Fokusu var regulēt automātiski, manuāli vai izmantojot skārienvadību. Tas, kā kamera fokusējas, ir atkarīgs no jūsu atlasītā fokusa režīma un autofokusa apgabala režīma.

Fokusa režīma izvēlēšanās

Fokusa režīms kontrolē, kā kamera fokusējas. Fokusa režīmu var atlasīt, izmantojot i izvēlnes, kā arī fotografēšanas un video uzņemšanas izvēlnes vienumu Focus mode (Fokusa režīms) (0 Focus mode (Fokusa režīms), Focus mode (Fokusa režīms), Focus mode (Fokusa režīms)).

Uzņemot ar noklusējuma iestatījumiem, fokusa režīmu var atlasīt, arī turot nospiestu Fn2 pogu un grozot galveno grozāmo komandu pārslēgu (0 Funkciju pogas (Fn1 un Fn2)).

Opcija Apraksts
AF-S Single AF (Viens AF) Stacionāriem objektiem. Nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu, lai fokusētu kameru. Ja kamera spēj fokusēties, fokusa punkts mainīs krāsu no sarkanas uz zaļu; fokuss tiks fiksēts, kamēr aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei. Ja kamera nespēj fokusēties, fokusa punkts mirgos sarkanā krāsā. Esot aktīviem noklusējuma iestatījumiem, aizvaru var atbrīvot tikai tad, ja kamera spēj fokusēties (fokusa prioritāte).
AF-C Continuous AF (Nepārtraukts AF) Kustīgiem objektiem. Fotokamera pastāvīgi fokusējas, kamēr vien aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei; ja objekts pārvietojas, kamera prognozē galīgo attālumu līdz objektam un pēc vajadzības regulē fokusu. Uzņemot ar noklusējuma iestatījumiem, aizvaru var atbrīvot neatkarīgi no tā, vai objekts ir fokusā (atbrīvošanas prioritāte).
AF-F Full-time AF (Pilna laika AF) Kamera pastāvīgi regulē fokusu, reaģējot uz objekta pārvietošanos vai kadra kompozīcijas izmaiņām. Kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei, fokusa punkts mainīs krāsu no sarkanas uz zaļu, un tiks fiksēts fokuss. Šī opcija ir pieejama tikai video režīmā.
MF Manual focus (Manuālais fokuss) Fokusējiet manuāli (0 Manuālais fokuss). Aizvaru var atbrīvot neatkarīgi no tā, vai objekts ir vai nav fokusā.

Autofokuss

Kamēr kamera fokusējas, displejs var kļūt spilgtāks vai tumšāks, un dažreiz fokusa punkts var tikt parādīts zaļā krāsā arī tad, ja kamera nespēj fokusēties. Kamera var nespēt fokusēties, izmantojot autofokusu, šādos gadījumos:

 • objekts satur līnijas, kas ir paralēlas kadra garajai malai;
 • objekts nav pietiekami kontrastains;
 • objektam fokusa punktā ir asi kontrastējoša spilgtuma apgabali vai punktveida gaismas avots, neona reklāma vai cits mainīga spilgtuma gaismas avots;
 • fluorescējošu, dzīvsudraba, nātrija tvaiku lampu vai līdzīgā apgaismojumā parādās mirgoņa un joslas;
 • tiek izmantots šķērsfiltrs (zvaigžņu filtrs) vai cits speciālais filtrs;
 • objekts izskatās mazāks par fokusa punktu;
 • objektu nomāc regulāras ģeometriskas formas (piemēram, žalūzijas vai augstceltnes logu rindas).

Kameras izslēgšana

Fokusa stāvoklis var mainīties, izslēdzot kameru un to atkal ieslēdzot pēc fokusēšanas.

Vāja apgaismojuma AF

Lai vājā apgaismojumā uzlabotu fokusēšanu, atlasiet AF-S un pielāgotajam iestatījumam a11 (Low-light AF (Vāja apgaismojuma AF)) atlasiet iestatījumu On (Ieslēgts).

