Lai skatītu kameras aparātprogrammatūras versiju vai atjauninātu kameras aparātprogrammatūru, iestatīšanas izvēlnē atlasiet vienumu Firmware version (Aparātprogrammatūras versija). Kameru Z 7 un Z 6 jaunākā aparātprogrammatūra ir pieejama lejupielādei Nikon lejupielāžu centra vietnē.

https://downloadcenter.nikonimglib.com/