Kad izvēlnes tiek parādītas pirmoreiz, automātiski tiek iezīmēta iestatīšanas izvēlnes valodas opcija. Izvēlieties valodu un iestatiet kameras pulksteni.

 1. Ieslēdziet kameru.

  Pagrieziet barošanas slēdzi stāvoklī ON.

 2. Iestatīšanas izvēlnē atlasiet vienumu Language (Valoda).

  Nospiediet G pogu, lai parādītu kameras izvēlnes, pēc tam iestatīšanas izvēlnē iezīmējiet vienumu Language (Valoda) un nospiediet 2 (informāciju par izvēļņu lietošanu skatiet sadaļā „G poga”, 0 G poga).

 3. Atlasiet valodu.

  Nospiediet 1 vai 3, lai iezīmētu vēlamo valodu, un nospiediet J (pieejamās valodas mainās atkarībā no valsts vai reģiona, kurā kamera sākotnēji nopirkta).

 4. Atlasiet vienumu Time zone and date (Laika josla un datums).

  Iezīmējiet vienumu Time zone and date (Laika josla un datums) un nospiediet 2.

 5. Izvēlieties laika joslu.

  Atlasiet vienumu Time zone (Laika josla) un izvēlieties pašreizējo laika joslu (displejā tiek parādītas atlasītajā laika joslā esošās lielpilsētas un laika starpība starp atlasītās laika joslas laiku un universālo koordinēto laiku). Nospiediet J, lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos laika joslas un datuma izvēlnē.

 6. Ieslēdziet vai izslēdziet pāreju uz vasaras laiku.

  Atlasiet vienumu Daylight saving time (Vasaras laiks), pēc tam iezīmējiet vienumu On (Ieslēgts) vai Off (Izslēgts) un nospiediet J. Ja tiek atlasīts vienums On (Ieslēgts), pulkstenis tiek pagriezts par vienu stundu uz priekšu.

 7. Iestatiet pulksteni.

  Atlasiet vienumu Date and time (Datums un laiks) un, izmantojot kursortaustiņu, iestatiet pulksteni. Kad pulkstenim iestatīts pašreizējais datums un laiks, nospiediet J (ņemiet vērā, ka kamera izmanto 24 stundu laika formātu).

 8. Izvēlieties datuma formātu.

  Lai izvēlētos secību, kādā tiks rādīti gads, mēnesis un diena, atlasiet vienumu Date format (Datuma formāts), iezīmējiet vēlamo opciju un nospiediet J.

 9. Izejiet uz uzņemšanas režīmu.

  Lai izietu uz uzņemšanas režīmu, nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu.

Ikona t („Nav iestatīts pulkstenis”)

Kameras pulksteni darbina neatkarīgs uzlādējams strāvas avots, kas tiek uzlādēts pēc vajadzības, kad ierīcē ir ievietots akumulators. Divu dienu uzlāde būs pietiekama, lai pulksteni darbinātu apmēram mēnesi. Ja displejā mirgo t ikona, tas nozīmē, ka pulkstenis ir atiestatīts, un jaunajām fotogrāfijām ierakstītā datuma un laika informācija nebūs pareiza. Lai pulkstenim iestatītu pareizu laiku un datumu, izmantojiet iestatīšanas izvēlnes vienumu secību Time zone and date (Laika josla un datums) > Date and time (Datums un laiks) (0 Time zone and date (Laika josla un datums)).

SnapBridge

Lai kameras pulksteni sinhronizētu ar viedtālruņa vai planšetdatora (viedierīces) pulksteni, izmantojiet lietotni SnapBridge. Plašāk par to skatiet SnapBridge tiešsaistes palīdzībā.