AF apgabala režīms

Fokusa punktu var pozicionēt ar apakškomandu kursortaustiņu (0 Apakškomandu kursortaustiņš) vai ar kursortaustiņu. AF apgabala režīms kontrolē, kā kamera atlasa fokusa punktu, kuru izmantos autofokuss. Noklusējuma iestatījums ir Single-point AF (Viena punkta AF), bet citas opcijas var atlasīt, izmantojot i izvēlnes režīma AF-area mode (AF apgabala režīms) vienumus un fotogrāfiju un video uzņemšanas izvēlnes (0 AF-area mode (AF apgabala režīms), AF-area mode (AF apgabala režīms), AF-area mode (AF apgabala režīms)).

Uzņemot ar noklusējuma iestatījumiem, fokusa režīmu var atlasīt, arī turot nospiestu Fn2 pogu un grozot galveno grozāmo komandu pārslēgu (0 Funkciju pogas (Fn1 un Fn2)).

Opcija Apraksts
3 Pinpoint AF (Punktveida AF) Ieteicams uzņēmumiem, kas satur statiskus objektus, piemēram, ēkas, izstrādājumu fotogrāfiju uzņemšanu studijā vai tuvplānus. Punktveida AF izmanto punktveida fokusa iestatīšanai atlasītā kadra punktā. Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja ir atlasīts fotogrāfiju uzņemšanas režīms un ja vienumam Focus mode (Fokusa režīms) ir atlasīts iestatījums Single AF (Viens AF). Fokusēšana var norisināties lēnāk, nekā izmantojot viena punkta AF.
d Single-point AF (Viena punkta AF) Kamera koncentrējas uz lietotāja atlasīto punktu. Izmanto nekustīgu objektu uzņemšanai.
e Dynamic-area AF (Dinamiskā apgabala AF) Kamera fokusējas lietotāja atlasītajā punktā. Ja objekts īslaicīgi pamet atlasīto punktu, kamera fokusēsies, balstoties uz informāciju, ko tā saņem no apkārtējiem fokusa punktiem. Izmantojiet, lai fotografētu sportistus un citus aktīvus objektus, kurus ir grūti kadrēt, izmantojot viena punkta AF. Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja ir atlasīts fotogrāfiju uzņemšanas režīms un ja vienumam Focus mode (Fokusa režīms) ir atlasīts iestatījums Continuous AF (Nepārtraukts AF).
f Wide-area AF (S) (Plata apgabala AF (S)) Tāpat kā opcijai Single-point AF (Viena punkta AF), izņemot to, ka kamera fokusējas plašākā apgabalā, un opcijas Wide-area AF (L) (Plata apgabala AF (L)) fokusa apgabali ir lielāki nekā opcijas Wide-area AF (S) (Plata apgabala AF (S)) apgabali. Izmantojiet tādu kustībā esošu objektu momentuzņēmumiem vai fotogrāfijām, kurus ir grūti kadrēt, izmantojot viena punkta AF, vai video režīmā, lai panāktu vienmērīgu fokusēšanu panorāmu uzņemšanas laikā un, uzņemot fotogrāfijas ar noliektu kameru vai arī filmējot kustībā esošus objektus. Ja atlasītais fokusa apgabals ietver objektus, kas atrodas dažādā attālumā no kameras, kamera prioritāti piešķirs vistuvākajam objektam.
g Wide-area AF (L) (Plata apgabala AF (L))
h Auto-area AF (Automātiskais apgabala AF) Kamera automātiski nosaka objektu un atlasa fokusa apgabalu. Izmantojiet gadījumos, kad nav laika pašam atlasīt fokusa punktu, uzņemot portretus vai momentuzņēmumus un citos gadījumos, kad ir jātver moments. Kamera piešķir prioritāti portreta objektiem; ja ir noteikts portreta objekts, ap tā seju parādīsies dzintarkrāsas ietvars, norādot fokusa punktu, vai arī, ja kamera nosaka objekta acis, tas parādīsies ap vienu vai otru aci (sejas/acu noteikšanas AF; 0 Sejas/acu noteikšanas AF). Atlasot pielāgotajam iestatījumam a4 (Auto-area AF face/eye detection (Automātiskā apgabala AF sejas/acu noteikšana)) opciju Animal detection (Dzīvnieku noteikšana), kameru var konfigurēt arī suņu un kaķu sejas un acu noteikšanai; plašāku informāciju skatiet sadaļā „Dzīvnieka sejas/acu noteikšanas AF”, (0 Dzīvnieka sejas/acu noteikšanas AF). Sejas un acu noteikšanas funkcija, fotografējot aktīvus cilvēku un dzīvnieku portreta objektus, ļauj koncentrēties uz kadra kompozīciju un objekta sejas izteiksmi. Objekta paredzēšanu var aktivizēt, nospiežot J pogu (0 Objekta paredzēšana). To var piešķirt arī kameras pogai Fn1 vai Fn2, vai arī objektīva pogai Fn vai Fn2, izmantojot pielāgoto iestatījumu f2 vai g2 (Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire); 0 f2: Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire), g2: Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire)).

