Uzņemot ar noklusējuma iestatījumiem, fotografēšanas režīma i izvēlnē tiek parādīti tālāk aprakstītie vienumi.

Set Picture Control (Iestatīt Picture Control)

Izvēlieties Picture Control atbilstoši objektam vai sižeta veidam.

Opcija Apraksts
n Auto (Automātiski) Kamera automātiski pielāgo nokrāsas un toņus, balstoties uz Picture Control opcijas Standard (Standarta) parametriem. Portretu objektu sejas krāsa izskatīsies maigāka, un tādi elementi kā lapotne un debesis āra skatos būs košāki nekā attēlos, kas uzņemti, izmantojot Picture Control opciju Standard (Standarta).
Q Standard (Standarta) Standarta apstrāde, lai iegūtu līdzsvarotu rezultātu. Ieteicama vairumam situāciju.
R Neutral (Neitrāls) Minimāla apstrāde dabīga rezultāta iegūšanai. Izvēlas fotogrāfijām, kas vēlāk tiks apstrādātas vai retušētas.
S Vivid (Košs) Attēlus uzlabo, lai iegūtu košas fotoizdrukas efektu. Izvēlas fotogrāfijām, kurās izceltas primārās krāsas.
T Monochrome (Vienkrāsains) Uzņemiet vienkrāsainas fotogrāfijas.
o Portrait (Portrets) Apstrādā portretus, piedodot ādai dabīgu tekstūru un izlīdzinātu kolorītu.
p Landscape (Ainava) Rada košas ainavas un pilsētas skatus.
q Flat (Bez korekcijas) Detaļas tiek saglabātas plašā toņu diapazonā no izgaismojumiem līdz ēnām. Izvēlas fotogrāfijām, kas vēlāk tiks intensīvi apstrādātas vai retušētas.
k01–k20 Creative Picture Control (Radoša Picture Control) Izvēlieties no tālāk norādītajiem Picture Control iestatījumiem; katrs no tiem ir unikāla nokrāsas, toņa, piesātinājuma un citu iestatījumu kombinācija, kas ir noregulēti konkrēta efekta iegūšanai: Dream (Sapnis), Morning (Rīts), Pop, Sunday (Svētdiena), Somber (Drūms), Dramatic (Dramatisks), Silence (Klusums), Bleached (Izbalināts), Melancholic (Melanholisks), Pure (Tīrs), Denim (Raupjš), Toy (Rotaļlieta), Sepia (Sēpija), Blue (Zils), Red (Sarkans), Pink (Sārts), Charcoal (Ogles zīmulis), Graphite (Grafīts), Binary (Binārs) un Carbon (Ogle).

Lai skatītu Picture Control iestatījumus, iezīmējiet Picture Control un nospiediet 3. Iestatījumu izmaiņas var priekšskatīt displejā (0 Picture Controls izmainīšana).

Uzņemšanas laikā pašreizējā Picture Control ir norādīta displejā ar ikonu.

Picture Controls izmainīšana

Picture Controls var mainīt, pielāgojot tās sižetam vai fotogrāfa radošajai iecerei. i izvēlnē iezīmējiet vienumu Set Picture Control (Iestatīt Picture Control) un nospiediet J, lai parādītu Picture Control sarakstu; pēc tam iezīmējiet Picture Control un nospiediet 3, lai parādītu Picture Control iestatījumus. Nospiediet 1 vai 3, lai iezīmētu vēlamo iestatījumu, un nospiediet 4 vai 2, lai izvēlētos vērtību ar 1 vienības soli, vai groziet grozāmo apakškomandu pārslēgu, lai izvēlētos vērtību ar 0,25 vienību soli (pieejamās opcijas mainās atkarībā no atlasītās Picture Control). Noklusējuma iestatījumus var atjaunot, nospiežot O pogu.

