Atlasītajiem attēliem var piešķirt vērtējumu, vai tos var atzīmēt, lai vēlāk izdzēstu. Vērtējumus var skatīt arī NX Studio. Aizsargātus attēlus nav iespējams vērtēt.

 1. Atlasiet attēlu.

  Nospiediet K pogu, lai sāktu atskaņošanu un parādītu attēlu, kuru vēlaties vērtēt.

 2. Atveriet i izvēlni.

  Nospiediet i pogu, lai atgrieztos i izvēlnē.

 3. Atlasiet opciju Rating (Vērtēšana).

  Iezīmējiet opciju Rating (Vērtēšana) un nospiediet J.

 4. Izvēlieties vērtējumu.

  Groziet galveno grozāmo komandu pārslēgu, lai izvēlētos vērtējumu robežās no nulles līdz piecām zvaigznēm, vai atlasiet d, lai atzīmētu attēlu, ko izdzēsīsiet vēlāk. Lai pabeigtu darbību, nospiediet J.