Attēliem, kas tiek rādīti pilnkadra atskaņošanas skatā, tiek uzlikta fotogrāfijas informācija. Nospiediet 1 vai 3, vai nospiediet DISP pogu, lai šķirstītu tālāk norādīto fotogrāfijas informāciju.

Tiek parādīta tikai tad, ja atskaņošanas izvēlnes vienumam Playback display options (Atskaņošanas displeja opcijas) ir atlasīta atbilstoša opcija.

Tiek parādīta tikai tad, ja tā ir iegulta attēlā (0 Location data (Atrašanās vietas dati)).

Faila informācija

1 Aizsardzības statuss
2 Retušas indikators
3 Augšupielādes atzīme
4 Fokusa punkts *
5 Kadra numurs/kopējais kadru skaits
6 Attēla kvalitāte
7 Attēla izmērs
8 Attēla apgabals
9 Ierakstīšanas laiks
10 Ierakstīšanas datums
11 Vērtēšana
12 Mapes nosaukums
13 Faila nosaukums

Tiek parādīts tikai tad, ja vienumam Playback display options (Atskaņošanas displeja opcijas) ir atlasīts iestatījums Focus point (Fokusa punkts).

Ekspozīcijas dati

1 Uzņemšanas režīms
2 Aizvara ātrums
3 Apertūras atvērums
4 Ekspozīcijas kompensācija
5 ISO jutība *

Tiek parādīts sarkanā krāsā, ja fotogrāfija ir uzņemta P, S, A vai M režīmā ar ieslēgtu automātisko ISO jutības vadību.

Izgaismojumi

1 Izgaismojumi (zonas, kas var būt pāreksponētas)
2 Mapes numurs – kadra numurs

RGB histogramma

1 Mapes numurs – kadra numurs
2

Baltā balanss

Krāsu temperatūra

Baltā balansa precīza ieregulēšana

Manuāls iepriekšējs iestatījums

3 Histogramma (RGB kanāls)
4 Histogramma (sarkanais kanāls)
5 Histogramma (zaļais kanāls)
6 Histogramma (zilais kanāls)

Atskaņošanas tālummaiņa

Lai tuvinātu fotogrāfiju, kad ir parādīta histogramma, nospiediet X. Lietojiet X un W (Q), lai tuvinātu un tālinātu, un ritinātu attēlu, izmantojot kursortaustiņu. Histogramma tiks atjaunināta, lai parādītu tikai displejā redzamās attēla daļas datus.

Histogrammas

Histogrammas parāda toņu izplatību, norādot pikseļu spilgtumu (toni) pa horizontālo asi un pikseļu skaitu pa vertikālo asi. Kameras histogrammas ir domātas tikai kā palīgmateriāls un var atšķirties no tām, kas tiek rādītas attēlveidošanas lietotnēs. Tālāk parādīti daži histogrammu piemēri:

Ja attēls satur objektus ar plašu spilgtuma diapazonu, toņu izplatība būs relatīvi vienmērīga.

Ja attēls ir tumšs, toņu izplatība būs nobīdīta pa kreisi.

Ja attēls ir spilgts, toņu izplatība būs nobīdīta pa labi.

Ekspozīcijas kompensācijas palielināšana novirza toņu izplatību pa labi, bet ekspozīcijas kompensācijas samazināšana novirza izplatību pa kreisi. Histogrammas var sniegt aptuvenu priekšstatu par vispārējo ekspozīciju, kad spilgts apkārtējais apgaismojums apgrūtina attēlu skatīšanu displejā.

Uzņemšanas dati

Atkarībā no iestatījumiem, kas bija iestatīti attēla uzņemšanas laikā, var būt līdz piecām uzņemšanas datu lapām: vispārējas informācijas, zibspuldzes informācijas, Picture Control, paplašinātas un autortiesību informācijas lapa.