Kad iestatījumi ir noregulēti atbilstoši jūsu vēlmēm, nospiediet J, lai piemērotu izmaiņas un atgrieztos i izvēlnē. Picture Controls, kurām ir mainīti noklusējuma iestatījumi, tiek norādītas ar zvaigznīti („U”).

Iepriekšējie iestatījumi

Indikators j zem vērtību displeja Picture Control iestatījumu izvēlnē norāda iestatījuma iepriekšējo vērtību.

„A” (Automātiski)

Atlasot dažiem iestatījumiem pieejamo opciju A (automātiski), kamera automātiski regulē attiecīgo iestatījumu. Rezultāti mainās atkarībā no ekspozīcijas un objekta novietojuma kadrā.

Picture Control „n Auto” (Automātiski)

Ja vienumam Set Picture Control (Iestatīt Picture Control) ir atlasīta opcija n Auto (Automātiski), iestatījumus var regulēt robežās no A−2 līdz A+2.

Ir pieejami šādi iestatījumi:

Opcija Apraksts
Effect level (Efekta līmenis) Samazina vai pastiprina Creative Picture Control (Radoša Picture Control) efektu.
Ātra asuma palielināšana

Ātri noregulējiet sabalansētus iestatījumu Sharpening (Asuma palielināšana), Mid-range sharpening (Asuma palielināšana vidējā attālumā) un Clarity (Dzidrums) līmeņus. Jūs varat arī individuāli regulēt šādus parametrus:

 • Sharpening (Asuma palielināšana): kontrolē detaļu un kontūru asumu.
 • Mid-range sharpening (Vidējā diapazona asuma palielināšana): regulē asumu atbilstoši modeļu un līniju smalkumam vidējos toņos, kurus ietekmē opcijas Sharpening (Asuma palielināšana) un Clarity (Dzidrums).
 • Clarity (Dzidrums): regulē vispārējo asumu un biezāku kontūru asumu, neietekmējot spilgtumu vai dinamisko diapazonu.
  Sharpening (Asuma palielināšana)
Mid-range sharpening (Vidējā diapazona asuma palielināšana)
Clarity (Dzidrums)
Contrast (Kontrasts) Regulējiet kontrastu.
Brightness (Spilgtums) Pastipriniet vai samaziniet spilgtumu, izvairoties no detaļu neskaidrības gaišajos apgabalos un noēnotos apgabalos.
Saturation (Piesātinājums) Kontrolējiet krāsu košumu.
Hue (Nokrāsa) Pielāgojiet nokrāsu.
Filter effects (Filtru efekti) Vienkrāsainos attēlos simulējiet krāsu filtru efektu.
Toning (Tonēšana) Izvēlieties toni, kas tiks izmantots vienkrāsainos attēlos. Nospiežot 3, kad atlasītā opcija nav B&W (melnbalts), tiek parādītas piesātinājuma opcijas.
Toning (Tonēšana) (radoša Picture Control) Regulējiet krāsu nianses, kas tiek izmantotas radošajās Picture Control.

Filtru efekti

Izvēlieties šādas opcijas:

Režīms Iestatījums
Y (dzeltenais) Šīs opcijas uzlabo kontrastu, un tās var izmantot, lai ainavu fotogrāfijās mazinātu debesu spilgtumu. Oranžais dod lielāku kontrastu nekā dzeltenais; sarkanais dod lielāku kontrastu nekā oranžais.
O (oranžais)
R (sarkanais)
G (zaļais) Zaļais filtrs mīkstina ādas toņus, un to var izmantot portretiem.

White balance (Baltā balanss)

Noregulējiet baltā balansu (sīkāku informāciju skatiet sadaļā „Baltā balanss”, 0 Baltā balanss).

