Režīmos, kas nav b režīms, ekspozīcijas kompensāciju var izmantot, lai mainītu kameras piedāvāto ekspozīcijas vērtību, padarot fotogrāfijas gaišākas vai tumšākas. Izvēlieties vērtības robežās no –5 EV (nepietiekama eksponēšana) līdz +5 EV (pāreksponēšana) ar 1/3 EV soli (tikai fotogrāfijas; video diapazons ir no –3 līdz + 3 EV). Parasti pozitīvas vērtības objektu padara gaišāku, bet negatīvas vērtības — tumšāku.

−1 EV

Bez ekspozīcijas kompensācijas

+1 EV

Lai izvēlētos ekspozīcijas kompensācijas vērtību, nospiediet E pogu un groziet galveno grozāmo komandu pārslēgu, līdz tiek parādīta vajadzīgā vērtība.

E poga

Galvenais grozāmais komandu pārslēgs

Vadības panelis

Pie citām vērtībām, izņemot ±0,0, atbrīvojot E pogu, kamera parāda E ikonu (video režīmā) vai E ikonu un ekspozīcijas indikatoru (fotogrāfiju režīmā). Ekspozīcijas kompensācijas pašreizējo vērtību var apstiprināt, nospiežot E pogu.

Ekrāns

Skatu meklētājs

Normālu ekspozīciju var atjaunot, iestatot ekspozīcijas kompensāciju ±0. Izslēdzot kameru, ekspozīcijas kompensācija netiek atiestatīta.

M režīms

M režīmā ekspozīcijas kompensācija ietekmē tikai ekspozīcijas indikatoru; aizvara ātrums un apertūras atvērums paliek nemainīgi (tomēr ISO jutība tiks automātiski pielāgota atbilstoši ekspozīcijas kompensācijas vērtībai, kas atlasīta, ja ir iespējota automātiskā ISO jutības vadība; 0 Automātiska ISO jutības vadība). Ekspozīcijas indikatoru un ekspozīcijas kompensācijas pašreizējo vērtību var parādīt, nospiežot E pogu.

Fotogrāfiju uzņemšana ar zibspuldzi

Ja tiek lietota papildu zibspuldze, ekspozīcijas kompensācija ietekmē gan zibspuldzes līmeni, gan ekspozīciju, mainot gan galvenā objekta, gan fona spilgtumu. Lai ekspozīcijas kompensācijas ietekmi ierobežotu tikai attiecībā uz fonu, var izmantot pielāgoto iestatījumu e3 (Exposure comp. for flash (Ekspozīcijas kompensācija zibspuldzei)).