Lai skatītu atskaņošanas opcijas, kameras izvēlnēs atlasiet D cilni.

Opcija

Skatīt arī

Izvēļņu noklusējuma iestatījumus skatīt sadaļā „Atskaņošanas izvēlnes noklusējuma iestatījumi” (0 Atskaņošanas izvēlnes noklusējuma iestatījumi).