Opcija
4 Auto (Automātiski)
  Keep white (reduce warm colors) (Saglabāt balto (samazināt siltās krāsas))
Keep overall atmosphere (Saglabāt vispārējo atmosfēru)
Keep warm lighting colors (Saglabāt siltās apgaismojuma krāsas)
D Natural light auto (Automātiskā dabiskā gaisma)
H Direct sunlight (Tieša saules gaisma)
G Cloudy (Mākoņains)
M Shade (Ēna)
J Incandescent (Kvēlspuldze)
I Fluorescent (Fluorescējošs)
  Sodium-vapor lamps (Nātrija tvaiku spuldzes)
Warm-white fluorescent (Silti balts fluorescējošs)
White fluorescent (Balts fluorescējošs)
Cool-white fluorescent (Vēsi balts fluorescējošs)
Day white fluorescent (Dienasgaismas balts fluorescējošs)
Daylight fluorescent (Dienasgaismas fluorescējošs)
High temp. mercury-vapor (Augstas temperatūras dzīvsudraba tvaiku)
5 Flash (Zibspuldze)
K Choose color temperature (Izvēlēties krāsu temperatūru)
L Preset manual (Manuāls iepriekšējs iestatījums)

Nospiežot 3, kad iezīmēts vienums Auto (Automātiski) vai Fluorescent (Fluorescējošs), tiek parādītas iezīmētā vienuma apakšopcijas.

Pašreizējā baltā balansa opcija uzņemšanas laikā ir norādīta displejā ar ikonu.

Baltā balansa precīza ieregulēšana

Atlasot i izvēlnes vienumu White balance (Baltā balanss), tiek parādīts baltā balansa opciju saraksts. Ja iezīmētā opcija nav Choose color temperature (Izvēlēties krāsu temperatūru), precīzās ieregulēšanas opcijas var parādīt, nospiežot 3. Jebkādas precīzās ieregulēšanas opciju izmaiņas var apskatīt displejā.

G Pastiprināt zaļo krāsu
B Pastiprināt zilo krāsu
A Pastiprināt dzintara krāsu
M Pastiprināt fuksīna krāsu

Lai regulētu baltā balansu, pieskarieties displejā esošajām bultiņām vai izmantojiet kursortaustiņu. Nospiediet J, lai saglabātu iestatījumus un atgrieztos i izvēlnē.

Zvaigznīte („U”) uzņemšanas displejā līdzās baltā balansa ikonai norāda, ka precīzā ieregulēšana darbojas.

Krāsu temperatūras izvēlēšanās

Atlasot i izvēlnes vienumu White balance (Baltā balanss), tiek parādīts baltā balansa opciju saraksts. Ja ir iezīmēta opcija Choose color temperature (Izvēlēties krāsu temperatūru), nospiežot 3, var apskatīt krāsu temperatūras opcijas.

A (dzintara) – B (zilās) krāsas ass vērtība

G (zaļās) – M (fuksīna) krāsas ass vērtība

Nospiediet 4 vai 2, lai iezīmētu ciparus uz A (dzintara) – B (zilās) krāsas vai G (zaļās) – M (fuksīna) krāsas ass, un nospiediet 1 vai 3, lai tos mainītu. Nospiediet J, lai saglabātu iestatījumus un atgrieztos i izvēlnē. Ja G (zaļās) – M (fuksīna) krāsas asij atlasītā vērtība nav nulle, līdzās baltā balansa ikonai tiks parādīta zvaigznīte („U”).

Izvēlēties krāsu temperatūru

Ņemiet vērā, ka fluorescējošā apgaismojumā vēlamie rezultāti netiks iegūti. Iestatījumu I (Fluorescent (Fluorescējošs)) izvēlieties fluorescējošas gaismas avotiem. Citiem gaismas avotiem veiciet izmēģinājuma uzņēmumu, lai noteiktu, vai atlasītā vērtība ir piemērota.

Manuāls iepriekšējs iestatījums

Manuālu iepriekšēju iestatījumu funkciju izmanto, lai ierakstītu un izsauktu līdz sešiem pielāgotiem baltā balansa iestatījumiem uzņemšanai jauktā apgaismojumā vai lai kompensētu apgaismojumu, ko nodrošina gaismas avoti ar spēcīgām krāsu niansēm. Lai izmērītu manuāla iepriekšēja iestatījuma baltā balansa vērtību, veiciet tālāk aprakstītās darbības.

