Lai tuvinātu pilnkadra atskaņošanas laikā, nospiediet X vai J.

Navigācijas logs

Ekrāna vednis

Kamēr ir aktīva tāllummaiņa, jūs varat:

  • Tuvināt vai tālināt/skatīt citus attēla apgabalus: nospiediet X vai izplešanas žestus, lai tuvinātu maksimums 32×, 24× vai 16× attiecīgi lieliem, vidējiem vai maziem attēliem (Z 7 vai Z 6 gadījumā, maksimums aptuveni 24×, 18× vai 12×; visi skaitļi attiecas uz FX formātu). Nospiediet W (Q) vai izmantojiet savilkšanas žestus, lai tālinātu. Kamēr fotogrāfija tiek tuvināta, izmantojiet kursortaustiņu vai slidiniet pirkstu pa ekrānu, lai apskatītu attēla apgabalus, kas pašlaik displejā nav redzami. Turiet nospiestu kursortaustiņu, lai ātri ritinātu uz citiem kadra apgabaliem. Dažas sekundes pēc tam, kad ir mainīta tālummaiņas attiecība, tiek parādīts navigācijas logs; displejā pašlaik redzamais apgabals tiek norādīts ar dzeltenu rāmi. Josla zem navigācijas loga norāda tālummaiņas pakāpi, kļūstot zaļa pie attiecības 1 : 1.
  • Atlasīt sejas: tālummaiņas laikā noteiktās sejas navigācijas logā tiek norādītas ar baltu ierāmējumu. Lai skatītu citas sejas, groziet grozāmo apakškomandu pārslēgu vai pieskarieties ekrāna vednim.
  • Skatīt citus attēlus: groziet galveno grozāmo komandu pārslēgu vai pieskarieties e vai f ikonām displeja apakšdaļā, lai apskatītu to pašu atrašanās vietu citās fotogrāfijās ar pašreizējo tālummaiņas attiecību. Ja tiek parādīts video, atskaņošanas tālummaiņa tiek atcelta.
  • Atgriezties uzņemšanas režīmā: Atgriezties uzņemšanas režīmā: nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu vai nospiediet K pogu, lai izietu uz uzņemšanas režīmu.
  • Parādīt izvēlnes: Lai skatītu izvēlnes, nospiediet G pogu.