s: Centra fokusa punkts

Visos AF apgabala režīmos, izņemot režīmu Auto-area AF (Automātiskais apgabala AF), ja fokusa punkts ir kadra centrā, tajā ir redzams punkts.

Ātra fokusa punkta atlasīšana

Lai ātrāk atlasītu fokusa punktu, atlasiet pielāgotajam iestatījumam a5 (Focus points used (Izmantotie fokusa punkti)) atlasiet opciju Every other point (Katrs otrais punkts), lai izmantotu ceturtdaļu pieejamo punktu. Iestatījumiem Pinpoint AF (Punktveida AF) un Wide-area AF (L) (Plata apgabala AS (L)) pieejamo punktu skaits nemainās. Ja vēlaties fokusa punkta atlasīšanai izmantot apakškomandu kursortaustiņu, varat pielāgotajam iestatījumam f2 (Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire)) > Sub-selector center (Apakškomandu kursortaustiņa vidējā poga) atlasīt iestatījumu Select center focus point (Atlasīt centra fokusa punktu), lai ātrai fokusa punkta atlasīšanai atļautu izmantot apakškomandu kursortaustiņa vidējo pogu.

Sejas/acu noteikšanas AF

Fotografējot portreta objektus, kad ir aktivizēta opcija Auto-area AF (Automātiskais apgabala AF), izmantojiet pielāgoto iestatījumu a4 (Auto-area AF face/eye detection (Automātiskā apgabala AF sejas/acu noteikšana)), lai izvēlētos, vai kamera nosaka gan sejas, gan acis (sejas/acu noteikšanas AF) vai tikai sejas (sejas noteikšanas AF). Ja ir atlasīta opcija Face and eye detection on (Sejas un acu noteikšana ieslēgta) un ir noteikts portreta objekts, ap tā seju parādīsies dzintarkrāsas ietvars, norādot fokusa punktu, vai arī, ja kamera nosaka objekta acis, tas parādīsies ap vienu vai otru aci (sejas/acu noteikšanas AF). Līdzīgi ar dzintarkrāsas fokusa punktu tiek norādītas sejas, kas ir noteiktas, esot atlasītai opcijai Face detection on (Sejas noteikšana ieslēgta). Ja fokusa režīmam ir atlasīta opcija AF-C, fokusa punkts tiks izgaismots dzintara krāsā, ja ir noteiktas sejas vai acis, savukārt, ja ir atlasīta opcija AF-S, kad kamera ir fokusējusies, fokusa punkts kļūs zaļš.