 1. Parādiet baltā balansa iepriekšējus iestatījumus.

  i izvēlnes baltā balansa displejā iezīmējiet vienumu Preset manual (Manuāls iepriekšējs iestatījums) un nospiediet 3, lai parādītu baltā balansa iepriekšēju iestatījumu sarakstu.

 2. Atlasiet iepriekšēju iestatījumu.

  Iezīmējiet vēlamo baltā balansa iepriekšēju iestatījumu (d-1 līdz d-6) un nospiediet J, lai atlasītu iezīmēto iepriekšēju iestatījumu un atgrieztos i izvēlnē.

  Aizsargāti iepriekšēji iestatījumi

  Ar g norādītie iepriekšēji iestatījumi ir aizsargāti, un tos nevar mainīt.

 3. Atlasiet tiešā mērījuma režīmu.

  i izvēlnē iezīmējiet vienumu White balance (Baltā balanss) un turiet nospiestu J, līdz uzņemšanas displejā un vadības panelī sāk mirgot L ikonas un atlasītajā fokusa punktā tiek parādīts baltā balansa mērķis (r).

 4. Izmēriet baltā balansu.

  Lai izmērītu baltā balansu, pieskarieties baltam vai pelēkam priekšmetam, vai izmantojiet kursortaustiņu, lai pozicionētu r uz balta vai pelēka displeja apgabala, un nospiediet J, vai arī nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu (ņemiet vērā, ka r nevar pārvietot, ja ir pievienota papildu zibspuldze; šādā gadījumā baltā balanss būs jāmēra, izmantojot kadra centrā pozicionētu pelēku vai baltu priekšmetu).

  Ja kamera nespēj izmērīt baltā balansu, tiks parādīts paziņojums. Mēģiniet vēlreiz izmērīt baltā balansu, izmantojot citu mērķi.

 5. Izejiet no tiešo mērījumu režīma.

  Lai izietu no tiešo mērījumu režīma, nospiediet i pogu.

Manuāli iepriekš iestatīta baltā balansa mērīšana

Manuāli iepriekš iestatītu baltā balansu nevar izmērīt, kamēr norisinās uzņemšana, izmantojot HDR vai daudzkārtēju ekspozīciju.

Tiešās mērīšanas režīms

Ja pielāgotajam iestatījumam c3 (Power off delay (Izslēgšanas aizture)) > Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas taimeris) iestatītajā laika periodā netiks veiktas nekādas darbības, tiešo mērījumu režīms tiks izbeigts.

Iepriekšēju iestatījumu vadība

Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes vienumu secību White balance (Baltā balanss) > Preset manual (Manuāls iepriekšējs iestatījums) var izmantot, lai kopētu baltā balansu no esošas fotogrāfijas uz atlasīto iepriekšēju iestatījumu, lai pievienotu komentārus vai aizsargātu iepriekšēju iestatījumu.

Manuāls iepriekšējs iestatījums iepriekšēja iestatījuma atlasīšana

Lai atlasītu iepriekšēju iestatījumu, fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnē izpildiet vienumus secību White balance (Baltā balanss) > Preset manual (Manuāls iepriekšējs iestatījums), pēc tam iezīmējiet iepriekšēju iestatījumu un nospiediet J. Ja atlasītajam iepriekšējam iestatījumam pašlaik nav piešķirta nekāda vērtība, baltā balanss tiks iestatīts uz 5200 K — tāpat kā Direct sunlight (Tieša saules gaisma).

Image quality (Attēla kvalitāte)

Izvēlieties fotogrāfiju faila formātu.

