Zibspuldzes kompensāciju izmanto, lai mainītu zibspuldzes jaudu robežās no –3 EV līdz +1 EV ar 1/3 EV soli, tādējādi mainot galvenā objekta spilgtumu attiecībā pret fonu. Zibspuldzes jaudu var palielināt, lai liktu galvenajam objektam izskatīties gaišākam, vai samazināt, lai novērstu nevēlamus izgaismojumus vai atspulgus. Parasti pozitīvas vērtības izvēlas, lai objektu padarītu gaišāku, bet negatīvas vērtības — lai to padarītu tumšāku.

Lai izvēlētos zibspuldzes kompensācijas vērtību, izmantojiet fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes vienumu Flash compensation (Zibspuldzes kompensācija). Ja iestatītās vērtības nav ±0,0, displejā un vadības panelī būs redzama Y ikona.

Normālu zibspuldzes jaudu var atjaunot, iestatot zibspuldzes kompensācijai vērtību ±0,0. Izslēdzot kameru, zibspuldzes kompensācija netiek atiestatīta.