Fokusa punkts

Ja ir noteikts vairāk nekā viens portreta objekts vai vairāk nekā viena acs, uz fokusa punkta parādīsies e un f ikonas, un jūs, nospiežot 4 vai 2, varēsiet pozicionēt fokusa punktu uz citas sejas vai acs. Ja pēc sejas noteikšanas objekts to pagriež prom, fokusa punkts pārvietosies, lai prognozētu tā kustību.

Atskaņošanas laikā, nospiežot J, varat tuvināt fokusēšanai izmantoto seju vai aci.

Sejas/acu noteikšanas AF

 • Acu noteikšanas funkcija nav pieejama video režīmā. Acu un sejas noteikšanas funkcija var nedarboties, kā paredzēts, ja:

  • objekta seja aizņem ļoti lielu vai ļoti mazu kadra daļu,
  • objekta seja ir pārāk spilgti vai pārāk vāji izgaismota,
  • objektam ir brilles vai saulesbrilles,
  • objekta seju vai acis aizēno mati vai citi priekšmeti, vai arī
  • fotografēšanas laikā objekts pārmērīgi kustas.
 • Sejas un acu noteikšanas veiktspēja var kristies, ja:

  • kamera ir savienota ar HDMI ierīci, kad iestatīšanas izvēlnes vienumu secībai HDMI > Advanced (Uzlabots) > Output data depth (Izvades datu dziļums) ir atlasīts iestatījums 10 bit (10 biti), vai
  • iestatīšanas izvēlnes vienumu secībai HDMI > Advanced (Uzlabots) > N-Log setting (N-Log iestatījums) ir atlasīts iestatījums On (cannot record to card) (Ieslēgts (nevar ierakstīt kartē)).

Dzīvnieka sejas/acu noteikšanas AF

Ja pielāgotajam iestatījumam a4 (Auto-area AF face/eye detection (Automātiskā apgabala AF sejas/acu noteikšana)) ir atlasīta opcija Animal detection (Dzīvnieku noteikšana) un kamera nosaka suni vai kaķi, ap objekta seju parādīsies dzintarkrāsas ietvars, kas norāda fokusa punktu, vai arī, ja kamera nosaka objekta acis, tas parādīsies ap vienu vai otru aci. Ja fokusa režīmam ir atlasīta opcija AF-C, fokusa punkts tiks izgaismots dzintara krāsā, ja ir noteiktas sejas vai acis, savukārt, ja ir atlasīta opcija AF-S, kad kamera ir fokusējusies, fokusa punkts kļūs zaļš.

Fokusa punkts

Ja ir noteikts vairāk nekā viens dzīvnieks vai vairāk nekā viena acs, uz fokusa punkta parādīsies e un f ikonas, un, nospiežot 4 vai 2, jūs varēsiet pozicionēt fokusa punktu uz citas sejas vai acs.

Atskaņošanas laikā, nospiežot J, varat tuvināt fokusēšanai izmantoto seju vai aci.

Dzīvnieku noteikšanas AF

 • Dzīvnieku acu noteikšanas funkcija nav pieejama video režīmā. Dzīvnieku sejas un acu noteikšanas funkcija var nespēt noteikt dažu šķirņu sejas vai acis un var nedarboties, kā paredzēts, ja:

  • objekta seja aizņem ļoti lielu vai ļoti mazu kadra daļu,
  • objekta seja ir pārāk spilgti vai pārāk vāji izgaismota,
  • objekta seju vai acis aizēno apspalvojums vai citi priekšmeti,
  • objekta acis ir līdzīgā krāsā kā pārējā sejas daļa, vai arī
  • fotografēšanas laikā objekts pārmērīgi kustas.
 • Sejas un acu noteikšanas veiktspēja var kristies, ja:

  • kamera ir savienota ar HDMI ierīci, kad iestatīšanas izvēlnes vienumu secībai HDMI > Advanced (Uzlabots) > Output data depth (Izvades datu dziļums) ir atlasīts iestatījums 10 bit (10 biti), vai
  • iestatīšanas izvēlnes vienumu secībai HDMI > Advanced (Uzlabots) > N-Log setting (N-Log iestatījums) ir atlasīts iestatījums On (cannot record to card) (Ieslēgts (nevar ierakstīt kartē)).
 • AF palīggaismotāja izstarotā gaisma var nelabvēlīgi ietekmēt dažu dzīvnieku acis; iesakām pielāgotajam iestatījumam a12 (Built-in AF-assist illuminator (Iebūvētais AF palīggaismotājs)) atlasīt iestatījumu Off (Izslēgts).