Opcija Apraksts
NEF (RAW) + JPEG finem
(NEF (RAW) + JPEG augstam)m
Ieraksta divus katras fotogrāfijas eksemplārus: NEF (RAW) attēlu un tā JPEG kopiju. Atskaņošanas laikā tiek parādīta tikai JPEG kopija, taču, izdzēšot JPEG kopiju, tiks izdzēsts arī NEF (RAW) attēls. NEF (RAW) attēlus var apskatīt, tikai izmantojot datoru.
NEF (RAW) + JPEG fine
(NEF (RAW) + JPEG augsta)
NEF (RAW) + JPEG normalm
(NEF (RAW) + JPEG normālam)m
NEF (RAW) + JPEG normal
(NEF (RAW) + JPEG normāla)
NEF (RAW) + JPEG basicm
(NEF (RAW) + JPEG pamatam)m
NEF (RAW) + JPEG basic
(NEF (RAW) + JPEG pamata)
NEF (RAW) Ierakstiet NEF (RAW) formāta fotogrāfijas.
JPEG finem (JPEG augstam)m Ieraksta fotoattēlus JPEG formātā. Kompresija palielinās, un faila lielums samazinās līdz ar kvalitāti no „augstas” līdz „normālai” un „pamata”. Izvēlieties opcijas ar m, lai iegūtu maksimālo kvalitāti, un opcijas bez m, lai nodrošinātu, ka attēliem ir vairāk vai mazāk vienāds izmērs.
JPEG fine (JPEG augsta)
JPEG normalm (JPEG normālam)m
JPEG normal (JPEG normāla kvalitāte)
JPEG basicm (JPEG pamatam)m
JPEG basic (JPEG pamata)
TIFF (RGB) Ierakstiet fotogrāfijas nekompresētā TIFF-RGB formātā ar 8 bitu dziļumu katram kanālam (24 bitu krāsas).

Uzņemšanas laikā displejā tiek parādīta pašlaik atlasītā opcija.

NEF (RAW)

 • NEF (RAW) failu paplašinājums ir „*.nef”.
 • NEF (RAW) attēlu konvertēšanu citos viegli pārnesamos formātos, piemēram, JPEG formātā, sauc „NEF (RAW) processing” (NEF (RAW) apstrāde). Šajā procesā var brīvi regulēt Picture Controls un iestatījumus, piemēram, ekspozīcijas kompensāciju un baltā balansu.
 • Pašus RAW datus NEF (RAW) apstrāde neietekmē un to kvalitāte paliks nemainīga pat tad, ja attēli tiek apstrādāti daudzas reizes, izmantojot dažādus iestatījumus.
 • NEF (RAW) apstrādi var veikt kamerā, izmantojot retušēšanas izvēlnes vienumu NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apstrāde), vai datorā, izmantojot Nikon NX Studio programmatūru. NX Studio pieejama bez maksas Nikon lejupielāžu centrā.

Image size (Attēla izmērs)

Izvēlieties, ar kādu izmēru tiks ierakstītas fotogrāfijas.

Opcija Apraksts
NEF (RAW) Large (Liels) Izvēlieties izmēru fotogrāfijām, kas tiks ierakstītas NEF (RAW) formātā. Opcija NEF (RAW) ir pieejama tikai tad, ja attēla kvalitātei ir atlasīta opcija NEF (RAW).
Medium (Vidējs)
Small (Mazs)
JPEG/TIFF Large (Liels) Izvēlieties izmēru fotogrāfijām, kas tiks ierakstītas JPEG vai TIFF formātā.
Medium (Vidējs)
Small (Mazs)

Uzņemšanas laikā displejā tiek parādīta pašlaik atlasītā opcija.

Fotogrāfiju fiziskie izmēri pikseļos atšķiras atkarībā no opcijas, kas atlasīta vienumam Choose image area (Izvēlēties attēla apgabalu).

