Kamera var parādīt zibspuldzes informāciju zibspuldzēm SB-5000 un SB-500, ja tās ir uzstādītas kameras piederumu pieslēgvietā un konfigurētas kā galvenās zibspuldzes optiskam AWL, kā arī parādīt informāciju tālvadības zibspuldzēm, ja tās tiek vadītas ar radio AWL, izmantojot ierīci WR-R10. Zibspuldzes informāciju var apskatīt kameras displejā, fotogrāfiju uzņemšanas režīmā nospiežot pogu DISP (0 DISP poga). Informācijas displejs mainās atkarībā no zibspuldzes vadības režīma.

Grupas zibspuldze

1 Zibspuldzes gatavības indikators 1
2

Remote flash control (Tālvadības zibspuldzes vadība)

FP indikators

3 Tālvadības zibspuldzes vadības režīms 2
4

Grupas zibspuldzes vadības režīms 3

Grupas zibspuldzes režīms

Zibspuldzes līmenis (jauda)/zibspuldzes kompensācija

5 Kanāls 2
6 Saiknes režīms 4

Tiek parādīts radio AWL režīmā, kad visas zibspuldzes ir gatavas.

Optiskais AWL tiek norādīts ar Y, radio AWL tiek norādīts ar Z, apvienots optiskais un radio AWL tiek norādīts ar Y un Z. Apvienota optiskā un radio AWL optiskais AWL kanāls tiek parādīts tikai tad, ja kā galvenā zibspuldze tiek izmantota zibspuldze SB-500.

Ja tiek izmantots apvienotais optiskais un radio AWL, ikonas tiek parādītas katrai grupai.

Tiek parādīts tikai tad, ja tiek izmantots radio AWL vai apvienotais optiskais un radio AWL.

Ātrā bezvadu vadība

1 Zibspuldzes gatavības indikators 1
2

Remote flash control (Tālvadības zibspuldzes vadība)

FP indikators

3 Tālvadības zibspuldzes vadības režīms 2
4 A : B attiecība
5 Zibspuldzes kompensācija
6 C grupas zibspuldzes vadības režīms un zibspuldzes līmenis (jauda)
7 Kanāls 2
8 Saiknes režīms 3

Tiek parādīts radio AWL režīmā, kad visas zibspuldzes ir gatavas.

Optiskais AWL tiek norādīts ar Y, radio AWL tiek norādīts ar Z, apvienots optiskais un radio AWL tiek norādīts ar Y un Z. Apvienota optiskā un radio AWL optiskais AWL kanāls tiek parādīts tikai tad, ja kā galvenā zibspuldze tiek izmantota zibspuldze SB-500.

Tiek parādīts tikai tad, ja tiek izmantots radio AWL vai apvienotais optiskais un radio AWL.

Tālvadāma atkārtošana

1 Zibspuldzes gatavības indikators 1
2 Remote flash control (Tālvadības zibspuldzes vadība)
3 Zibspuldzes līmenis (jauda)
4 Tālvadības zibspuldzes vadības režīms 2
5

Izstarojumu skaits (reizes)

Frekvence

6 Grupas statuss (iespējots/atspējots)
7 Kanāls 2
8 Saiknes režīms 3

Tiek parādīts radio AWL režīmā, kad visas zibspuldzes ir gatavas.

Optiskais AWL tiek norādīts ar Y, radio AWL tiek norādīts ar Z, apvienots optiskais un radio AWL tiek norādīts ar Y un Z. Apvienota optiskā un radio AWL optiskais AWL kanāls tiek parādīts tikai tad, ja kā galvenā zibspuldze tiek izmantota zibspuldze SB-500.

Tiek parādīts tikai tad, ja tiek izmantots radio AWL vai apvienotais optiskais un radio AWL.

Zibspuldzes informācija un kameras iestatījumi

Zibspuldzes informācijas displejā tiek parādīti atlasītie kameras iestatījumi, tostarp uzņemšanas režīms, aizvara ātrums, apertūras atvērums un ISO jutība.

Zibspuldzes iestatījumu mainīšana

Zibspuldzes iestatījumus var mainīt, nospiežot zibspuldzes informācijas displejā i pogu. Pieejamās opcijas mainās atkarībā no zibspuldzes un atlasītajiem iestatījumiem. Jūs varat veikt arī zibspuldzes izmēģinājumu.