Objekta paredzēšana

Ja vienumam AF-area mode (AF apgabala režīms) ir atlasīta opcija Auto-area AF (Automātiskais apgabala AF), nospiežot J, tiek iespējota fokusa paredzēšana. Fokusa punkts pārvērtīsies par mērķēšanas tīkliņu; novietojiet tīkliņu uz mērķa un vēlreiz nospiediet J vai arī nospiediet AF-ON pogu, lai sāktu paredzēšanu. Fokusa punkts paredzēs atlasītā objekta atrašanās vietu, kad tas pārvietosies kadrā. Lai izbeigtu paredzēšanu un atlasītu centrālo fokusa punktu, nospiediet J trešo reizi. Lai izietu no objekta paredzēšanas režīma, nospiediet W (Q) pogu.

Ja, uzņemot nekustīgas fotogrāfijas, fokusa režīmam ir atlasīts iestatījums AF-C un paredzēšana tiek palaista, darbinot AF-ON pogu vai nospiežot līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu, kamera objektu izsekos tikai, kamēr ir nospiests vadības elements. Atbrīvojot vadības elementu, tiks atjaunots fokusa punkts, kas bija atlasīts pirms objekta paredzēšanas uzsākšanas.

Objekta paredzēšana

Kamera var nespēt paredzēt objektu kustības, ja tie ātri pārvietojas, pamet kadru vai tos aizsedz citi objekti, ja tie manāmi maina izmēru, krāsu vai spilgtumu, ja ir pārāk mazi, pārāk lieli, pārāk spilgti, pārāk tumši, vai tiem ir līdzīga krāsa vai spilgtums kā fonam.

Skārienaizvars

Skārienvadību var izmantot, lai fokusētu kameru un atbrīvotu aizvaru. Pieskarieties ekrānam, lai fokusētu kameru, un paceliet pirkstu, lai atbrīvotu aizvaru.

Pieskarieties ilustrācijā parādītajai ikonai, lai izvēlētos darbību, kas tiks veikta, kad uzņemšanas režīmā pieskarsieties displejam. Izvēlieties kādu no tālāk norādītajām opcijām:

W
 • Pieskarieties ekrānam, lai kameru fokusētu uz atlasīto punktu, un paceliet pirkstu, lai atbrīvotu aizvaru. Ja pielāgotajam iestatījumam a4 (Auto-area AF face/eye detection (Automātiskā apgabala AF sejas/acu noteikšana)) ir atlasīta opcija, kas nav iestatījums Off (Izslēgts), un kamera nosaka cilvēku sejas vai acis vai arī suņu vai kaķu sejas vai acis, kamera fokusēsies uz atlasītajam punktam tuvāko seju vai aci *.
 • Pieejams tikai fotogrāfiju uzņemšanas režīmā.
V
 • Pieskarieties displejam, lai kameru fokusētu atlasītajā punktā. Noņemot pirkstu no displeja, aizvars netiek atbrīvots.
 • Ja AF apgabala režīmam ir atlasīts automātiskais apgabala AF, kamera sekos atlasītā objekta kustībām, tam pārvietojoties kadra robežās. Lai pārslēgtos uz citu objektu, pieskarieties tam displejā. Ja pielāgotajam iestatījumam a4 (Auto-area AF face/eye detection (Automātiskā apgabala AF sejas/acu noteikšana)) ir atlasīta opcija, kas nav iestatījums Off (Izslēgts), un kamera nosaka cilvēku sejas vai acis vai arī suņu vai kaķu sejas vai acis, kamera fokusēsies uz atlasītajam punktam tuvāko seju vai aci * un tam sekos.
X Skārienaizvars atspējots.