Z 7:

  Attēla izmērs
Large (Liels) Medium (Vidējs) Small (Mazs)
Attēla apgabals FX (36 × 24) 8256 × 5504 6192 × 4128 4128 × 2752
DX (24 × 16) 5408 × 3600 4048 × 2696 2704 × 1800
5 : 4 (30 × 24) 6880 × 5504 5152 × 4120 3440 × 2752
1 : 1 (24 × 24) 5504 × 5504 4128 × 4128 2752 × 2752
16 : 9 (36 × 20) 8256 × 4640 6192 × 3480 4128 × 2320

Z 6:

  Attēla izmērs
Large (Liels) Medium (Vidējs) Small (Mazs)
Attēla apgabals FX (36 × 24) 6048 × 4024 4528 × 3016 3024 × 2016
DX (24 × 16) 3936 × 2624 2944 × 1968 1968 × 1312
1 : 1 (24 × 24) 4016 × 4016 3008 × 3008 2000 × 2000
16 : 9 (36 × 20) 6048 × 3400 4528 × 2544 3024 × 1696

Flash mode (Zibspuldzes režīms)

Izvēlieties zibspuldzes režīmu, kas tiks izmantots, uzņemot ar papildu zibspuldzēm (0 Zibspuldzes režīmi). Pieejamās opcijas ir atkarīgas no režīma, kas atlasīts ar grozāmo režīmu pārslēgu.

Opcija Pieejams
I Fill flash (Piespiedu zibspuldze) b, P, S, A, M
J Red-eye reduction (Sarkano acu efekta samazināšana)
K Slow sync + red-eye (Lēna sinhronizācija + sarkano acu efekta samazināšana) P, A
L Slow sync (Lēna sinhronizācija)
M Rear-curtain sync (Aizmugurējā aizkara sinhronizācija) P, S, A, M
s Flash off (Zibspuldze izslēgta) b, P, S, A, M

Uzņemšanas laikā displejā tiek parādīta pašlaik atlasītā opcija.

Metering (Mērīšana)

Mērīšana nosaka, kā kamera iestata ekspozīciju. Pieejamas šādas opcijas:

Opcija Apraksts
L Matrix metering
(Matricas mērīšana)
Kamera mēra plašu kadra apgabalu un iestata ekspozīciju atbilstoši toņu izplatībai, krāsām, kompozīcijai un attālumam, nodrošinot rezultātu, kas ir tuvu tam, ko cilvēks redz ar neapbruņotu aci.
M Center-weighted metering (Centra svērtā mērīšana) Kamera mēra visu kadru, bet lielāko svaru piešķir apgabalam kadra centrā, kura izmēru var izvēlēties, izmantojot pielāgoto iestatījumu b3 (Center-weighted area (Centra vidējais apgabals)). Tas ir klasisks mērījums portretiem un ir ieteicams arī, ja izmantojat filtrus ar ekspozīcijas koeficientu (filtra koeficientu), kas lielāks par 1×.
N Spot metering (Punkta mērīšana) Kamera mēra 4 mm apli (atbilst apmēram 1,5 % kadra laukuma), kas centrēts pašreizējā fokusa punktā, tādējādi ļaujot veikt mērīšanu objektiem, kas neatrodas centrā (ja ir aktīvs automātiskais apgabala AF, kamera tā vietā mērīs centra fokusa punktu). Punkta mērīšana nodrošina to, ka objekts būs pareizi eksponēts, pat ja fons ir daudz spilgtāks vai tumšāks.
t Highlightweighted
metering (Gaišo apgabalu ekspozīcijas
mērīšana)
Kamera piešķir lielāko svaru gaišajiem apgabaliem. Šo opciju izmanto, lai samazinātu detaļu neskaidrību gaišajos apgabalos, piemēram, fotografējot uz skatuves ar prožektoriem apgaismotus izpildītājus.

Uzņemšanas laikā displejā tiek parādīta pašlaik atlasītā opcija.