Uzņemšanas dati, 1. lapa (Vispārēja informācija)

1

Mērīšana

Aizvara tips

Aizvara ātrums

Apertūras atvērums

2

Uzņemšanas režīms

ISO jutība 1

3

Ekspozīcijas kompensācija

Optimālas ekspozīcijas precīza ieregulēšana 2

4 Fokusa garums
5 Objektīva dati
6 Fokusa režīms
7 Vibrāciju samazināšana
8 Baltā balanss 3
9 Baltā balansa precīza ieregulēšana
10 Krāstelpa
11 Kameras nosaukums
12 Attēla apgabals
13 Mapes numurs – kadra numurs

Tiek parādīts sarkanā krāsā, ja fotogrāfija ir uzņemta P, S, A vai M režīmā ar ieslēgtu automātisko ISO jutības vadību.

Tiek parādīts, ja pielāgotajam iestatījumam b4 (Fine-tune optimal exposure (Optimālas ekspozīcijas precīza ieregulēšana)) jebkurai mērīšanas metodei iestatītā vērtība nav nulle.

Fotogrāfijām, kas uzņemtas, izmantojot automātiskā baltā balansa funkciju, ietver arī krāsu temperatūru.

Uzņemšanas dati, 2. lapa (Zibspuldzes informācija) *

14 Zibspuldzes vadība
15 Remote flash control (Tālvadības zibspuldzes vadība)
16 Zibspuldzes režīms
17

Flash control mode (Zibspuldzes vadības režīms)

Zibspuldzes kompensācija

Tiek parādīts tikai tad, ja fotogrāfija uzņemta ar papildu zibspuldzi (0 Nikon radošā apgaismojuma sistēma).

Fotografēšanas dati, 3. lapa (Picture Control)

18 Picture Control *

Parādītie vienumi mainās atkarībā no attēla uzņemšanas laikā atlasītās Picture Control.

Uzņemšanas dati, 4. lapa (Paplašināta informācija)

19

Augstu ISO trokšņu samazināšana

Ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšana

20 Aktīvā D-Lighting
21

HDR ekspozīciju starpība

HDR izlīdzināšana

22 Vinjetes vadība
23 Retušas vēsture
24 Attēla komentārs

Fotografēšanas dati, 5. lapa (Autortiesību informācija) *

25 Fotogrāfa vārds
26 Autortiesību īpašnieks

Autortiesību informācija tiek parādīta tikai tad, ja tā ir ierakstīta kopā ar fotogrāfijām, izmantojot iestatīšanas izvēlnes opciju Copyright information (Autortiesību informācija).

Atrašanās vietas dati

Ģeogrāfiskā platuma un garuma, kā arī citus atrašanās vietas datus nodrošina GPS ierīce vai viedierīce, un tie mainās atkarībā no konkrētās GPS ierīces vai viedierīces (0 Location data (Atrašanās vietas dati)). Video gadījumā atrašanās vietas dati tiek fiksēti ieraksta sākumā.

Pārskata dati

1 Kadra numurs/kopējais kadru skaits
2 Augšupielādes atzīme
3 Aizsardzības statuss
4 Retušas indikators
5 Kameras nosaukums
6 Attēla komentāra indikators
7 Atrašanās vietas datu indikators
8 Histogramma
9 Attēla kvalitāte
10 Attēla izmērs
11 Attēla apgabals
12 Faila nosaukums
13 Ierakstīšanas laiks
14 Ierakstīšanas datums
15 Mapes nosaukums
16 Vērtēšana
17 Mērīšana
18 Uzņemšanas režīms
19 Aizvara ātrums
20 Apertūras atvērums
21 ISO jutība 1
22 Fokusa garums
23 Aktīvā D-Lighting
24 Picture Control
25 Krāstelpa
26 Zibspuldzes režīms 2
27

Baltā balanss

Krāsu temperatūra

Baltā balansa precīza ieregulēšana

Manuāls iepriekšējs iestatījums

28

Zibspuldzes kompensācija 2

Zibspuldzes vadītāja režīms 2

29 Ekspozīcijas kompensācija

Tiek parādīts sarkanā krāsā, ja fotogrāfija ir uzņemta P, S, A vai M režīmā ar ieslēgtu automātisko ISO jutības vadību.

Tiek parādīts tikai tad, ja fotogrāfija uzņemta ar papildu zibspuldzi (0 Nikon radošā apgaismojuma sistēma).