Lai skatītu video uzņemšanas izvēlni, kameras izvēlnēs atlasiet 1 cilni.

Opcija

Skatīt arī

Izvēļņu noklusējuma iestatījumus skatīt sadaļā „Video uzņemšanas izvēlnes noklusējuma iestatījumi” (0 Video uzņemšanas izvēlnes noklusējuma iestatījumi).