīmā jūs kontrolējat gan aizvara ātrumu, gan apertūras atvērumu. Groziet galveno grozāmo komandu pārslēgu, lai izvēlētos aizvara ātrumu, un groziet grozāmo apakškomandu pārslēgu, lai iestatītu apertūras atvērumu. Aizvara ātrumam var iestatīt vērtību „×200” vai vērtības diapazonā no 30 s līdz 1/8000 s, vai arī aizvaru var bezgalīgi turēt atvērtu, ja nepieciešama ilga ekspozīcija (0 Ilgstošas ekspozīcijas (režīms M)). Apertūras atvērumu var iestatīt robežās no objektīva minimālās līdz maksimālajai vērtībai. Ekspozīcijas pārbaudīšanai izmantojiet ekspozīcijas indikatorus.

Ekrāns

Aizvara ātrums

Apertūras atvērums

Vadības panelis

Aizvara ātrums

Apertūras atvērums

Aizvara ātrumu un apertūras atvērumu var fiksēt uz atlasītajiem iestatījumiem.

Ekspozīcijas indikatori

Ekspozīcijas indikatori parāda, vai, uzņemot ar pašreizējiem iestatījumiem, fotogrāfija tiks eksponēta nepietiekami vai arī būs pāreksponēta. Atkarībā no pielāgotajam iestatījumam b1 (EV steps for exposure cntrl (Ekspozīcijas vadības EV soļi)) atlasītās opcijas nepietiekamas vai pārmērīgas ekspozīcijas lielums tiek parādīts ar 1/3 vai 1/2 EV soli. Ja ir pārsniegti ekspozīcijas mērīšanas sistēmas ierobežojumi, displeji mirgos.

  Pielāgotajam iestatījumam b1 iestatīts vienums „1/3 step” (1/3 soļa)
Optimāla ekspozīcija Nepietiekami eksponēts par 1/3 EV Pāreksponēts par vairāk nekā 3 EV
Ekrāns
Skatu meklētājs

Automātiskā ISO jutības vadība (režīms M)

Ja ir iespējota automātiskā ISO jutības vadība (0 Automātiska ISO jutības vadība), ISO jutība automātiski tiks pielāgota optimālai ekspozīcijai ar atlasīto aizvara ātrumu un apertūras atvērumu.

Lietotāja iestatījumi režīmi U1, U2 un U3

Piešķiriet bieži izmantotos iestatījumus grozāmā režīmu pārslēga stāvokļiem U1, U2 un U3.

Lietotāja iestatījumu saglabāšana

Lai saglabātu iestatījumus, veiciet tālāk aprakstītās darbības:

 1. Atlasiet režīmu.

  Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu uz vēlamo režīmu.

 2. Pielāgojiet iestatījumus.

  Iestatiet nepieciešamos kameras iestatījumus, tostarp:

  • fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes opcijas,
  • video uzņemšanas izvēlnes opcijas,
  • pielāgotos iestatījumus un
  • uzņemšanas režīmu, aizvara ātrumu (režīmi S un M), apertūras atvērumu (režīmi A un M), elastīgo programmu (režīms P), ekspozīcijas kompensāciju un zibspuldzes kompensāciju.
 3. Atlasiet vienumu Save user settings (Saglabāt lietotāja iestatījumus).

  Iezīmējiet iestatīšanas izvēlnes vienumu Save user settings (Saglabāt lietotāja iestatījumus) un nospiediet 2.

 4. Atlasiet stāvokli.

  Iezīmējiet vienumu Save to U1 (Saglabāt pie U1), Save to U2 (Saglabāt pie U2) vai Save to U3 (Saglabāt pie U3) un nospiediet 2.

 5. Saglabājiet lietotāja iestatījumus.

  Iezīmējiet vienumu Save settings (Saglabāt iestatījumus) un nospiediet J, lai piešķirtu 1. un 2. darbībā atlasītos iestatījumus 4. darbībā atlasītajam grozāmā režīmu pārslēga stāvoklim.

Lietotāja iestatījumu izsaukšana

Pagriežot grozāmo režīmu pārslēgu uz U1, U2 vai U3, tiek izsaukti pēdējie šajā stāvoklī saglabātie iestatījumi.

