Uzziniet, kā saglabāt, tīrīt un rūpēties par kameru.

Uzglabāšana

Ja kamera ilgāku laiku netiek izmantota, izņemiet akumulatoru, uzlieciet kontakta vāku paredzētajā vietā un uzglabājiet vēsā un sausā vietā. Lai nepieļautu aprasošanu vai pelējuma veidošanos, glabājiet kameru sausā, labi vēdināmā vietā. Neuzglabājiet kameru kopā ar ligroīna vai kampara pretkožu bumbiņām vai vietās:

 • kur ir slikta ventilācija vai kur mitruma līmenis ir lielāks par 60 %;
 • kas atrodas blakus iekārtām, kuras rada stiprus elektromagnētiskos laukus, piemēram, televizoriem vai radio aparātiem, vai
 • kur temperatūra ir augstāka par 50 °C vai zemāka par –10 °C.

Tīrīšana

Neizmantojiet spirtu, šķīdinātājus un citas gaistošas ķīmiskas vielas.

 • Kameras korpuss: izmantojiet pūtēju, lai notīrītu netīrumus un plūksnas, pēc tam noslaukiet ar mīkstu, sausu drānu. Ja kamera ir izmantota pludmalē vai jūras krastā, noslaukiet smiltis vai sāli ar destilētā ūdenī viegli samitrinātu drānu un kārtīgi nosusiniet. Svarīgi: netīrumi vai citi svešķermeņi kameras iekšpusē var radīt bojājumus, uz kuriem netiek attiecināta garantija.
 • Objektīvi, skatu meklētājs: stikla virsmas var viegli sabojāt. Notīriet netīrumus un plūksnas ar pūtēju. Ja izmantojat aerosola pūtēju, turiet aerosolu vertikāli, lai neļautu iztecēt šķidrumam. Lai notīrītu pirkstu nospiedumus vai citus traipus, uzlieciet nedaudz objektīva tīrītāja uz mīkstas drānas un uzmanīgi notīriet.
 • Ekrāns: Notīriet netīrumus un plūksnas ar pūtēju. Tīrot pirkstu nospiedumus un citus traipus, viegli noslaukiet virsmu ar mīkstu drānu vai zamšādu. Nelietojiet spēku, jo tas var radīt bojājumus vai darbības traucējumus.

Attēla sensora tīrīšana

Ja ir aizdomas, ka uz attēla sensora esošie netīrumi vai putekļi parādās fotogrāfijās, varat notīrīt sensoru, izmantojot iestatīšanas izvēlnes opciju Clean image sensor (Notīrīt attēla sensoru). Sensoru var notīrīt jebkurā laikā, izmantojot opciju Clean now (Notīrīt tagad), vai arī tīrīšanu var veikt automātiski, kad kamera tiek izslēgta. Ja attēla sensora tīrīšana neatrisina problēmu, sazinieties ar Nikon pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi.

Clean now (Tīrīt tagad)

Turot kameru ar pamatni uz leju, atlasiet iestatīšanas izvēlnes vienumu Clean image sensor (Notīrīt attēla sensoru), pēc tam iezīmējiet vienumu Clean now (Tīrīt tagad) un nospiediet J. Kamera pārbaudīs un notīrīs attēla sensoru. Kamēr nav pabeigta tīrīšana, nevar veikt nekādas citas darbības; neizņemiet un neatvienojiet barošanas avotu, kamēr tīrīšana nav pabeigta un līdz tiek parādīta iestatīšanas izvēlne.

Attēla sensora tīrīšana

Kameras vadības ierīču darbināšana izslēgšanas laikā pārtrauc attēla sensora tīrīšanu.

Ja attēla sensora tīrīšana tiek veikta vairākas reizes pēc kārtas, attēla sensora tīrīšana var tikt uz laiku atspējota, lai aizsargātu kameras iekšējo shēmu. Pēc īsa pārtraukuma tīrīšanu var veikt atkārtoti.

Automatic cleaning (Automātiska tīrīšana)

Izvēlieties kādu no tālāk norādītajām opcijām:

6 Clean at shutdown (Tīrīt izslēdzot) Attēla sensors tiek automātiski notīrīts ikreiz, kad kamera tiek izslēgta.
  Cleaning off (Tīrīšana izslēgta) Automātiskā attēla sensora tīrīšana izslēgta.
 1. Atlasiet opciju Automatic cleaning (Automātiskā tīrīšana).

