Nākamajā tabulā parādīts aptuvenais attēlu skaits, ko var saglabāt 64 GB Sony G sērijas QD-G64E XQD atmiņas kartē ar dažādiem attēla kvalitātes un izmēra iestatījumiem, ja opcijai Choose image area (Izvēlēties attēla apgabalu) ir atlasīts iestatījums FX (36 × 24) (uz 2018. gada jūliju).

Z 7:

Attēla kvalitāte Attēla izmērs Faila izmērs 1 Attēlu skaits 1 Bufera kapacitāte 2
NEF (RAW) Saspiests bez zudumiem 12 biti Liels 44,7 MB 748 23
Vidējs 31,5 MB 1000 19
Mazs 24,5 MB 1400 19
14-bit (14 biti) Liels 55,8 MB 654 19
Saspiests 12 biti 40,7 MB 1000 23
14-bit (14 biti) 49,4 MB 845 19
Nesaspiests 12 biti 74,1 MB 748 23
14-bit (14 biti) 85,1 MB 654 18
TIFF (RGB) Liels 134,6 MB 412 21
Vidējs 76,5 MB 723 22
Mazs 34,8 MB 1500 25
JPEG 3 Augsta Liels 17,2 MB 1900 25
Vidējs 11,7 MB 3200 25
Mazs 6,8 MB 6500 25
Normāla Liels 11,8 MB 3700 25
Vidējs 7,0 MB 6400 25
Mazs 3,5 MB 12 700 25
Pamata Liels 3,8 MB 7500 25
Vidējs 2,6 MB 12 300 25
Mazs 1,6 MB 24 100 25

Visi skaitļi ir aptuveni. Faila lielums un reizē ar to bufera kapacitāte un attēlu skaits, ko var ierakstīt, mainās atkarībā no ierakstītā sižeta.

Maksimālais ekspozīciju skaits, ko var saglabāt atmiņas buferī pie jutības ISO 100. Var kristies dažās situācijās, piemēram, ja attēla kvalitāte atzīmēta ar zvaigznīti („m”) vai ir ieslēgta automātiskā kropļojumu kontrole.

Skaitļi norādīti, pieņemot, ka tiek izmantota izmēra prioritātes JPEG kompresija. Izvēloties ar zvaigznīti („m”; optimāla kompresija) atzīmētu attēla kvalitātes opciju, palielinās JPEG attēlu faila izmērs; attiecīgi samazinās attēlu skaits un bufera kapacitāte.

Z 6:

Attēla kvalitāte Attēla izmērs Faila izmērs 1 Attēlu skaits 1 Bufera kapacitāte 2
NEF (RAW) Saspiests bez zudumiem 12 biti Liels 22,5 MB 1300 35
Vidējs 16,1 MB 1900 26
Mazs 12,7 MB 2500 26
14-bit (14 biti) Liels 28,2 MB 1100 43
Saspiests 12 biti 20,4 MB 1800 37
14-bit (14 biti) 24,8 MB 1500 43
Nesaspiests 12 biti 38,5 MB 1300 33
14-bit (14 biti) 44,1 MB 1100 34
TIFF (RGB) Liels 69,3 MB 759 27
Vidējs 39,5 MB 1300 31
Mazs 18,4 MB 2800 35
JPEG 3 Augsta Liels 9,4 MB 3400 44
Vidējs 6,6 MB 5600 50
Mazs 4,0 MB 10 400 51
Normāla Liels 6,4 MB 6700 44
Vidējs 3,9 MB 10 900 50
Mazs 2,1 MB 19 900 51
Pamata Liels 2,3 MB 13 000 46
Vidējs 1,7 MB 20 800 50
Mazs 1,2 MB 35 200 50

Visi skaitļi ir aptuveni. Faila lielums un reizē ar to bufera kapacitāte un attēlu skaits, ko var ierakstīt, mainās atkarībā no ierakstītā sižeta.

Maksimālais ekspozīciju skaits, ko var saglabāt atmiņas buferī pie jutības ISO 100. Var kristies dažās situācijās, piemēram, ja attēla kvalitāte atzīmēta ar zvaigznīti („m”) vai ir ieslēgta automātiskā kropļojumu kontrole.

Skaitļi norādīti, pieņemot, ka tiek izmantota izmēra prioritātes JPEG kompresija. Izvēloties ar zvaigznīti („m”; optimāla kompresija) atzīmētu attēla kvalitātes opciju, palielinās JPEG attēlu faila izmērs; attiecīgi samazinās attēlu skaits un bufera kapacitāte.