Lai aizsargātu attēlus no nejaušas izdzēšanas, izmantojiet i izvēlnes opciju Protect (Aizsargāt). Ņemiet vērā, ka tas neaizsargā attēlus no izdzēšanas, ja atmiņas karte tiek formatēta.

  1. Atlasiet attēlu.

    Nospiediet K pogu, lai sāktu atskaņošanu un parādītu attēlu, kuru vēlaties aizsargāt.

  2. Atveriet i izvēlni.

    Nospiediet i pogu, lai atgrieztos i izvēlnē.

  3. Atlasiet opciju Protect (Aizsargāt).

    Iezīmējiet opciju Protect (Aizsargāt) un nospiediet J. Aizsargātie attēli tiek norādīti ar P ikonu; lai noņemtu aizsardzību, parādiet attēlu un atkārtojiet 2. un 3. darbību.

Aizsardzības noņemšana visiem attēliem

Lai noņemt aizsardzību visiem attēliem mapē vai mapēs, kas atskaņošanas izvēlnē ir atlasītas, izmantojot opciju Playback folder (Atskaņošanas mape), i izvēlnē atlasiet opciju Unprotect all (Noņemt aizsardzību visām).