Ja acs tiek atlasīta, izmantojot skārienvadību, ņemiet vērā, ka kamera var nefokusēties uz aci tajā pusē, kuru vēlaties. Lai izvēlētos jums vēlamo aci, izmantojiet kursortaustiņu.

Attēlu uzņemšana, izmantojot skārienuzņemšanas opcijas

 • Skārienvadību nevar izmantot manuālai fokusēšanai.
 • Ja ir parādīta W ikona, attēlu uzņemšanai var izmantot aizvara atbrīvošanas pogu.
 • Skārienvadību nevar izmantot fotogrāfiju uzņemšanai video ierakstīšanas laikā.
 • Sērijveida fotogrāfiju uzņemšanas laikā skārienvadību var izmantot tikai, lai vienlaikus uzņemtu vienu attēlu. Sērijveida fotogrāfiju uzņemšanai izmantojiet aizvara atbrīvošanas pogu.
 • Pieskaroties ekrānam, automātiskais taimera fokuss fiksējas uz atlasīto objektu, un aizvars tiek atbrīvots apmēram 10 sekundes pēc pirksta pacelšanas no displeja. Ja atlasīto uzņēmumu skaits ir lielāks par 1, atlikušie uzņēmumi tiks uzņemti vienā sērijveida uzņemšanā.

Manuālais fokuss

Ja vēlamos rezultātus nav iespējams iegūt ar autofokusu, var izmantot manuālo fokusu. Pozicionējiet fokusa punktu uz izvēlēto objektu un groziet fokusa vai vadības gredzenu, līdz objekts ir fokusā.

Lai panāktu lielāku precizitāti, nospiediet X pogu, lai tuvinātu caur objektīvu redzamo skatu.

Kad objekts ir fokusā, fokusa punkts kļūs zaļš un displejā parādīsies fokusa indikators (I).

Fokusa attāluma indikators

Fokusa indikators

Fokusa indikators Apraksts
I Objekts ir fokusā.
F   Fokusa punkts atrodas starp kameru un objektu.
  H Fokusa punkts atrodas aiz objekta.
F   H Kamera nespēj noteikt, vai objekts ir fokusā.
(mirgo)

Ja manuālais fokuss tiek izmantots tādu objektu uzņemšanai, kas nav piemēroti uzņemšanai ar autofokusu, ņemiet vērā, ka fokusa indikators (I) var tikt parādīts, kad objekts nav fokusā. Tuviniet caur objektīvu redzamo skatu un pārbaudiet fokusu. Ja kamerai ir problēmas ar fokusēšanu, ieteicams izmantot trijkāji.

Objektīvi ar fokusa režīma atlasīšanas funkciju

Manuālo fokusu var atlasīt, izmantojot objektīva vadības elementus.

Fokālās plaknes pozicionēšana

Lai noteiktu attālumu no kameras līdz objektam, mēriet to no fokālās plaknes atzīmes (E), kas atrodas uz kameras korpusa. Attālums no objektīva uzstādīšanas atloka līdz fokālajai plaknei ir 16 mm.

16 mm

Fokālās plaknes atzīme

Fokusēšanas palīgs

Ja ir iespējots fokusēšanas palīgs, izmantojot pielāgoto iestatījumu d10 (Peaking highlights (Fokusa punktu marķējums)), manuālā fokusa režīmā fokusā esošie objekti tiks norādīti ar iekrāsotām kontūrām. Ņemiet vērā, ka fokusa punktu marķējumu var nebūt iespējams parādīt, ja kamera nespēj noteikt kontūras; šādā gadījumā fokusu var pārbaudīt, izmantojot caur objektīvu redzamo skatu, kas tiek parādīts displejā.

Fokusētais apgabals