Wi-Fi connection (Wi-Fi savienojums)

Iespējojiet vai atspējojiet Wi-Fi. Iespējojiet Wi-Fi, lai izveidotu bezvadu savienojumus ar datoriem vai starp kameru un viedtālruņiem vai planšetdatoriem (viedierīcēm), kurās tiek darbināta SnapBridge lietotne.

Kad ir iespējota Wi-Fi funkcionalitāte, kamera parāda Wi-Fi ikonu.

Lai izslēgtu Wi-Fi, i izvēlnē iezīmējiet vienumu Wi-Fi connection (Wi-Fi savienojums) un nospiediet J. Ja Wi-Fi pašlaik ir aktivizēts, tiks parādīta uzvedne Close Wi-Fi connection (Izbeigt Wi-Fi savienojumu); nospiediet J, lai izbeigtu savienojumu.

Bezvadu savienojumi

Informāciju par bezvadu savienojumu ar datoriem vai viedierīcēm ierīkošanu skatiet Tīkla pamācībā, kas pieejama Nikon lejupielāžu centrā:

Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/lv/products/492/Z_7.html

Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/lv/products/493/Z_6.html

Plašāka informācija par SnapBridge lietošanu ir pieejama, izmantojot lietotnes tiešsaistes palīdzību.

Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting)

Aktīvā D-Lighting ļauj saglabāt detaļas izgaismotās un noēnotās vietās, veidojot fotogrāfijas ar dabisku kontrastu. Izmantojiet ļoti kontrastainiem sižetiem, piemēram, fotografējot spilgti izgaismotu ainavu caur durvīm vai logu vai saulainā dienā uzņemot noēnotu objektu attēlus. Visefektīvāk tā darbojas kopā ar matricas mērīšanu.

Izslēgts

Y Auto (Automātiski)

Opcija Apraksts
Y Auto (Automātiski) Kamera, reaģējot uz fotografēšanas apstākļiem, Aktīvo D-Lighting regulē automātiski (tomēr M režīmā Y Auto (Automātiski) ir līdzvērtīgs iestatījumam Q Normal (Normāls)).
Z Extra high (Ļoti augsts) Izvēlieties Aktīvās D-Lighting apjomu, ko nodrošina opcijas Z Extra high (Ļoti augsts), P High (Augsts), Q Normal (Normāls), un R Low (Zems).
P High (Augsts)
Q Normal (Normāls)
R Low (Zems)
c Off (Izslēgts) Aktīvā D-Lighting izslēgta.

Uzņemšanas laikā displejā tiek parādīta pašlaik atlasītā opcija.

Aktīvā D-Lighting

Fotogrāfijās, kas uzņemtas, izmantojot Aktīvo D-Lighting, var parādīties trokšņi (brīvi izvietoti, spilgti pikseļi, aizmiglojums vai svītras). Dažiem objektiem var būt nevienmērīgs ēnojums. Aktīvā D-Lighting netiek piemērota pie augstām ISO jutības vērtībām (Hi 0,3 – Hi 2), tostarp pie augstām jutības vērtībām, kas atlasītas, izmantojot automātisko ISO jutības vadību.

Atbrīvošanas režīms (Atbrīvošanas režīms)

Izvēlieties darbību, kas tiks veikta, kad aizvara atbrīvošanas poga tiek nospiesta līdz galam. Plašāku informāciju skatiet sadaļā „c/E (atbrīvošanas režīma/automātiskā taimera) poga” (0 c/E (atbrīvošanas režīma/automātiskā taimera) poga).

Opcija
U Single frame (Viens kadrs)
V Continuous L (Pastāvīgs (mazs))
W Continuous H (Pastāvīgs (liels))
X Pastāvīgs (liels) (paplašināts)
E Self-timer (Automātiskais taimeris)

Ja ir iezīmēts vienums Continuous L (Pastāvīgs (mazs)) vai Self-timer (Automātiskais taimeris), nospiežot 3, var parādīt papildu opcijas.