Lietotāja iestatījumu atiestatīšana

Lai U1, U2 vai U3 piešķirtajiem iestatījumiem atiestatītu to noklusējuma vērtības:

 1. Atlasiet opciju Reset user settings (Atiestatīt lietotāja iestatījumus).

  Iezīmējiet iestatīšanas izvēlnes vienumu Reset user settings (Atiestatīt lietotāja iestatījumus) un nospiediet 2.

 2. Atlasiet stāvokli.

  Iezīmējiet opciju Reset U1 (Atiestatīt U1), Reset U2 (Atiestatīt U2) vai Reset U3 (Atiestatīt U3) un nospiediet 2.

 3. Atiestatiet lietotāja iestatījumus.

  Lai atlasītajam stāvoklim atjaunotu noklusējuma iestatījumus, iezīmējiet vienumu Reset (Atiestatīt) un nospiediet J. Kamera darbosies P režīmā.

Lietotāja iestatījumi: režīmi U1, U2 un U3

Atbrīvošanas režīms netiek saglabāts. Papildus tam netiek saglabāti arī tālāk minētie iestatījumi.

Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlne:

 • Storage folder (Glabātavas mape)
 • Choose image area (Izvēlēties attēla apgabalu)
 • Manage Picture Control (Pārvaldīt Picture Control)
 • Multiple exposure (Daudzkārtēja ekspozīcija)
 • Interval timer shooting (Uzņemšana ar intervāla taimeri)
 • Time-lapse movie (Uzņemšanas ar laika intervāliem video)
 • Focus shift shooting (Uzņemšana ar fokusa nobīdi)

Video uzņemšanas izvēlne:

 • Choose image area (Izvēlēties attēla apgabalu)
 • Manage Picture Control (Pārvaldīt Picture Control)

Ilgstošas ekspozīcijas (režīms M)

Atlasiet tālāk norādītos aizvara ātrumus ilgstošām ekspozīcijām, lai uzņemtu kustībā esošas gaismas, zvaigznes, naksnīgu pilsētu vai salūtu.

 • Aizvara ātrums: spuldzīte (35 sekunžu ekspozīcija)
 • Apertūras atvērums: f/25
 • Spuldzīte: aizvars paliek atvērts, kamēr vien ir nospiesta aizvara atbrīvošanas poga.
 • Laiks: ekspozīcija sākas, kad tiek nospiesta aizvara atbrīvošanas poga, un beidzas, kad poga tiek nospiesta otro reizi.

Lai nepieļautu attēla izplūšanu, uzstādiet kameru uz trijkāja vai izmantojiet papildu bezvadu tālvadības ierīci, tālvadības pults vadu vai citu tālvadāmu atbrīvošanas ierīci. Lai nepieļautu strāvas padeves pārtrauces, kamēr aizvars ir atvērts, Nikon iesaka izmantot arī pilnībā uzlādētu akumulatoru vai papildu maiņstrāvas adapteri un barošanas savienotāju. Ņemiet vērā, ka ilgās ekspozīcijās var parādīties trokšņi (spilgti punkti, brīvi izvietoti, spilgti pikseļi vai aizmiglojums). Spilgtus plankumus un aizmiglojumu var samazināt, fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes vienumam Long exposure NR (Ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšana) atlasot iestatījumu On (Ieslēgts).

 1. Sagatavojiet kameru.

  Uzstādiet kameru uz trijkāja vai novietojiet to uz stabilas, horizontālas virsmas.

 2. Atlasiet režīmu M.

  Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu uz M.

 3. Izvēlieties aizvara ātrumu.

  Lai izvēlētos aizvara ātrumu Bulb (Spuldzīte) vai Time (Laiks), groziet galveno grozāmo komandu pārslēgu.

  Spuldzīte

  Laiks

 4. Atveriet aizvaru.

  Spuldzīte: kad kamera ir fokusēta, nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu. Turiet nospiestu aizvara atbrīvošanas pogu, līdz ekspozīcija ir pabeigta.

  Laiks: Nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu

 5. Aizveriet aizvaru.

  Spuldzīte: noņemiet pirkstu no aizvara atbrīvošanas pogas.

  Laiks: Nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu