DIGITĀLĀ KAMERA

Z 7_Z 6

Tiešsaistes rokasgrāmata

Meklēt rokasgrāmatas

Šai kamerai ir atjaunināta aparātprogrammatūra ar pievienotām funkcijām. Papildu informāciju skatiet nodaļā „Izmaiņas, kas veiktas, izmantojot programmaparatūras atjauninājumus”.

Jūsu izvēlei ir pieejamas trīs dažādas rokasgrāmatas.

Par šo rokasgrāmatu

Šī rokasgrāmata aplūko kameras programmaparatūras versiju 3.00 un jaunākas versijas.

Kameras aparātprogrammatūras jaunākā versija ir pieejama lejupielādei no Nikon lejupielāžu centra.

Šī rokasgrāmata ir paredzēta gan modelim Z 7, gan Z 6. Ilustrācijās parādīts modelis Z 7.

Simboli un apzīmējumi

Lai atvieglotu vajadzīgās informācijas meklēšanu, tiek izmantoti šādi simboli un apzīmējumi:

D Šī ikona apzīmē piezīmes; tā ir informācija, kas jāizlasa, iekams lietot šo izstrādājumu.
A Šī ikona apzīmē ieteikumus un papildu informāciju, kas jums var būt noderīga, lietojot šo izstrādājumu.
0 Šī ikona apzīmē norādes uz citām šīs rokasgrāmatas sadaļām.

Izvēļņu vienumi, opcijas un paziņojumi, kas parādās kameras displejos, ir atveidoti treknrakstā. Šajā rokasgrāmatā, runājot par kameras ekrānu un skatu meklētāju uzņemšanas laikā, tie tiek saukti „uzņemšanas displejs”; vairumā gadījumu ilustrācijās ir redzams ekrāns.

Šo kameru var lietot ar XQD un CFexpress B tipa atmiņas kartēm. Ja nav nepieciešams nošķirt vienu no otras, abu tipu kartes šajā rokasgrāmatā tiek sauktas par atmiņas kartēm.

Viedtālruņi un planšetdatori šajā rokasgrāmatā tiek saukti par viedierīcēm.

Kameras iestatījumi

Šajā rokasgrāmatā paskaidrojumi ir sniegti, pieņemot, ka tiek izmantoti noklusējuma iestatījumi.

A Jūsu drošībai

Iekams lietot kameru pirmo reizi, izlasiet drošības instrukcijas, kas sniegtas nodaļā „Jūsu drošībai” (0 Jūsu drošībai).

Satura rādītājs

Iepazīstiet kameru

Pirmie soļi

Fotografēšanas un atskaņošanas pamati

Pamata iestatījumi

Uzņemšanas vadības ierīces

i izvēlne

Vairāk par atskaņošanu

Izvēlnes pamācība

Savienojumi

Fotogrāfiju uzņemšana ar kamerai uzstādītu zibspuldzi

Fotogrāfiju uzņemšana ar tālvadības zibspuldzi

Traucējummeklēšana

Tehniskas piezīmes

Izmaiņas, kas veiktas, izmantojot programmaparatūras atjauninājumus