Nospiežot 3, kad ir iezīmēts vienums Continuous L (Pastāvīgs (mazs)), tiek parādītas kadru uzņemšanas ātruma opcijas.

Nospiežot 3, kad ir iezīmēts vienums Self-timer (Automātiskais taimeris), tiek parādītas aizvara atbrīvošanas aizturēšanas opcijas un uzņemto uzņēmumu skaits brīdī, kad beidzas taimera laiks.

Pašreizējais atbrīvošanas režīms uzņemšanas displejā un vadības panelī tiek parādīts ar ikonām.

Vibration reduction (Vibrāciju samazināšana)

Atlasiet, vai tiks iespējota vibrāciju samazināšana. Pieejamās opcijas mainās atkarībā no objektīva.

Opcija Apraksts
C On (Ieslēgts) Atlasiet uzlabotai vibrāciju samazināšanai, fotografējot statiskus objektus.
Normal (Normāls)
D Sport (Sports) Izvēlieties, fotografējot sportistus un citus objektus, kas pārvietojas strauji un neprognozējami.
E Off (Izslēgts) Vibrāciju samazināšana izslēgta.

Uzņemšanas laikā opcijas, izņemot Off (Izslēgts), displejā tiek parādītas ar ikonu.

Vibrāciju samazināšana

Ar dažiem objektīviem var nebūt pieejama opcija Vibration reduction (Vibrāciju samazināšana). Lietojot vibrāciju samazināšanas funkciju, iekams fotografēt, pagaidiet, līdz displejā redzamais attēls ir stabilizējies. Uzņemot ar dažiem objektīviem, displejā redzamais attēls pēc aizvara atbrīvošanas var arī nošūpoties; tas ir normāli un neliecina par darbības traucējumiem.

Panorāmas uzņēmumiem ieteicamās opcijas ir Sport (Sports) vai On (Ieslēgts). Režīmos Sport (Sports), Normal (Normāls) un On (Ieslēgts) vibrāciju samazināšana tiek piemērota tām kustībām, kas neveido panoramēšanas kustību (ja kamera tiek panoramēta, piemēram, horizontāli, vibrāciju samazināšana tiks piemērota tikai vertikālai drebēšanai).

Lai novērstu neparedzētus rezultātus, ja kamera ir uzstādīta uz trijkāja, atlasiet opciju Off (Izslēgts). Ņemiet vērā, ka VR objektīvu iestatījumi var atšķirties; plašāku formāciju skatiet objektīva rokasgrāmatā. Opcijas Normal (Normāls), Sport (Sports) vai On (Ieslēgts) ieteicams izmantot, ja nav nostiprināta trijkāja galva, vai kamera ir uzstādīta uz monopoda.

AF-area mode (AF apgabala režīms)

AF apgabala režīms kontrolē, kā kamera atlasa fokusa punktu autofokusam. Plašāku informāciju skatiet sadaļā „AF apgabala režīms” (0 AF apgabala režīms).

Opcija
3 Pinpoint AF (Punktveida AF)
d Single-point AF (Viena punkta AF)
e Dynamic-area AF (Dinamiskā apgabala AF)
f Wide-area AF (S) (Plata apgabala AF (S))
g Wide-area AF (L) (Plata apgabala AF (L))
h Auto-area AF (Automātiskais apgabala AF)

Uzņemšanas laikā pašlaik atlasītā opcija displejā tiek parādīta ar ikonu.

Focus mode (Fokusa režīms)

Fokusa režīms kontrolē, kā kamera fokusējas. Papildu informāciju skatiet sadaļā „Fokusa režīma izvēlēšanās” (0 Fokusa režīma izvēlēšanās).

Opcija
AF-S Single AF (Viens AF)
AF-C Continuous AF (Nepārtraukts AF)
MF Manual focus (Manuālais fokuss)

Uzņemšanas laikā pašlaik atlasītā opcija displejā tiek parādīta ar ikonu.