Lai parādītu i izvēlni, nospiediet i pogu.

Izmantojot kursortaustiņu, iezīmējiet vienumus un nospiediet J, lai skatītu opcijas; pēc tam iezīmējiet opciju un nospiediet J, lai to atlasītu un atgrieztos i izvēlnē (lai izietu uz iepriekšējo displeju, nemainot iestatījumus, nospiediet i pogu).

Grozāmie komandu pārslēgi

Iezīmēto vienumu iestatījumus var regulēt, arī grozot galveno grozāmo komandu pārslēgu, lai izvēlētos opciju, un pēc tam nospiežot J (apakšopcijas, ja pieejamas, var atlasīt, grozot grozāmo apakškomandu pārslēgu; dažos gadījumos vienas un tās pašas opcijas var atlasīt, izmantojot vienu vai otru pārslēgu). Pašreizējo opciju var atlasīt, arī ar kursortaustiņu iezīmējot citu vienumu vai nospiežot līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu.