Lai skatītu iestatīšanas izvēlni, kameras izvēlnēs atlasiet B cilni.

Opcija

Skatīt arī

Izvēļņu noklusējuma iestatījumus skatīt sadaļā „Iestatīšanas izvēlnes noklusējuma iestatījumi” (0 Iestatīšanas izvēlnes noklusējuma iestatījumi).