Lai iespējotu elektronisko aizvaru un novērstu mehāniskā aizvara radīto troksni un vibrāciju, fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnē opcijai Silent photography (Fotogrāfiju uzņemšana bez skaņas) atlasiet iestatījumu On (Ieslēgts). Neatkarīgi no iestatīšanas izvēlnes vienumam Beep options (Pīkstiena opcijas) atlasītā iestatījuma, kamerai fokusējoties vai automātiskajam taimerim uzsākot laika atpakaļskaitīšanu, pīkstiens netiks atskaņots. Ņemiet vērā, ka elektroniskais aizvars tiks izmantots neatkarīgi no opcijas, kas atlasīta pielāgotajam iestatījumam d5 (Shutter type (Aizvara tips)).

Kad ir iespējota fotogrāfiju uzņemšana bez skaņas, tiek parādīta ikona. Atbrīvošanas režīmos, kas nav režīms Continuous H (extended) (Nepārtraukts, liels (paplašināts)), atbrīvojot aizvaru, displejs īslaicīgi satumst, lai brīdinātu, ka ir uzņemta fotogrāfija.

Iespējojot fotogrāfiju uzņemšanu bez skaņas, mainās nepārtrauktas atbrīvošanas režīmu kadru uzņemšanas ātrumi (0 Kadru uzņemšanas ātrums) un tiek atspējotas dažas funkcijas, tostarp zibspuldze, ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšana un mirgoņas samazināšana.

Fotogrāfiju uzņemšana bez skaņas

Atlasot vienumam Silent photography (Fotogrāfiju uzņemšana bez skaņas) iestatījumu On (Ieslēgts), aizvara skaņa tiek apslāpēta, tomēr tas fotogrāfus neatbrīvo no nepieciešamības ievērot objektu privātumu un attēlu tiesības. Kaut arī mehāniskā aizvara troksnis tiek apslāpēts, citas skaņas var būt dzirdamas, piemēram, autofokusēšanas vai apertūras atvēruma regulēšanas laikā, vai arī, ja G vai K poga tiek nospiesta, kad vienumam Vibration reduction (Vibrāciju samazināšana) ir atlasīts nevis iestatījums Off (Izslēgts), bet cits iestatījums. Uzņemot fotogrāfijas bez skaņas, displejā un galīgajā attēlā var būt redzama mirgoņa, joslas vai kropļojumi, ja uzņemšana notiek fluorescējošā, dzīvsudraba tvaiku vai nātrija lampu apgaismojumā vai arī ja uzņemšanas laikā kamera vai objekts izkustas. Var parādīties arī robainas malas, krāsu bārkstis, muarē efekts un spilgti punkti. Ja kadrā ir mirgojošas zīmes vai citi saraustītas gaismas avoti, vai objektu īslaicīgi apgaismo stroboskops vai kāds cits spilgts momentānas gaismas avots, dažās kadra zonās var parādīties spilgti apgabali vai joslas.