  Atveriet izvēlni Clean image sensor (Tīrīt attēla sensoru), kā aprakstīts sadaļā „Tīrīt tagad” (0 Clean now (Tīrīt tagad)). Iezīmējiet opciju Automatic cleaning (Automātiskā tīrīšana) un nospiediet 2.

 2. Atlasiet opciju.

  Iezīmējiet opciju un nospiediet J.

Manuālā tīrīšana

Ja svešķermeni no attēla sensora nevar noņemt, izmantojot attēla sensora tīrīšanas funkciju, sensoru var notīrīt manuāli, kā aprakstīts tālāk. Tomēr ņemiet vērā, ka sensors ir ļoti trausls un to ļoti viegli var sabojāt; ieteicams manuālo tīrīšanu uzticēt tikai Nikon pilnvarotam tehniskās apkopes pārstāvim.

 1. Noņemiet objektīvu.

  Izslēdziet kameru un noņemiet objektīvu vai korpusa vāciņu.

 2. Pārbaudiet attēla sensoru.

  Turot kameru tā, lai gaisma kristu uz attēla sensoru, pārbaudiet, vai uz sensora nav putekļu vai plūksnu. Ja svešķermeņu nav, pārejiet uz 4. darbību.

 3. Notīriet sensoru.

  Izmantojot pūtēju, notīriet no sensora putekļus un plūksnas. Neizmantojiet pūtēju ar suku, jo sari var sabojāt sensoru. Netīrumus, ko nevar noņemt ar pūtēju, drīkst noņemt tikai Nikon pilnvaroti tehniskās apkopes darbinieki. Nekādā gadījumā nepieskarties sensoram un neslaukiet to.

 4. Piestipriniet atpakaļ objektīvu vai korpusa vāciņu.

Svešķermeņi uz attēla sensora

Svešķermeņi, kas iekļūst kamerā, kad ir noņemti vai tiek mainīti objektīvi vai korpusa vāciņi (vai retos gadījumos eļļošanas līdzeklis vai kameras sīkas daļiņas), var pielipt attēla sensoram un noteiktos apstākļos var parādīties uzņemtajās fotogrāfijās. Lai aizsargātu kameru, kad objektīvs ir noņemts, neaizmirstiet uzlikt kameras komplektā iekļauto korpusa vāciņu, vispirms uzmanīgi notīrot visus netīrumus un citus svešķermeņus, kas var būt pielipuši kameras savienojumam, objektīva savienojumam un korpusa vāciņam. Izvairieties uzlikt korpusa vāciņu vai mainīt objektīvus putekļainā vidē.

Ja svešķermenis ir nokļuvis uz attēla sensora, izmantojiet attēla sensora tīrīšanas opciju, kā aprakstīts sadaļā „Attēla sensora tīrīšana” (0 Attēla sensora tīrīšana). Ja problēma turpinās, notīriet sensoru manuāli (0 Manuālā tīrīšana) vai nogādājiet to tīrīšanai Nikon pilnvarotam tehniskās apkopes darbiniekam. Fotogrāfijas, kuru kvalitāti ir ietekmējuši uz sensora esoši svešķermeņi, var retušēt, izmantojot attēla tīrīšanas opcijas, kas pieejamas dažās attēlveidošanas lietojumprogrammās.

Kameras un piederumu kopšana

Kamera ir precīza ierīce, un tai regulāri jāveic apkope. Nikon iesaka reizi gadā vai reizi divos gados pārbaudīt kameru pie sākotnējā izplatītāja vai Nikon pilnvarota tehniskās apkopes pārstāvja un vienreiz trīs līdz piecu gadu laikā veikt tai apkopi (ņemiet vērā, ka tie ir maksas pakalpojumi). Biežas pārbaudes un apkopes ir īpaši ieteicamas, ja kamera tiek izmantota profesionālam darbam. Jebkuri piederumi, ko regulāri izmanto kopā ar kameru, piemēram, objektīvi vai papildu zibspuldzes, ir jāpārbauda un jākopj kopā ar kameru.